Innehållsmarknadsföring: En Fullständig Guide

Innehållsmarknadsföring (även känt som Content Marketing) är en vital del av digital marknadsföring som omfattar skapandet och spridningen av innehåll i olika format.

Denna metod innefattar skrivna texter, videor, podcasts, och e-postmarknadsföring.

Det primära målet är att bygga varumärkeskännedom och engagemang, men det kan även användas för att driva konverteringar och försäljning. 

Varför Är Innehållsmarknadsföring Viktig?

Innehållsmarknadsföring skiljer sig från traditionell reklam genom sin långsiktiga effekt.

Medan betald reklam som Facebook-annonser ger omedelbara resultat, erbjuder innehållsmarknadsföring fördelar som varar över längre tid.

Ett kvalitativt innehåll kan fortsätta att attrahera trafik och skapa efterfrågan för dina produkter eller tjänster år efter att det publicerats, vilket ger en 

Typer Av Innehållsmarknadsföring

Innehållsmarknadsföring är en mångsidig strategi med olika format och metoder.

Här är några vanliga typer som kan integreras i din marknadsföringsstrategi:

1. Webbcontent

Onlineinnehåll omfattar allt som publiceras på internet, särskilt på webbplatser, där den vanligaste formen är en artikel likt denna. 

Det bidrar till högre placeringar i sökmotorernas resultat och når rätt publik vid rätt tidpunkt.

Ett väldigt konkret exempel på detta är just omnily.se – där jag skriver detta innehåll för att attrahera eventuella framtida klienter att arbeta närmare med.

2. Social Media Content Marketing

Med över 4,5 miljarder användare världen över är sociala medier en kraftfull plattform för marknadsföring.

Det inkluderar Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, LinkedIn och Snapchat, där företag kan dela olika typer av innehåll som bilder och videor.

Det är en allt mer viktig marknadskanal att vara aktiv i, och beroende på vilken bransch du är i kan det vara absolut väsentligt.

3. Infographic Content Marketing

Infografik presenterar information på ett grafiskt och lättförståeligt sätt.

Detta format är idealiskt för att förenkla komplexa ämnen och göra dem förståeliga för en bred publik.

Du är inte begränsad till hur du distribuerar detta, om det är via din egen hemsida, e-post eller sociala medier.

4. Podcast Content Marketing

Podcasts har blivit populära med över 60 miljoner lyssnare på plattformar som Spotify och Apple Podcasts.

De är mångsidiga och kan innehålla en mängd olika ämnen och format.

5. Video Content Marketing

Enligt Wyzowl föredrar 73% av konsumenterna att lära sig om produkter och tjänster genom video.

Videoinnehåll kan delas på sociala medier, målsidor eller på partnersajter.

6. Betald Annonsinnehållsmarknadsföring

Betald annonsering kan utöka din räckvidd och synlighet.

Denna strategi är effektiv i kombination med inkommande marknadsföring och kan användas på sociala medier, målsidor och genom banners. 

Dessa annonser kan hjälpa till att nå en bredare målgrupp och placera ditt varumärke där du önskar.

Hur Fungerar Innehållsmarknadsföring?

Innehållsmarknadsföring bygger på att engagera en kundgrupp genom intressanta berättelser och värdefull information. 

Det handlar om att skapa en gemenskap kring varumärket genom olika innehållskanaler.

I innehållsmarknadsföring är det viktigt att förstå att kundernas behov varierar i olika skeden av deras köpprocess.

Därför är det centralt att din innehållsstrategi adresserar dessa behov på varje steg i konverteringstratten, vilket vi ska titta närmare på.

1. Toppen Av Tratten (TOFU)

I början av tratten är målet att skapa skapa en varumärkeskännedom bland dina potentiella kunder.

I praktiken innebär det (i en optimal situation) att din målgrupp är medveten om att de har ett problem, men kanske inte vet hur det kan lösas.

Genom att adressera breda problem och vanliga frågor kan du öka varumärkesmedvetenheten.

Utmaningar i detta skede inkluderar att skilja sig från konkurrenterna, balansera utbildningsinnehåll med marknadsföring och mäta ROI.

För att bemöta dessa utmaningar, bör en detaljerad innehållsstrategi utformas.

Den bör fokusera på att fånga en specifik publik och anpassa innehållsämnen och format till affärsmålen.

Det är också viktigt att fastställa nyckeltal för att spåra innehållsprestanda.

Effektiva innehållstyper För TOFU:

 • Blogginlägg
 • Sociala medieinlägg
 • Kortformsvideor
 • Podcasts
 • Infografik
 • Checklistor
 • E-böcker
 • Webbseminarier
 • Videoannonser

Genom att utnyttja dessa innehållstyper kan du effektivt bygga medvetenhet och attrahera din målgrupp i TOFU-skedet, vilket är det första steget i att omvandla dem till lojala kunder.

2. Mitten Av Tratten (MOFU)

I MOFU-skedet överväger prospekt din produkt efter att ha interagerat med ditt varumärke, till exempel genom att besöka din webbplats flera gånger eller engagera sig i dina sociala medier. 

Här är det kritiskt att bygga en relation med din eventuella kund. De förstår nu sitt problem och undersöker möjliga lösningar. 

Ditt innehåll bör utbilda dem om detaljerna i din produkt eller tjänst och visa hur den passar deras unika behov.

Detta är också ett avgörande ögonblick för att etablera förtroende.

Prospekten kanske inte är redo att köpa än, så observera noggrant förändringar i deras beteende.

Undvik att dra förhastade slutsatser eller pressa på för en snabb konvertering.

Fokusera istället på att tillhandahålla djupgående information och värde för att vårda dina leads.

Effektiva Innehållstyper för MOFU

 • Nyhetsbrev via e-post
 • Produktdemonstrationer
 • Målsidor
 • Vita papper
 • Fallstudier
 • Längre format på videor
 • Blogginlägg
 • Interaktivt innehåll
 • Webbseminarier

Även om sociala medier ofta ses som ett verktyg för TOFU, spelar de en viktig roll även i MOFU.

Fler användare gör köp direkt genom sociala medieplattformar, och dessa kanaler är också populära för kundtjänst och support.

Skapa MOFU-innehåll för sociala medier och kommunicera till potentiella kunder att du är redo att bistå dem även där.

3. Botten Av Tratten (BOFU)

I BOFU-skedet, längst ner i konverteringstratten, är målet att hjälpa potentiella kunder att fatta ett köpbeslut.

Denna del av tratten är fokuserad på konvertering.

BOFU-innehåll ska underlätta för kunderna att prova produkter, förstå prissättning och genomföra ett köp.

Det är avgörande att innehållet driver till handling och skapar en känsla av brådska.

Det är också viktigt att förbereda innehåll som svarar på vanliga invändningar och tar itu med potentiella hinder som kan påverka försäljningen.

Effektiva Innehållstyper för BOFU

 • Personliga e-postmeddelanden
 • Användargenererat innehåll, såsom kundrekommendationer
 • Fallstudier
 • Prissidor
 • Blogginlägg som jämför konkurrenter
 • Videodemonstrationer
 • Vita papper
 • Remarketingkampanjer

Genom att använda dessa innehållstyper kan du effektivt stödja potentiella kunder i deras beslutsprocess, öka konverteringsfrekvenserna och framgångsrikt avsluta köpprocessen. 

7 Steg För Att Skapa Effektiv Innehållsmarknadsföring

Nu har vi fått oss en bra förståelse över vad innehållsmarknadsföring faktiskt är för något, och hur det fungerar.

Men hur arbetar vi med detta på ett mer systematiskt sätt i praktiken?

Följ våra steg såklart.

1. Identifiera Din Målgrupp

Att skapa innehåll för en alltför bred publik kan vara mindre effektivt än att rikta in sig på en specifik nisch.

Genom att fokusera på en målgrupp med specifika intressen och behov kan du bygga en starkare och mer engagerad gemenskap.

För att förstå din målgrupp bättre, överväg följande frågor:

 • Vad behöver de från dig?
 • Vilka utmaningar vill de övervinna?
 • Varför behöver de just din produkt eller tjänst?
 • Hur kan du hjälpa dem att nå framgång?
 • Var spenderar de sin tid online?

2. Fastställ Dina KPI:er

Sätt upp kvantifierbara nyckeltal (Key Performance Indicators, KPI:er) baserade på dina verksamhetsmål. 

Dessa KPI:er hjälper dig att mäta din faktiska prestation mot dina uppsatta mål.

Några exempel på KPI:er för olika mål kan vara:

 • Varumärkeskännedom: Webbplatstrafik, följare på sociala medier, prenumerationsregistreringar, omnämnanden.
 • Intäkter: Daglig försäljning, webbplatstrafik.
 • Konverteringar: Omvandlingsfrekvens, avbruten frekvens för kundvagnen, trender relaterade till leveranshastighet, prisjämförelser med konkurrenter.
 • Varumärkeslojalitet: Återkommande kunder, promotorer, produktrecensioner, hänvisningar.
 • Kundengagemang: Gillar, delar, följer, nämner, bakåtlänkar.
 • Rapportering och Tillit: Återkommande kunder, promotorer, följare, omnämnanden.
 • Strategiska Partnerskap: Nya partnerskap, omnämnanden, bakåtlänkar.

Genom att följa dessa steg kan du lägga en solid grund för din innehållsmarknadsföringsstrategi, vilket gör det möjligt för dig att nå rätt publik på ett effektivt sätt och mäta framgången av dina ansträngningar.

3. Välj Innehållstyp Och Innehållsformat

För att effektivt nå din målgrupp, är det viktigt att bestämma vilken typ av innehåll och vilka innehållsformat du ska använda.

Typer av Innehåll refererar till de breda kategorierna av innehåll som du planerar att producera.

Exempel kan vara blogginlägg, videor, podcasts, eller infografik.

Innehållsformat handlar om de specifika presentationsmetoderna inom en innehållstyp.

Till exempel, inom kategorin blogginlägg kan formatet vara listor, guider, tankeledarskap, produktrecensioner och mer.

För att identifiera de mest effektiva innehållstyperna och formaten:

 1. Genomför en Innehållsrevision: Analysera vilken typ av innehåll som redan fungerar bra med din målgrupp.
 2. Konkurrensanalys och Branschtrender: Ta en titt på vad dina konkurrenter gör och håll dig uppdaterad med aktuella branschtrender. Detta kan ge insikter om vilka innehållsstrategier som kan vara effektiva för ditt företag.
 3. Använd Målgruppsundersökning: Granska resultaten från din målgruppsundersökning för att fastställa vilka typer av innehåll och format som sannolikt kommer att resonera med din publik.

4. Välj Dina Innehållskanaler

När du har en klar bild av vilken typ av innehåll du ska skapa, är nästa steg att bestämma var du ska distribuera detta innehåll.

Gör så här:

 1. Bestäm Plattformar: Vilka plattformar och kanaler kommer du att använda för att dela ditt innehåll? Detta kan inkludera din egen webbplats, sociala medier, e-postmarknadsföring, eller tredjepartssajter.
 2. Anpassa Innehåll till Kanalen: Vissa innehållstyper passar bättre på specifika plattformar. Till exempel, Facebook är idealisk för kortare inlägg och visuellt engagerande innehåll, medan din webbplats kan vara bättre för längre, mer djupgående inlägg.
 3. Integrera och Håll det Konsekvent: Se till att ditt innehåll är konsekvent över olika kanaler och integrera det med din övergripande marknadsföringsstrategi.

5. Sätt En Budget

Att fastställa en realistisk budget är en kritisk del i planeringen av din innehållsmarknadsföringsstrategi.

Ta hänsyn till olika faktorer som kan påverka din budget:

 • Tekniska Behov: Behöver du specifik programvara eller utrustning för att skapa innehållet, såsom grafisk designprogramvara (Adobe Photoshop, Canva), kameror för högkvalitativa bilder och videor?
 • Personal: Är det nödvändigt att anställa innehållsmarknadsförare, designers, skribenter, redaktörer eller andra specialister?
 • Annonsering: Kommer du att behöva betala för annonsutrymme på sociala medier, sökmotorer eller andra plattformar?
 • Verktyg och Resurser: Behövs det tillgång till speciella verktyg eller resurser för att skapa, förbättra eller mäta ditt innehåll?

Dina svar på dessa frågor kommer att hjälpa dig att förstå hur mycket din innehållsmarknadsföring kan komma att kosta, och du kan därmed justera din budget därefter.

6. Skapa Ett Schema För Innehållspublicering

För att säkerställa konsekvent produktion och distribution av innehåll, är det viktigt att ha en organiserad publiceringskalender:

En publiceringskalender för dina sociala medier eller en redaktionell innehållskalender kan vara ovärderliga verktyg för att hålla koll på innehållsproduktion och schemalägga publicering.

Börja med att planera ditt innehåll i förväg för att säkerställa en jämn och konsekvent utgivningstakt över en längre period.

Organisera och schemalägg sedan detta i en innehållskalender, som du kan använda för att koordinera olika teammedlemmars arbete och säkerställer att alla är uppdaterade om vad som ska produceras och när.

Kalendern kan också användas för att spåra och justera publiceringstider baserat på publikens engagemang och feedback.

7. Skapa Och Distribuera Innehållet

Produktion och distribution av innehåll är avgörande för att nå och engagera din publik.

Fokus ligger inte bara på att skapa högkvalitativt innehåll, utan också på att ständigt förbättra det för att göra det så användbart och engagerande som möjligt.

Öva på att skriva lockande rubriker och håll dig uppdaterad med de senaste innehållstrenderna för att hålla din sida konkurrenskraftig.

Varje plattform  är annorlunda, och vad som fungerar i text fungerar inte nödvändigtvis i bild och vice versa.

Alla marknadskanaler har unikt innehåll som är anpassat efter plattformen, och dessa tenderar också att prestera bäst.

Utveckla färdigheter i de medieformat som din målgrupp föredrar, vare sig det är text, video, audio eller interaktiva format.

8. Analysera Och Mät Resultat

Att analysera och mäta effekten av din innehållsmarknadsföring är nödvändigt för att förstå och förbättra dess prestation.

Börja alltid med att utvärdera hur väl ditt innehåll har uppnått de uppsatta verksamhetsmålen och KPI:erna.

Du kan använda många olika verktyg för att sammanställa och analysera engagemang, räckvidd, konverteringar och andra relevanta datapunkter.

Utvärdera vilka delar av din strategi som fungerar bra och vilka som behöver justeras.

Baserat på din analys, gör de nödvändiga justeringarna i din innehållsstrategi, oavsett om det gäller innehållstyper, distribution, frekvens eller marknadsföringstekniker.

Egenskaper För Effektiv Innehållsmarknadsföring

Att skapa och publicera innehåll i en värld full av digitalt brus kräver strategi och insikt.

För att uppnå framgång är det viktigt att följa vissa grundläggande principer:

1. Erbjuder Värde Utöver Produkterbjudanden

Innehållsmarknadsföring bör inte enbart fokusera på att framhäva dina produkter eller tjänster. 

Istället är det viktigt att ditt innehåll tillför värde som hjälper dina kunder att lösa deras problem eller göra deras vardag enklare.

Ditt innehåll bör erbjuda praktiska lösningar och svar på dina kunders mest brådskande frågor och behov.

Även om din produkt kan vara en del av lösningen, bör produktomnämnanden integreras på ett naturligt och relevant sätt.

Kortfattat: Skapa innehåll som informerar och hjälper läsarna, snarare än att direkt sälja en produkt.

2. Inriktar Sig På Unika Kundresor

Innehållet bör anpassas till de olika stadierna i kundens köpresa: Medvetenhet, Övervägande och Beslut.

 • Medvetenhetsfasen: Här bör innehållet fokusera på att informera och utbilda läsarna om deras frågeställningar eller problem.
 • Övervägandestadiet: I detta skede ska innehållet presentera olika lösningar eller alternativ.
 • Beslutsstadiet: När läsarna befinner sig här, bör innehållet vara inriktat på att övertyga och visa varför din produkt eller tjänst är det bästa valet.

Beroende på vilket stadie läsaren befinner sig i, bör tonen och innehållet anpassas.

För en produktsida bör fokus exempelvis ligga på att detaljerat presentera produktens fördelar och funktioner.

3. Visar Ett Konsekvent Varumärke & Brand

En enhetlig varumärkesröst och image är avgörande för att skapa igenkänning och förtroende hos din publik.

Se till att ditt varumärkes utseende och känsla är konsekventa över alla plattformar och enheter. Detta inkluderar bilder, typsnitt, färger och designelement.

Din varumärkes ton och röst bör också vara enhetliga i all kommunikation, oavsett om det är blogginlägg, sociala medieinlägg, e-böcker eller webbsidor.

I praktiken innebär detta oftast att skapa en omfattande guide som inkluderar riktlinjer för både skrivstil och varumärkesutformning.

Dela denna med dina innehållsskapare, designers och andra relevanta teammedlemmar för att säkerställa konsekvens.

Genom att upprätthålla en konsekvent varumärkesröst och image skapar du en starkare, mer professionell och igenkännbar närvaro som lockar läsare att återkomma till dig som en pålitlig resurs.

4. Aktuellt Och Engagerande

För att resonera med din publik är det viktigt att ditt innehåll är relevant och engagerande.

Ta hänsyn till dina kunders beteenden och behov under olika tider på året.

Exempelvis, om ditt företag riktar sig till kunder som planerar sin ekonomi i början av året, kan du publicera innehåll om budgetering vid den tiden.

I slutet av ditt innehåll kan det också vara en bra idé att inkludera en tydlig uppmaning till handling, som att prova en produkt, ladda ner en mall eller prenumerera på din tjänst.

5. Systematiserat Innehållsmarknadsföring

Att skapa konsekvent innehåll är nyckeln till framgång i innehållsmarknadsföring, inte nödvändigtvis mängden innehåll.

Det är viktigt att fastställa en publiceringsfrekvens som du kan bibehålla över tid, oavsett om det är veckovis, månadsvis eller kvartalsvis.

Konsekvens i kvalitet och tidsschema bidrar till stadig tillväxt och engagemang.

Använd Innehållsmallar

Innehållsmallar är ett effektivt sätt att producera högkvalitativt innehåll regelbundet.

De minskar tiden för innehållsskapande genom att du inte behöver börja från grunden för varje nytt inlägg eller video. 

Skala med ett Team

För att expandera din innehållsmarknadsföring är det nödvändigt att ha ett team där varje person hanterar en aspekt av innehållsproduktionen.

Detta kan inkludera att hitta ämnen, göra sökordsforskning, skriva, designa och utföra kvalitetskontroller.

Ett teamarbete ökar produktionstakten och tillåter en bredare variation av innehåll.

Låt teammedlemmar specialisera sig på specifika uppgifter (t.ex. skrivning, grafisk design, SEO), och ditt primära jobb kommer sedan vara att säkerställa en sömlös kommunikation och arbetsflöde mellan teammedlemmar.

Utvärdera regelbundet innehållsstrategin och justera baserat på analyser och resultat.

Statistik För Innehållsmarknadsföring

Denna statistik understryker innehållsmarknadsföringens betydelse och effektivitet som en central del i modern digital marknadsföring.

Effektivitet av Innehållsmarknadsföring:

 • B2B-Köpbeteende: Cirka 62% av B2B-köpare läser 3-7 innehållsstycken innan de pratar med en säljare.
 • Varumärken som Investerar: Ungefär 73% av B2B-marknadsförare och 70% av B2C-marknadsförare inkluderar innehållsmarknadsföring i sina digitala strategier.

Kostnader för Content Marketing:

 • Månadsbudgetar: Omkring 39% av företagen spenderar mellan 1 000 och 5 000 USD, 33% över 5 000 USD och 27% mindre än 1 000 USD per månad på innehållsmarknadsföring.
 • Budgetökningar 2023: 69% av företagen ökade sin budget för innehållsmarknadsföring, medan bara 3% planerade att minska utgifterna.

Sociala Medieplattformar:

 • Mest Populära Plattformar: Facebook leder med över 2,9 miljarder aktiva användare, följt av YouTube med 2,5 miljarder.
 • Användning i Marknadsföring: Cirka 93% av marknadsförare globalt använder sociala medier i sin marknadsföringsstrategi.

Marknadsföringsstrategier:

 • Populära Metoder: 73% publicerar organiskt innehåll på sociala medier, 53% använder e-postmarknadsföring, och 51% använder betalda annonser på sociala medier.

Videomarknadsföring:

 • Användning: 91% av företagen använder videomarknadsföring, vilket är en rekordhög siffra.

Bloggläsning:

 • Aktiv Läsning: 77% av internetanvändarna läser regelbundet blogginnehåll.

Användning av AI i Marknadsföring:

 • AI Integration: 61,4% av marknadsförarna har använt AI i minst en marknadsföringskampanj, och 44,4% har använt det för innehållsskapande.
 • Förståelse för AI: Bristande förståelse för AI (41,9%) är den främsta anledningen till att företag inte använder det i sina strategier.

Med den växande trenden att inkludera AI och den breda användningen av sociala medier och videomarknadsföring, fortsätter innehållsmarknadsföring att vara en dynamisk och avgörande komponent i företags strategier.

Innehållsmarknadsföring Som Medel För Framgång

Innehållsmarknadsföring är en kraftfull strategi som kräver noggrann planering, kreativitet och konsekvens. 

Genom att fokusera på att skapa värdefullt innehåll, anpassa det till din målgrupps köpresa, upprätthålla en konsekvent varumärkesröst och vara aktuell och engagerande, kan du bygga ett starkt förhållande till din publik och driva verkliga affärsresultat.

Kom ihåg att ständigt utvärdera och anpassa din strategi baserat på analys och feedback.

Med dessa principer och en vilja att ständigt lära och förbättras, kan du effektivt använda innehållsmarknadsföring för att nå dina affärsmål och skapa en varaktig påverkan på din marknad.

SEO framgång

Ta er digitala framgång till nästa nivå.

Innehållsförteckning

Författare
Johannes Källman

Johannes har jobbat på med SEO och hemsidor i över 10 år och är grundaren till Omnily.