SEO För E-handel: Så Driver Du Organisk Trafik Till Din Butik

Om du letar efter en guide för att förbättra din e-handels SEO har du hamnat rätt.

I denna djupdykning får du lära dig allt du behöver veta för att optimera din butik, från sökordsanalys till teknisk SEO och länkstrategi.

Så om du vill du få mer kvalitativ organisk trafik till din sida tycker jag vi sätter igång.

Varför är SEO Viktigt för E-handlare?

Sökmotoroptimering (SEO) är en viktigt marknadsföringskanal för många, även om det ofta är något som inte alla satsar på.

Men vad är det som gör SEO så viktigt?

 • Startpunkten för Digital Shopping: Enligt nChannel börjar 44 % av alla konsumenter sin shoppingresa med en Google-sökning.
 • Trafikgenerator: 37,5 % av all trafik till e-handelssajter kommer från sökmotorer.
 • Försäljningsdrivare: Business Insider rapporterar att 23,6 % av e-handelsorderna är direkt kopplade till organisk trafik.

Dessa siffror visar tydligt varför SEO är en grundpelare för framgång inom e-handel.

Att dyka in i denna guide kommer att ge dig handlingsbara strategier för att öka din synlighet och försäljning online.

Sökordsforskning för E-handel

Sökordsanalysen ses ofta som en mindre del i SEO-strategin för e-handlare, men det bör snarare ses som dess hjärta och själ.

Utan en gedigen sökordsanalys är det svårt att optimera dina produkt- och kategorisidor effektivt.

Att bättre första relevanta sökord och sökfraser bidrar till en tydligare webbplatsarkitektur och URL-strukturer, vilket är vitalt för sökmotorers förståelse av din sida.

Till skillnad från vanliga “informationssökord” som används för att hitta instruktionsinnehåll, bör din e-handelsplattform fokusera på produktrelaterade sökord.

Dessa är sökord som kunder använder när de aktivt söker efter produkter att köpa, till exempel “Byggmax flyttkartong” istället för “Hur kan man göra sin egen flyttkartong“.

Steg för Effektiv Sökordsanalys för E-handel:

 1. Identifiera Produktfokuserade Nyckelord: Fokusera på de specifika produkter du säljer. Använd verktyg som Google Keyword Planner eller SEMrush för att hitta populära söktermer relaterade till dina produkter.
 2. Analysera Sökvolym och Konkurrens: Prioritera sökord med hög sökvolym men låg konkurrens. Detta ökar chansen för din webbplats att ranka högt på sökmotorernas resultatsidor (SERPs).
 3. Använd Långsvansnyckelord: Dessa är mer specifika och mindre konkurrensutsatta. De tenderar att locka mer kvalificerad trafik, vilket är idealiskt för e-handel.
 4. Integrera Sökord Naturligt: När du har din lista, integrera dessa sökord naturligt på dina produktsidor, kategorisidor och i blogginnehåll relaterat till dina produkter.

Marknaden och sökvanor förändras ständigt, så det är viktigt att regelbundet uppdatera och anpassa din sökordsstrategi.

Sökordsanalys Med SEMrush För E-Handel

SEMrush är unikt i att det inte genererar nya sökordsidéer, utan visar vilka sökord dina konkurrenter redan rankar högt för.

Detta är särskilt användbart för att förstå konkurrenslandskapet och identifiera nya möjligheter.

Gör så här:

 1. Ange Konkurrent: Starta med att skriva in en konkurrents webbplats i sökfältet.
 2. Organic Research: Klicka på “Organic Research” för att få en överblick av konkurrentens prestationer.
 3. Analysera Positioner: Under “Positioner” ser du alla sökord din konkurrent rankar för.
 4. Utforska Konkurrenter: Använd rapporten “konkurrenter” för att hitta liknande webbplatser och upprepa processen med dessa nya konkurrenter.

Sökordsanalys Med Googles Sökordsplanerare För E-Handel

Googles Sökordsplanerare (GKP) är ett grundläggande verktyg som är mest effektivt för att analysera sökvolym och kommersiell avsikt snarare än att generera unika sökordsidéer.

Gör så här:

 1. Skriv in Ett Sökord: Börja med att mata in ett grundläggande sökord, till exempel “ekologisk hundmat”.
 2. Observera Variationer: GKP visar nära varianter av det inmatade sökordet.
 3. Hitta Pärlorna: Även om GKP främst genererar liknande sökord, kan du ibland hitta unika, mindre uppenbara sökord som kan vara värdefulla.
 4. Kontrollera Sökvolym och Intention: Använd GKP för att förstå hur populära vissa sökord är och deras potentiella kommersiella värde.

Kombinera GKP-data med andra verktyg och metoder för en mer omfattande sökordsstrategi.

Använd GKP för att få en grundläggande förståelse för sökordslandskapet, men förlita dig inte enbart på det för dina sökordsidéer.

Analysera Konkurrenters Kategorisidor för Sökordsinspiration

Många e-handlare gör misstaget att välja sökord för sina kategorisidor utan noggrann eftertanke.

Resultatet är oftast kategorisidor som är optimerade efter fel sökord (det är vanligt att missa Search Intent).

Kategorisidor är viktiga för försäljningen, så det är avgörande att välja rätt sökord.

Ett effektivt sätt att förbättra dina chanser för bättre sökmotorrankningar är att analysera konkurrenternas kategorisidor.

Detta ger dig en inblick i vilka sökord som är effektiva inom din nisch.

Steg för Att Analysera Konkurrenters Kategorisidor:

 1. Besök Konkurrenters Webbplatser: Utforska de större kategorierna och se hur de är strukturerade.
 2. Identifiera Underkategorier: De mer specifika underkategorierna kan ge dig insikt om detaljerade och fokuserade sökord.
 3. Notera Använda Sökord: Titta på vilka sökord dina konkurrenter använder för att beskriva deras kategorier och underkategorier.
 4. Anpassa Till Din Verksamhet: Om du till exempel säljer hundmat, analysera hur konkurrenter kategoriserar och benämner olika typer av hundmat.
 5. Använd Sökord Naturligt: Integrera dessa sökord naturligt in i dina egna kategorisidor.

Om din produkt eller tjänst har unika egenskaper, inkludera dessa i dina sökord.

Exempelvis “rå torr hundmat” istället för bara “torr hundmat”.

Anpassa sökorden så att de matchar din specifika målgrupp, vilket ger en mer riktad och relevant trafik.

Utvärdera Sökord för E-handel

När du står inför en lång lista med potentiella sökord för din e-handel, är det viktigt att välja de mest effektiva.

Detta kräver en balanserad ansats för att utvärdera varje sökords potential.

1. Fokus på Sökvolym

Sökvolym är kanske det viktigaste måttet i denna process.

Det representerar antalet gånger ett visst sökord söks varje månad.

Om ett sökord sällan eller aldrig söks, oavsett hur relevant det kan verka, blir det mindre värdefullt för din SEO-strategi.

Använd verktyg som Googles Sökordsplanerare för att kontrollera genomsnittlig månadssökning.

Kom ihåg att “hög” och “låg” sökvolym kan variera beroende på bransch.

2 .Beakta Säsongsvariationer

Många sökord uppvisar säsongsvariationer.

Till exempel, “fina jultröjor” är populära i december, men inte under sommaren.

Denna typ av säsongsmässiga förändringar i sökvolymen bör också beaktas.

Verktyg som KWFinder kan ge månatlig data, som hjälper dig att förstå dessa fluktuationer.

3. Anpassning till Din Bransch

Det är också viktigt att förstå att vad som anses vara en hög eller låg sökvolym kan variera kraftigt beroende på din specifika bransch.

Ett sökord med 100 sökningar per månad kan vara betydelsefullt i en nischmarknad, medan samma siffra kan anses vara låg i en större, mer konkurrensutsatt marknad.

Sökord-Produktpassning: Matcha Sökord med Produkter

Att hitta ett sökord med hög sökvolym är bara halva striden.

Det avgörande är hur väl det sökordet matchar de produkter du säljer.

Om det finns en missmatch mellan sökordet och ditt sortiment, kommer sannolikheten för konvertering att vara låg.

Välj sökord som exakt beskriver dina produkter.

Detta ökar chansen att dra till sig rätt kunder som är redo att köpa.

Att sträcka sig till relaterade men icke-existerande produktkategorier bör endast övervägas när du har uttömt relevanta sökord för dina befintliga produkter.

Att skapa kategorisidor för produkter du inte säljer, i hopp om att locka trafik, kan vara riskabelt.

Det kan leda till dålig användarupplevelse och låg konverteringsgrad.

Kommersiell Avsikt bakom Sökord

Att ranka högt för sökord med hög volym är imponerande, men det är ännu bättre om dessa sökord också lockar köpklara besökare.

Att utvärdera den kommersiella avsikten bakom sökord är därför avgörande för att säkerställa att du drar till dig rätt typ av trafik.

Googles Sökordsplanerare är ett effektivt verktyg för att bedöma ett sökords kommersiella potential:

 1. Titta på Konkurrensbetyget: Detta visar hur många som bjuder på ett visst sökord i Google Ads. Generellt sett, högre konkurrens indikerar att det finns en stark kommersiell avsikt bakom sökordet.
 2. Analysera Top of Page-budet: Detta visar vad annonsörer i genomsnitt betalar för ett klick. Ett högre föreslaget bud antyder en starkare kommersiell avsikt.

Sökord som antyder en omedelbar köpavsikt, som “köp [produkt] online”, är värdefulla för e-handelssajter.

Kom däremot ihåg att sökord med hög kommersiell avsikt kan vara mer konkurrensutsatta, så det är viktigt att väga potentialen mot svårigheten att ranka högt för dessa sökord.

Konkurrens och Sökordsinriktning för Sidoptimering

För att framgångsrikt ranka för ett specifikt sökord, är det viktigt att analysera hur väl optimerade de topp 10 sökresultaten är för det sökordet.

Om dessa sidor endast är delvis relaterade till sökordet, finns det en möjlighet att ranka högre genom att skapa en sida som är mer fokuserad på det specifika sökordet.

Genom att matcha sökarens exakta förfrågan med din sida, ökar du chanserna för en högre rankning och bättre användarupplevelse.

Nu när du har identifierat sökord som är högt efterfrågade, har liten konkurrens och stark kommersiell avsikt, är det dags att optimera din e-handelswebbplats struktur och innehåll:

 1. Skapa Målinriktade Kategorisidor: För varje valt sökord, skapa en dedikerad kategorisida som är fullständigt optimerad med detta sökord.
 2. Fokus på Användarupplevelse: Se till att sidorna inte bara är optimerade för sökmotorer utan även erbjuder en utmärkt användarupplevelse.
 3. Kvalitetsinnehåll: Förse dina sidor med högkvalitativt, relevant innehåll som direkt adresserar sökordet och möter användarens förväntningar.

Arkitektur för E-handelswebbplatser: Optimering för SEO

Webbplatsarkitektur, eller hur sidor organiseras och struktureras på din webbplats, spelar en kritisk roll i SEO, särskilt för e-handelssajter.

En välstrukturerad webbplats gör det enklare för användare att navigera och hitta produkter, samtidigt som det förbättrar sökmotorernas arbete av att indexera och ranka sidorna effektivt.

E-handelssajter har ofta ett stort antal sidor på grund av de många produkterna och kategorierna de innehåller.

Detta ökar behovet av en noggrant genomtänkt webbplatsarkitektur för att säkerställa att varje sida är lättillgänglig och rankar väl.

De Två Gyllene Reglerna för E-handelswebbplatsarkitektur

Regel 1: Behåll en platt och simpel struktur

En enkel och logisk struktur är nyckeln till att skapa en effektiv sida.

Håll den platt och logisk, utan att krångla till det med specifika sektioner eller kategorier som skiljer sig markant från annat innehåll.

Din webbplatsstruktur bör däremot vara flexibel nog att växa med din verksamhet utan att bli rörig eller komplex.

Regel 2: Maximalt Tre Klick från Startsida

Varje produkt, kategori eller blogginlägg ska vara tillgänglig inom tre klick från startsidan.

Detta “tre-klick-regel” säkerställer att informationen är lättåtkomlig för besökare och hjälper till att hålla dem engagerade på webbplatsen.

Det säkerställer också att du inte skapar några föräldralösa sidor, eller sidor som är djupt gömda på sidan.

Utöver dessa två viktiga regler finns det några andra tips du kan använda dig av för att optimera din sidstruktur.

 • Intuitiva Menyer: Använd tydliga och logiska kategorier i dina menyer.
 • Breadcrumbs: Använd breadcrumbs för bättre navigering och för att visa användarnas position på webbplatsen.
 • Internt Länkande: Skapa interna länkar mellan relevanta sidor för att förbättra användarnavigering och stödja SEO.
 • Mobilanpassning: Se till att din webbplats är mobilvänlig, då en stor del av e-handelstrafiken kommer från mobila enheter.
 • Stärk Länkauktoritet: Koncentrerar länkauktoritet på produkt och kategorisidor.

On-Page SEO för E-handelswebbplatser

Kategori- och produktsidor är vitala för e-handelswebbplatser då de genererar majoriteten av trafiken och försäljningen.

Ett effektivt sätt att öka deras synlighet och attraktionskraft är genom noggrann on-page SEO-optimering.

Här är några viktiga aspekter att komma ihåg.

1. Titeltaggen: Användning av Modifierare för Långsvanssökningar

Använd alltid ditt målsökord i titeltaggen för varje sida.

Det är grundläggande men avgörande för att sökmotorer ska förstå sidans innehåll.

Men det finns fler sätt vi kan optimera titeltaggen för att förbättra dess omfång och klickfrekvens.

Genom att inkludera ord som “köp”, “billigt” och “erbjudanden” i din titeltagg, kan du fånga upp mer trafik från långsvanssökningar.

Dessa ord breddar omfånget av sökfrågor där din sida kan dyka upp.

Ord som “X% rabatt”, “Garanti”, “Lägsta pris”, “Gratis frakt” och “Försäljning” är andra vanliga ord att inkludera som kan öka chansen att någon klickar på din länk.

Dessa ord tillför en känsla av värde, brådska eller exklusivitet.

En titeltagg för en produktkategori som spisar kan lyda “25% Rabatt på Alla Spisar – Gratis Frakt & Garanti”.

2. Optimering av Produktbeskrivningar för E-handel

Produktbeskrivningarna är rimligtvis mycket viktiga för att lyckas ranka hög i Google, särskilt om det finns många andra distribritölrer som säljer samma produkter som du gör.

Det bästa tipset (från ett SEO-perspektiv) är att helt enkelt skriva långa och sökordsrika produktbeskrivningar till dina produkter.

Längre innehåll ger Google en bättre förståelse av vad din sida handlar om.

Det hjälper även kunderna att få en djupare insikt i produkten, vilket förbättrar användarupplevelsen.

Men kom ihåg att det inte är särskilt praktiskt att skriva över 1000 ord för varje produkt, men det är värt ansträngningen för dina mest viktiga produkter och kategorier.

En Amazon-produktsida kan till exempel innehålla över 2000 ord, inklusive produktinformation och kundrecensioner.

3. Användning av Rätt Sökord

Att skriva lite längre och mer informationsrika produktbeskrivningar är bra, men för att ranka högt på rätt sökord gäller det att förstå hur du använder dessa på rätt sätt i din text.

Ett bra riktmärke är att använda ditt målsökord 3-5 gånger i din beskrivning.

Detta är inte för att uppnå en viss sökordstäthet, utan snarare för att klargöra sidans ämne för Google.

Placera ett av målsökorden i de första 100 orden för att ge det extra vikt.

Inkludera även synonymer och LSI sökord för att skapa en mer semantiskt omfattande beskrivning.

LSI-sökord (Latent Semantic Indexing) är termer som är nära relaterade till ditt huvudsökord.

Det liknar synonymer, men är som sagt snarar termer som relaterar till huvudordet, snarare än att betyda samma sak.

De hjälper till att ge en bredare kontext och relevans till innehållet.

Här har du tre enkla sätt att identifiera dessa typer av sökord.

 • Googles Sökordsplanerare: Ange ditt målsökord och granska de föreslagna relaterade sökorden.
 • Konkurrentanalyser: Analysera konkurrenters sidor som rankar högt för ditt målsökord.
 • Naturlig Integration: Strö över LSI-sökord i ditt innehåll där det passar naturligt. Detta hjälper inte bara SEO, utan även till att ge kunderna en mer nyanserad bild av produkten.

4. Optimering av URL-strukturer för E-handelswebbplatser

Analyser av miljontals sökresultat visar gång på gång att kortare URL:er tenderar att ranka bättre på Googles första sida.

Korta URL:er är lättare för Google att tolka och kan bidra till en bättre ranking jämfört med längre och mer komplicerade URL:er.

E-handelswebbplatser har ofta längre URL:er på grund av inkludering av kategorier och underkategorier, vilket är normalt och acceptabelt, men det finns självklart sätt att optimera dessa på.

SIDABESKRIVNINGEXEMPEL
KategorisidorAnvänd en 1-2 ord lång beskrivning för kategorinhemsida.se/köksapparater
För UnderkategorierInkludera underkategorin efter huvudkategorinhemsida.se/köksapparater/slowcooker
För ProduktsidorAnvänd bara ditt målsökord för produkten, avgränsat med bindestreckhemsida.se/köksapparater/slowcooker/johannes+crockpot

Vissa e-handelswebbplatser hoppar över kategori- och underkategoriindelningar i URL:erna för enklare strukturer.

Url:en skulle då istället bli “hemsida.se/johannes+crockpot“.

Detta kan göra URL:erna kortare och mer koncentrerade på sökord.

Även om detta kan vara fördelaktigt ur ett SEO-perspektiv, är det inte alltid lämpligt beroende på webbplatsens struktur och navigeringsbehov.

5. Interna Länkar för E-handelssajter: En SEO-Strategi

Interna länkar syftar till de länkar som går från en sida till en annan, på din hemsida, och spelar en avgörande roll som en viktig rankningfaktor för Google.

Internlänkning på e-handelswebbplatser sker ofta automatiskt via webbplatsens navigering.

Detta genererar en mängd naturliga interna länkar över hela webbplatsen.

Förutom den naturliga internlänkningen bör du även engagera dig i strategisk internlänkning.

Det innebär att medvetet länka från auktoritativa sidor till sidor som är högprioriterade, som produkt- och kategorisidor.

Länka från Auktoritativa Sidor

Börja med att identifiera din webbplats starkaste sidor med  hög auktoritet, till exempel populära blogginlägg som fått många backlinks.

Skapa sedan interna länkar från dessa sidor till viktiga produkt- eller kategorisidor som du vill stärka i sökmotorernas ögon.

Om du har ett blogginlägg om “Bästa fotbollsteknikerna” och det har fått många länkar, kan du länka från det inlägget till en produktsida för “Fotbollsskor för barn”.

Glöm inte att använda en relevant och nyckelordsrik ankartext för länken.

Det hjälper sökmotorer att förstå relationen mellan sidorna och förstärker sidans relevans för det specifika sökordet.

Teknisk SEO för E-handelswebbplatser

Att hantera tekniska SEO-aspekter är avgörande för framgången för e-handelswebbplatser.

Detta inkluderar säkerhet genom HTTPS, mobilanpassning, optimerad laddningstid, användning av strukturerad data, korrigering av webbplatsfel och att underhålla en aktuell sitemap.

Dessa åtgärder hjälper inte bara till att förbättra webbplatsens sökmotorranking, utan förbättrar också användarupplevelsen, vilket är avgörande för att locka och behålla kunder online.

Låt oss titta närmare på de olika delarna i praktiken.

1. Skicka In Din Webbplatskarta Till Google

En webbplatskarta är en lista över alla sidor på din webbplats, inklusive produkt- och kategorisidor.

Det är särskilt viktigt för e-handelssajter som ofta har ett stort antal sidor.

Den hjälper sökmotorer att upptäcka och indexera sidor på din webbplats, vilket är viktigt för att de ska visas i sökresultaten.

De flesta innehållshanteringssystem (CMS) som Shopify skapar automatiskt en webbplatskarta för din webbplats.

Du kan också ofta hitta den genom att skriva in URLen:  hemsida.se/sitemap_index.xml eller hemsida.se/sitemap.xml.

Den första URL:en leder till en indexfil som listar olika delar av webbplatsen, medan den andra URL:en innehåller alla sidor på webbplatsen.

Skicka Webbplatskartan Till Google

För att skicka in din webbplatskarta till Google, måste du använda Google Search Console.

 1. Konfigurera GSC: Om du inte redan har gjort det, bör du först konfigurera ditt konto på Google Search Console.
 2. Navigera i GSC: Gå till “Indexering” och sedan “Webbplatskartor” i sidofältet.
 3. Lägg till Webbplatskarta: Klistra in webbadressen till din webbplatskarta i rutan och klicka på “Skicka”.
 4. Bekräftelse: Efter att Google har bearbetat din webbplatskarta bör du få en bekräftelse.

Att skicka in en webbplatskarta till Google är en viktig del i att säkerställa att alla dina sidor är kända av sökmotorerna och har potential att rankas.

Det är ett enkelt men effektivt steg i att förbättra din webbplats synlighet och sökmotoroptimering.

2. Implementering av HTTPS

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) är avgörande för att säkerställa en säker kommunikation mellan en webbläsare och webbserver.

Det är särskilt viktigt för e-handelswebbplatser där känslig information som lösenord och kreditkortsuppgifter hanteras. HTTPS krypterar data, vilket skyddar den från att kapas av hackare.

Google har bekräftat att HTTPS är en rankingfaktor, vilket innebär att webbplatser som använder HTTPS kan ha en fördel i sökmotorresultaten.

För att se om en viss sida använder HTTPS eller inte kan du titta efter e låsikon i adressfältet, till vänster om domänen.

Om det finns en “Inte säker”-varning utan lås, betyder det att webbplatsen inte använder HTTPS.

För att aktivera HTTPS på din webbplats behöver du ett SSL-certifikat (Secure Sockets Layer).

Detta certifikat verifierar webbplatsens identitet och möjliggör en säker anslutning.

Oftast kan du få ett SSL-certifikat från din webbhotellsleverantör.

3. Mobilanpassning av Din E-handelswebbplats

Google prioriterar webbplatser som fungerar väl på mobila enheter, vilket är avgörande för e-handelswebbplatser.

En mobilanpassad webbplats erbjuder inte bara en bättre användarupplevelse för kunderna, utan det är också en kritisk faktor i sökmotoroptimeringen.

Hur Man Kontrollerar Mobilanpassning

 1. För att testa din webbplats, öppna sidan i Chrome och högerklicka var som helst på sidan.
 2. Välj “Inspektera” från menyn som visas. Detta öppnar DevTools-panelen.
 3. Inom DevTools, klicka på alternativet “Lighthouse”, som finns under de två pilarna i verktygsfältet. Välj sedan “SEO” från de tillgängliga kategorierna och klicka på “Analysera sidhämtning”.
 4. Efter analysen kommer du att få en detaljerad rapport. Expandera avsnittet “GODKÄNDA REVISIONER” för att se hur din webbplats presterar i mobilvänlighetstestet.

Implementera Mobilanpassad Design

Att ha en responsiv design är nyckeln till att göra din e-handelssida mobilvänlig.

Det innebär att webbplatsens layout och innehåll automatiskt anpassar sig till olika skärmstorlekar och -orienteringar.

I praktiken innebär det:

 1. Rätt Viewport-metatagg: Det är viktigt att ha en viewport-metatagg som anpassar sidans layout till olika skärmstorlekar.
 2. Läsbar Text: Texten på din webbplats bör vara lätt att läsa på små skärmar utan att behöva zooma in.
 3. Tillräckligt med Utrymme: Se till att det finns gott om utrymme mellan länkar, knappar och andra klickbara element för att undvika felklick.

4. Förbättra Sidhastigheten för E-handelswebbplatser

Sidhastighet, tiden det tar för din webbsida att laddas, är avgörande för e-handelssajter.

En långsam laddningstid kan leda till en dålig användarupplevelse och högre avvisningsfrekvens, där kunder lämnar din webbplats på grund av väntetiden.

Det påverkar även din webbplats SEO-ranking, eftersom sökmotorer, inklusive Google, prioriterar snabbladdande sidor.

Det bästa sättet att testa sin egen sidhastighet är genom att använd PageSpeed Insights.

Detta verktyg från Google analyserar din webbsidas hastighet och ger en poäng mellan 0 och 100.

En högre poäng innebär bättre prestanda.

Metoder för att Förbättra Sidhastigheten

1. Minifiera Koden

Ta bort onödiga tecken och mellanslag från HTML-, CSS- och JavaScript-filer.

Detta reducerar filstorleken och gör att sidorna laddas snabbare.

2. Komprimera Bilder

Bilder kan ta upp betydande utrymme och fördröja sidladdningstiden.

Använd verktyg som Shortpixel för att komprimera bilder utan att förlora kvalitet.

3. Använda Ett CDN (Content Delivery Network)

Ett CDN lagrar kopior av din webbsida på olika servrar runt om i världen.

När en besökare begär en sida, levereras den från den server som är närmast geografiskt, vilket minskar laddningstiden.

Genom att minska den fysiska distansen mellan servern och användaren, kan CDN:er dramatiskt minska laddningstiderna för dina webbsidor.

5. Identifiering och Åtgärdande av Tekniska SEO-Problemen på E-handelswebbplatser

Att bedriva en e-handelssida kommer oundvikligt att leda till vissa tekniska problem vid något tillfälle, och att korrigera dessa är väsentligt.

Google Search Console är ett viktigt verktyg för att få en övergripande bild av din e-handelssidas tekniska SEO-status.

Börja med att titta på rapporten “Sidor”.

Ett särskilt viktigt avsnitt i denna rapport är “Varför sidor inte indexeras”.

Det är avgörande att alla viktiga sidor på din webbplats är indexeras för att ha chansen att rankas i Google.

Semrushs webbplatsgranskningsverktyg är utmärkt för att upptäcka tekniska problem som kan undgå den första analysen.

Verktyget ger en mer omfattande genomgång av din webbplats hälsa, men är inte gratis att använda.

Vanliga Tekniska SEO-Problemen på E-handelswebbplatser

 1. Duplicerat Innehåll: Detta är ett vanligt problem, särskilt för e-handelswebbplatser som kan ha liknande produktbeskrivningar över flera sidor.
 2. Långsam Sidladdningshastighet: En långsam sidladdning kan negativt påverka både användarupplevelse och sökmotorranking.
 3. Trasiga Interna Länkar: Detta påverkar användbarheten och kan signalera till sökmotorer att din webbplats har låg kvalitet.
 4. Trasiga Bilder: Påverkar webbplatsens användarupplevelse negativt.
 5. 4xx-koder: Indikerar problem som trasiga länkar, vilket kan orsaka genomsökningsproblem.
 6. Stora JavaScript- och CSS-filer: Dessa kan försena sidladdningstiden betydligt.
 7. Kärnproblem med Webbvikt: Detta kan göra din webbplats långsammare och mindre användarvänlig.

Semrush och liknande verktyg ger inte bara information om problemen, utan också råd om hur man löser dem.

Dessa råd kan vara avgörande för att förbättra din webbplats övergripande prestanda och SEO-rankning.

Utnyttja Innehållsmarknadsföring för E-handel

Innehållsmarknadsföring är mer än bara en tilläggstjänst för e-handelswebbplatser – det är en kritisk del i att bygga varumärkesmedvetenhet, driva trafik och generera försäljning.

För en e-handelssida innebär detta att skapa värdefullt och engagerande innehåll som sträcker sig bortom produktsidor och kategoribeskrivningar.

1. Skapa Blogginnehåll

En effektiv och konkret form av innehållsmarknadsföring är bloggande.

Detta hjälper inte bara till att locka riktad trafik genom att skapa innehåll som dina kunder är intresserade av, utan det ökar också chanserna att få länkar och bygga ett erkänt varumärke.

Här handlar det om att identifiera viktiga sökord och sökfraser, för att sedan producera en bra bloggartikel som möter sökintentionen kopplat till det valda sökordet.

2. Marknadsför Blogginnehållet

 • Sociala Medier: Dela ditt innehåll på plattformar som Facebook, Instagram, LinkedIn och andra relevanta sociala nätverk. Detta hjälper till att öka räckvidden och driva trafik till din webbplats.
 • E-postmarknadsföring: Skicka ut innehållet till din e-postlista. Ett effektivt e-postutskick kan öka både trafik och konverteringar.
 • Onlinegemenskaper: Engagera dig i onlinegemenskaper som forum och Facebook-grupper. Dela ditt innehåll när det är relevant, men var försiktig så att du inte framstår som spammande.

3. Ge Värde Genom Innehållet

 • Kundfokuserat: Ditt innehåll bör inte bara vara informativt och intressant, utan också ge värde till dina kunder. Detta kan innebära att ge tips, guider eller insikter som är direkt kopplade till de produkter du säljer.
 • Integrera Produkter: När det är lämpligt kan du integrera dina produkter i blogginnehållet. Detta gör det möjligt för läsarna att enkelt övergå från att läsa innehållet till att bläddra i dina produkter.

Bygga Bakåtlänkar för E-handelswebbplatser

Bakåtlänkar är avgörande för SEO och särskilt viktiga för e-handelssidor med många sidor.

Att bygga en stark länkprofil kan förbättra din synlighet i sökmotorer och driva trafik till din webbplats.

Här är några effektiva strategier för att bygga bakåtlänkar:

1. Gör Anspråk på Olänkade Omnämnanden

Använd verktyg som Semrushs varumärkesövervakningsapp för att hitta omnämnanden av ditt varumärke eller produkter som inte är länkade till din webbplats.

Kontakta ägarna till dessa webbplatser och be om att dina omnämnanden görs till klickbara länkar.

Detta är ofta en framgångsrik strategi eftersom de redan är medvetna om och positivt inställda till ditt varumärke.

2. Inlänksgapanalys

Ett annat sätt att identifiera bra sidor att få länkar ifrån är genom att titta på dina konkurrenters länkprofil, för att sedan jämföra denna med din egen.

Semrushs Backlink Gap-verktyg kan till exempel identifiera webbplatser som länkar till dina konkurrenter men inte till dig.

Undersök dessa webbplatser för att förstå varför de valde att länka till dina konkurrenter.

Om det beror på innehåll, se om du har liknande eller bättre innehåll som du kan erbjuda som ett alternativ.

Du kan sedan skicka e-post till dessa webbplatser med förslag på varför ditt innehåll skulle vara en bra resurs för dem att länka till.

3. Få Länkar från Leverantörer och Distributörer

En fantastisk länkmöjlighet som ofta förbises är också ofta framför näsan på verksamhetsägare.

Om du säljer produkter från specifika leverantörer eller distributörer, be om att inkluderas i deras onlineåterförsäljarelistor.

Detta är ofta ett enkelt sätt att få en bakåtlänk, speciellt om du har en etablerad relation med leverantören eller distributören.

4. Vikten av Innehållskvalitet

Att ha högkvalitativt och relevant innehåll på din webbplats kan göra det mer attraktivt för andra webbplatser att länka till.

Detta innebär att utöver att aktivt söka bakåtlänkar bör du även fokusera på att skapa innehåll som naturligt lockar till länkar.

Mätning av SEO-Prestanda för Din E-handelswebbplats

När du har implementerat olika SEO-strategier, är nästa steg att kontrollera hur effektiva dessa strategier är.

Att mäta din SEO-prestanda är avgörande för att förstå vilka taktiker som fungerar och vilka som behöver justeras.

Så här går du tillväga:

1. Kontrollera Din Organiska Trafik

Organisk trafik är besökare som kommer till din webbplats från sökmotorer utan att du betalar för dem.

En ökning av organisk trafik är ett tecken på ett framgångsrikt SEO-arbete.

För att se din organiska trafik kan du gå till rapporten “Sökresultat” under “Prestanda” i Google Search Console.

Här kan du se klickrelaterade data och analysera hur din organiska trafik utvecklas över tid.

För att få en äkta bild av din SEO-prestanda, uteslut trafik som kommer från sökningar på ditt varumärke.

Detta gör du genom att skapa ett filter som exkluderar frågor som innehåller ditt varumärkesnamn.

Kontrollera Dina Sökordspositioner

Var dina sidor hamnar i sökresultaten för specifika sökord är avgörande för din synlighet.

Högre positioner leder vanligtvis till mer trafik.

Verktyg som Semrushs positionsspårning kan hjälpa dig att spåra hur dina sökord rankar över tid.

Du kan följa hundratals sökord och få regelbundna uppdateringar om deras ranking.

Spåra Organiska Konverteringar

Även om trafik är viktig, är det slutliga målet med SEO att konvertera besökare till kunder.

Organiska konverteringar är åtgärder som köp, registreringar eller annan viktig användaraktivitet på din webbplats.

För att mäta organiska konverteringar, bör du ställa in konverteringsmål i Google Analytics.

Gå sedan till “Rapporter” > “Förvärv” > “Användarförvärv” och granska data under “Organisk sökning” för att se antalet konverteringar som genereras från organisk trafik.

Att mäta SEO-prestanda är en kontinuerlig process som hjälper dig att finjustera din strategi och maximera resultaten av dina ansträngningar.

Genom att regelbundet granska din organiska trafik, sökordsrankningar och konverteringar kan du få insikter om vad som fungerar och vad som behöver förbättras.

Detta är avgörande för att driva framgångsrik e-handel och uppnå långsiktig tillväxt och lönsamhet genom SEO.

SEO framgång

Ta er digitala framgång till nästa nivå.

Innehållsförteckning

Författare
Johannes Källman

Johannes har jobbat på med SEO och hemsidor i över 10 år och är grundaren till Omnily.