On-Page SEO, en hörnsten i digital marknadsföring, är avgörande för varje webbplatsägares framgång.

Denna guide syftar till att förklara On-Page SEO:s roll och hur den kan transformera din webbplats till en magnet för besökare och potentiella kunder.

Vad är On-Page SEO?

On-Page SEO, även känt som on-site SEO, är processen att finjustera din webbplats för att förbättra dess synlighet i sökmotorernas resultat.

Till skillnad från Off-page SEO (som fokuserar på att bygga länkar och signaler utanför din sida) och teknisk SEO är målet här att optimera ditt innehåll.

Det är ett kraftfullt verktyg som du helt och hållet kontrollerar, där du definierar ämnet, målgruppen och de sökord du vill fokusera på för varje sida.

För att lyckas med On-Page SEO, är det viktigt att förstå dess huvudkomponenter:

 1. Innehållselement: Detta inkluderar kvaliteten på ditt innehåll, nyckelordens relevans och hur väl det engagerar din målgrupp.
 2. Webbplatsarkitekturelement: Här ingår sidans struktur, användarvänlighet och intern länkning.
 3. HTML-element: Detta avser metataggar, rubriktaggar och andra HTML-koder som hjälper sökmotorer att förstå din sida.

On-Page SEO Som En Del Av Hela SEO-Strategin

On-Page SEO skiljer sig från Off-Page SEO och Teknisk SEO.

Off-Page SEO handlar om externa faktorer som sociala signaler och inlänkar, medan Teknisk SEO fokuserar på webbplatsens tekniska aspekter som hastighet och mobilanpassning.

Alla dessa element samverkar för att skapa en stark SEO-strategi.

Varför är On-Page SEO viktigt?

On-Page SEO är inte bara viktigt, det är centralt för webbplatsens framgång i sökmotorernas värld.

Se det som en bro mellan din webbplats och sökmotorer som Google, där du använder ett språk som sökmotorer förstår – nämligen nyckelord.

On-Page SEO är dock mer än bara användning av rätt sökord.

Det handlar om att skapa en inbjudande och funktionell upplevelse för dina besökare.

En väl optimerad sida säkerställer att besökare enkelt finner det de söker, vilket eliminerar behovet av frustrerande sökningar.

För att ranka effektivt med SEO år 2024, är det viktigt att optimera för flera nyckelfaktorer:

 1. Användarupplevelse: Säkerställ att din webbplats är användarvänlig och engagerande.
 2. Avvisningsfrekvens och uppehållstid: Optimera för att hålla besökare kvar på din webbplats längre och minska antalet som lämnar snabbt.
 3. Sökavsikt: Förstå och möt din målgrupps sökbehov och intentioner.
 4. Sidans laddningshastighet: En snabb webbplats är avgörande för att behålla besökare.
 5. Klickfrekvens (CTR): Optimera titlar och beskrivningar för att förbättra chansen att användare klickar på din länk i sökresultaten.

On-Page SEO är alltså inte bara en checklista.

Det är ett kraftfullt verktyg som inte bara tilltalar sökmotorernas algoritmer utan också gör din webbplats mer tilltalande och användarvänlig för dina besökare.

Hur Du gör On-Page SEO

On-Page SEO har utvecklats betydligt under de senaste åren, och inkluderar många steg.

Från att vara en relativt enkel process, har det nu blivit en mer komplex och nyanserad uppgift.

Längre ner kommer vi att dela med oss av vår fullständiga scheklista över On-Page rankingsfaktorer och strategier som du kan implementera.

Denna lista är däremot relativt komplex med hela 26 separata punkter – något som kan ta lång tid att implementera.

Men oroa dig inte, det finns effektiva sätt att göra On-Page SEO mer hanterbart, och följande 11 steg ger dig en överblick över arbetet som behöver ske.

1. Sökordsanalys

Sökordsforskning är grunden för effektivt sidinnehåll.

Det är viktigt att välja relevanta sökord och ämnen som matchar din målgrupps sökbeteende.

Använd verktyg som Ahrefs eller AnswerthePublic för att förstå vilka sökord dina potentiella kunder använder.

Tänk på sökavsikten och köparens resa när du väljer innehållstyper för olika stadier:

 • Medvetenhet: Blogginlägg, videor, informationsidor.
 • Övervägande: Köpguider, fallstudier.
 • Beslut: Produktdemonstrationer, jämförelser.

2. lägg Till Visuellt Innehåll

Bilder och grafik förbättrar sidans visuella dragningskraft och användarupplevelse.

Optimera dina bilder med alt-taggar för att förbättra synligheten i bildsökningsresultat.

Kom ihåg, visuellt innehåll gör dina sidor mer engagerande och skannbara för besökarna.

3. Optimera Sidtitel

Sidtitlar, eller titeltaggar, är avgörande för SEO.

De berättar för både användare och sökmotorer vad sidan handlar om.

Inkludera relevanta nyckelord i titeln för att förbättra sidans relevans i sökresultaten.

4. Optimera Rubriker

Rubriker, som H1, H2 och H3-taggar, strukturerar innehållet och gör det lättare för både läsare och sökmotorer att förstå innehållets hierarki.

Använd dem för att framhäva viktiga delar och nyckelord i ditt innehåll.

5. Skriv En Unik Metabeskrivning

Metabeskrivningar ger en kort översikt av sidans innehåll i sökresultaten.

Även om de inte direkt påverkar ranking, är de avgörande för att öka klickfrekvensen (CTR).

En välformulerad metabeskrivning kan öka chansen att användare klickar på din länk.

6. lägg till Bild Alt-Text

Alt-texter för bilder hjälper sökmotorer att förstå innehållet i bilderna.

Det är särskilt viktigt för bildsök och förbättrar tillgängligheten för webbplatsen.

7. Använd Strukturerad Data

Strukturerad uppmärkning hjälper sökmotorer att förstå och presentera ditt innehåll mer effektivt.

Det är användbart för att skapa utvalda utdrag och förbättra synligheten i sökresultaten.

8. Optimera URL

Skapa rena och beskrivande URL:er som är lätta att förstå för både användare och sökmotorer.

De bör spegla webbplatsens hierarki och innehålla relevanta nyckelord.

9. Utnyttja Intern Länkning

Intern länkning förbättrar navigeringen på din webbplats och hjälper sökmotorer att upptäcka nytt innehåll.

Det är också viktigt för att sprida länkens auktoritet över hela webbplatsen.

10. Mobilanpassa Sida

I en tid då allt fler använder mobila enheter, är det viktigt att din webbplats är mobilanpassad. Google prioriterar mobilvänliga webbplatser i sina sökresultat.

11. Förbättra Webbplatshastighet

Webbplatshastigheten påverkar både användarupplevelsen och din webbplats ranking.

En snabb webbplats minskar avvisningsfrekvensen och förbättrar användarupplevelsen.

On-Page SEO Checklista

Här nedan har du vår fullständiga checklista med punkter för On-Page SEO.

1. Tillfredsställ sökintention

Att uppfylla sökavsikten är avgörande för att nå och bibehålla en hög position i Google-sökresultaten.

Det betyder att din webbsida måste ge exakt vad sökaren letar efter.

Om din sida inte uppfyller sökarens intention, är risken stor att den hamnar långt ner i sökresultaten.

Det är ett vanligt misstag som många gör och något som alla får lära sig den tuffa vägen.

Men det är viktigt att förstå, då det är en central aspekt inom allt SEO-arbete.

Det visar hur viktigt det är att analysera sökresultaten för att förstå vilken typ av innehåll Google föredrar för ett visst sökord.

2. Gör klickvärda titlar & Underrubriker

Titeltaggar är avgörande för On-Page SEO.

De ger sökmotorer en tydlig överblick av sidans innehåll och är ofta det första en användare ser i sökresultaten.

Placeringen av sökordet i titeltaggen påverkar dess relevant och rankning i sökmotorer.

Placera helst ditt nyckelord nära början av titeltaggen.

Det är inte alltid nödvändigt, men det hjälper både sökmotorer och användare att förstå sidans relevans snabbare.

Modifiera Titel För Bättre CTR

Inkludera modifierare som “bäst”, “guide”, “checklista”, “snabb”, och “recension” för att förbättra din sida i långa sökfrågor.

Modifierare kan göra din titel mer specifik och lockande, vilket ökar chansen för högre ranking och klick.

Se även till att varje titel är unik för att undvika problem med duplicerat innehåll.

Det är ett extra relevant för e-handlare med ett stort antal liknande produkter.

Detta gör det enklare för Google att förstå varje sidas syfte och för användare att veta vad de kan förvänta sig av innehållet.

AI-verktyg som ChatGPT kan vara användbara för att generera idéer och förslag på titlar.

3. Använd unika, Sökordsrika metabeskrivningar

Googles startguide för sökmotoroptimering betonar vikten av att skriva egna metabeskrivningar.

Även om Google ibland väljer att skapa egna utdrag, är en välskriven metabeskrivning avgörande för att få ditt resultat att sticka ut och öka din organiska klickfrekvens (CTR).

En effektiv metabeskrivning bör innehålla ditt fokusnyckelord minst en gång.

Detta är viktigt eftersom Google markerar sökord som matchar användarens fråga i fetstil, vilket kan öka din CTR.

Tips för Framgångsrika Metabeskrivningar

 1. Var kortfattad: Håll din metabeskrivning under 160 tecken för att undvika att den klipps i sökresultaten.
 2. Unika Beskrivningar: Se till att varje sida har en unik metabeskrivning för att undvika duplicering och maximera klickfrekvensen.
 3. Fokusera på Värde: Lyft fram vad som gör din sida unik. Fokusera på unika försäljningsargument eller viktig information som skiljer din sida från andra.
 4. Tydlighet: Din metabeskrivning ska tydligt kommunicera sidans innehåll och syfte för att hantera användarnas förväntningar.
 5. Front-Load Viktig Information: Placera de viktigaste detaljerna i början av din metabeskrivning för att öka sannolikheten att de blir lästa.
 6. Undvik Clickbait: Se till att din metabeskrivning matchar innehållet på sidan för att bygga förtroende och minska risken för hög avvisningsfrekvens.

4. Använd ditt målsökord i de första 100 orden

Att inkludera ditt huvudsökord tidigt i texten är en beprövad SEO-taktik som fortfarande är relevant.

Använd ditt målsökord inom de första 100-150 orden i din artikel för att göra ett starkt intryck.

Detta understryker artikeln fokus och ger en tydlig signal om innehållets ämne.

Det är också bra då Google värderar sökord och fraser som används tidigt på en sida högre.

Det är också logiskt – om en artikel handlar om ett specifikt ämne, som Keto-dieten, bör termen “Keto-diet” förekomma tidigt i texten, inte halvvägs igenom.

5. Använd dina sökord i rubriker

Rubriktaggar fungerar som vägledande element i ditt innehåll.

De hjälper både sökmotorer och användare att navigera genom ditt innehåll och förstå dess struktur.

Enligt Google hjälper en välstrukturerad H1-tagg sökmotorer att förstå sidans uppbyggnad och innehåll.

Det är rekommenderat att använda endast en H1-tagg per sida.

Denna H1 bör också innehålla ditt huvudsökord.

Kontrollera din webbplatskod för att säkerställa att din titel är korrekt placerad inom en H1-tagg.

Verktyg som Semrush Site Audit Tool kan användas för att identifiera sidor som saknar H1-tagg och hjälpa dig att skapa nya taggar som inkluderar dina målsökord.

Medan rubriktaggar inte ensamt avgör din sidas SEO-prestanda, kan de definitivt bidra till förbättrad synlighet och förståelse av ditt innehåll.

Att inkorporera målsökord i rubriktaggar, särskilt H2-taggarna, har visat sig vara effektivt i olika SEO-experiment.

6. Rätt Sökordsfrekvens

Sökordsfrekvens handlar om hur ofta ditt målsökord förekommer i innehållet.

Trots att Google kan förneka dess direkta påverkan, har många SEO-experter med erfarenhet upptäckt att det har en betydande effekt.

Om ett sökord endast förekommer en gång på en sida, kan det vara svårt för Google att vara säker på att sidan verkligen handlar om det specifika sökordet.

Om sökordet nämns flera gånger, ökar det Google’s säkerhet om sidans ämne.

Det är viktigt att förstå att detta inte handlar om sökordsfyllning, vilket kan vara skadligt för SEO.

Istället handlar det om att naturligt inkludera ditt målsökord några gånger för att stärka sidans relevans för det ämnet.

Några viktiga platser att inkludera dina sökord är:

 • Titeltaggar och Metabeskrivning: Ger en översikt av sidans innehåll.
 • Bild Alt-text: Hjälper till att beskriva bilder för sökmotorer.
 • Webbadresser: Kan förbättra förståelsen av sidans innehåll.
 • Rubriker: Ger struktur och betonar innehållets fokus.
 • Första Paragrafen: Ger en tidig indikation på ämnet.

7. Skriva och Formatera Bra Innehåll

I din innehållsstrategi är det viktigt att fokusera på användarupplevelsen, särskilt med tanke på Googles Page Experience-uppdatering.

Ett bra innehåll bör vara enkelt att navigera, så att användarna snabbt kan hitta svar på sina frågor.

För att förbättra användarupplevelsen bör ditt innehåll inkludera:

 1. Tydliga Rubriker och Underrubriker: Dessa hjälper till att organisera innehållet och gör det enklare att skanna igenom.
 2. Visuella Element: Bilder och grafik bryter upp texten och gör innehållet mer intressant.
 3. Korta Stycken: Dela upp din text i korta stycken för att göra den mer lättläst.
 4. Punktpunkter och Textrutor: Dessa strukturer hjälper till att framhäva viktig information och göra innehållet mer skannbart.

8. Skapa En Lättläst Layout

Din innehållslayout bör vara utformad för att vara lättläst och lätt att navigera.

Detta innebär att strukturera sidan så att användare snabbt kan hitta det de söker.

Ett exempel på en användarvänlig innehållslayout kan innehålla:

 • Mycket Vitt Utrymme: Skapar en ren och oclutterad layout.
 • Lättlästa Rubriker: Underlättar för användaren att identifiera olika avsnitt.
 • Kulpunkter: Hjälper till att sammanfatta viktig information.
 • Bilder: Bidrar till att förklara eller komplettera texten.
 • Länkar: Ger ytterligare resurser och information.

Användarupplevelsen är ett centralt fokus för On-Page SEO.

Att göra ditt innehåll lätt att läsa och navigera kan inte bara förbättra användarupplevelsen utan också hjälpa din sida att ranka högre i sökmotorerna.

9. Skapa Unikt Innehåll

Sökmotorer som Google strävar efter att minimera mängden duplicerat innehåll i sina sökresultat.

Syftet är att förhindra att identiskt innehåll rankas flera gånger för samma sökord.

Om sökmotorer upptäcker att samma innehåll finns på flera platser (till exempel på olika webbplatser, blogginlägg eller produktsidor), kommer endast en av dessa sidor att väljas för ranking.

Det är oförutsägbart vilken sida som väljs, vilket kan leda till problem med sökordskannibalisering.

Detta fenomen uppstår när din egen webbplats konkurrerar med sig själv om sökord, vilket kan skada din totala SEO-prestanda.

10. Rätt Innehållsdjup

Innehållsdjup innebär att ditt innehåll inte bara ska vara långt utan också rikt på relevant och detaljerad information.

Detta djup gör att läsare får de svar och den information de behöver.

Tänk på två artiklar om att laga ris:

 1. Den första ger grundläggande steg utan detaljer.
 2. Den andra innehåller detaljerade instruktioner, tips och tekniker.

Den andra artikeln ger mer djup och är därför mer värdefull för både användare och sökmotorer, och kommer med störst sannolikhet att ranka högre.

11. Rätt Längd På Innehåll

Innehåll i lång form har konsekvent visat sig överträffa kortare innehåll i sökmotorrankningar.

En studie av Brian Dean från Backlinko visade att inlägg på första sidan i genomsnitt var omkring 1 890 ord.

Även om det inte finns någon “perfekt” längd på innehåll, har trenden lutat mot längre och mer djupgående innehåll.

Det “långa” ordantalet kan variera mellan olika nische, men det bästa tipset är att skapa så omfattande och insiktsfullt innehåll som möjligt.

Anpassa sedan innehållets längd efter ämnets komplexitet och användarintresset.

Kom ihåg att kvalitet är lika viktigt som kvantitet – innehållet bör vara relevant och engagerande, oavsett längd.

12. Använd LSI-sökord

LSI (Latent Semantic Indexing) sökord är termer och fraser som är relaterade till ditt huvudsökord.

De ger ytterligare sammanhang och djup till ditt innehåll, vilket hjälper sökmotorer att bättre förstå dess ämne och relevans.

Trots debatten om deras nuvarande relevans inom SEO, är LSI-sökord fortfarande en värdefull del av många innehållsskapares processer.

De bidrar till att skapa mer mångsidigt och kontextuellt innehåll.

Om ditt huvudsökord är “podcastmikrofoner”, kan relaterade LSI-sökord inkludera:

 • Bästa podcastmikrofonen
 • Inställning av podcastmikrofon
 • Billig poddmikrofon
 • Blue Yeti-mikrofonen

Genom att integrera dessa LSI-sökordsvarianter i ditt innehåll kan du göra det mer mångfacetterat och relevant för ämnet.

Detta förbättrar inte bara innehållets kvalitet och användbarhet utan kan också leda till en ökning i trafik från sökord som är relaterade till ditt huvudämne.

13. Använd Synonymer

Semantisk sökning möjliggör att webbsidor kan ranka för sökord som inte nödvändigtvis används direkt på sidan.

Detta sker genom att sidan rankas för synonymer till dess huvudämne.

Denna aspekt är särskilt relevant för ämnen som är nära besläktade eller har olika dialektiska uttryckssätt och stavningar.

Sökmotorer som Google har utvecklats för att förstå dessa samband och kan därför ranka innehåll baserat på synonymer och relaterade termer.

Denna strategi är användbar eftersom olika användare kan använda olika termer för att söka efter samma sak, beroende på deras språkliga preferenser, kulturella bakgrund eller personliga vanor.

När du utför din sökordsanalys, identifiera primära sökord med en hanterbar sökordskonkurrens och sökvolym.

Därefter kan du optimera ditt innehåll för att inkludera synonymer, vilket kan utöka din organiska trafik genom att täcka ett bredare spektrum av sökord och fraser.

14. Sökordsvariation

Ordningen i vilken ett sökord presenteras och dess placering på din sida kan påverka hur den rankas i sökmotorerna.

Detta beror på att människor ofta använder varianter av en sökterm, även om de har samma användaravsikt.

Därför är det viktigt att ditt innehåll inkluderar olika formuleringar och ordningar av dina målsökord.

I högkonkurrensutsatta nischer kan denna variation i sökordsordning ha en ännu större inverkan på din sökmotorrankning.

15. Använd Strukturerad Data

Överväg att använda strukturerad dataschemamarkering för att ditt sökresultat ska sticka ut.

Detta kan inkludera ytterligare information som stjärnbetyg, priser, lagertillgänglighet och recensionsstjärnor.

Använd en schematestare för att kontrollera kvaliteten på din schemamarkering.

Det är viktigt att inte blanda ihop metabeskrivningar med metasökord, eftersom de har olika funktioner och påverkan inom SEO.

16. Använd Multimedia

Att inkludera multimedia som bilder och videor i ditt innehåll kan:

 • Öka Värdet: Multimedia berikar innehållet och gör det mer engagerande och lättförståeligt för en bredare målgrupp.
 • Locka Länkar: Visuellt och interaktivt innehåll kan locka till sig bakåtlänkar, vilket är viktigt för SEO.
 • Social Delning: Innehåll som är visuellt tilltalande är mer benäget att delas på sociala medier, vilket kan öka dess räckvidd och synlighet.

Genom att skapa innehåll med både djup och bredd, och genom att effektivt använda multimedia, kan du skapa mer engagerande, informativt och delbart innehåll som gynnar både användarupplevelsen och din SEO-prestanda.

17. Optimerade bild Alt-taggar

Alt-taggar (alternativ text) är avgörande för att hjälpa sökmotorer förstå och tolka bilderna på din webbplats.

Då bildsökrobotar inte alltid kan identifiera bilder med fullständig noggrannhet, är alt-taggar ett verktyg för att förbättra deras förståelse.

Många laddar upp bilder med generiska filnamn som “IMG_DIGI_0435678430.jpg”, vilket är svårt för sökmotorer att tolka.

För en bild av en arbetsplats kan lämpliga alt-taggar istället vara:

 • Min personliga arbetsplats
 • Macbook och kaffekopp
 • Gammalt träbord med modern bärbar dator

Dessa exempel visar hur en relevant och beskrivande alt-text kan användas för att ge sökmotorer en klarare bild av innehållet.

Förutom att ge en beskrivning, kan alt-taggar även innehålla relevanta målsökord.

Detta kan bidra till att förbättra sidans relevans för specifika söktermer relaterade till bilden.

18. Använd Interna Länkar

Intern länkning innebär att skapa hyperlänkar som pekar till andra sidor inom din egen webbplats.

Ett exempel på detta är när en textfras i en artikel länkar till ett annat relevant inlägg eller sida på samma webbplats.

Intern länkning är en kritisk komponent i On-Page SEO av flera anledningar:

 1. Förbättrar Navigering: Det hjälper besökare att lättare navigera på din webbplats och upptäcka mer av ditt innehåll.
 2. Ökar Sidans Tid: Genom att leda läsare till andra relevanta sidor, ökar du tiden de spenderar på din webbplats. Detta är en indikation för Google att din webbplats är värdefull och engagerande.
 3. Förbättrar Sidans Indexering: Ju mer tid besökare tillbringar på din webbplats, desto mer tid har Google att genomsöka och indexera dina sidor. Detta kan hjälpa Google att bättre förstå din webbplats struktur och innehåll.
 4. Sprider Sidans Auktoritet: Intern länkning bidrar till att sprida sidans auktoritet över hela webbplatsen, vilket kan förbättra rankingen för enskilda sidor.
 5. Framhäver Viktiga Sidor: Genom att länka till viktiga sidor (som produktsidor eller kontaktinformation) från andra delar av din webbplats, kan du öka deras synlighet och relevans.

För att maximera effekten av intern länkning, bör du set till att länka till relevant innehåll med en naturlig och beskrivande ankartext.

Se till att länkarna bidrar till användarupplevelsen och inte bara är till för SEO.

19. Använd Externa (Utgående) Länkar

Externa länkar, det vill säga länkar som pekar till andra webbplatser, spelar en mindre viktig roll i SEO, men kan bidra att stärka sidans förtroendesignaler såsom E-A-T.

De hjälper Google att förstå din sidas ämne och demonstrerar att din webbplats är en resurskälla för kvalitetsinformation.

När du inkluderar externa länkar, är det viktigt att länka till relevanta och auktoritativa källor.

Detta kan inte bara förbättra din egen sidas trovärdighet, men också erbjuda mervärde för dina besökare.

20. Fixa Brutna Länkar

Brutna länkar på din webbplats kan ha en negativ inverkan på användarupplevelsen och din webbplats SEO-prestanda.

Det är viktigt att regelbundet kontrollera och åtgärda både externa och interna länkar som leder till 404-sidor. Både från ett användarperspektiv och från ett SEO-perspektiv.

Besökare som stöter på brutna länkar kan bli frustrerade och lämna din webbplats, vilket ökar avvisningsfrekvensen.

Sökmotorer kan i sin tolka brutna länkar som en indikator på en föråldrad eller dåligt underhållen webbplats, vilket kan påverka din ranking negativt.

Åtgärda därför brutna länkar så snart som möjligt.

21. Kort & Koncis URL

En kort och tydlig URL-struktur är fördelaktig för sökmotorers förståelse av ditt innehåll.

Kortare URL:er är enklare för sökmotorers sökrobotar att krypa igenom, vilket ger:

Användarna gynnas också av kortare URL:er, eftersom de är lättare att komma ihåg och förstå.

För att optimera din permalänkstruktur, överväg att inkludera relevanta sökord och hålla URL:en kort och beskrivande.

22. SSL Installerat

Google har sedan 2014 meddelat att webbplatser som använder HTTPS-kryptering kommer att prioriteras i sökresultaten.

Med tiden kan denna rankingfaktor bli ännu starkare, men har fler afördelar:

 • Säkerhet: HTTPS skyddar integriteten och konfidentialiteten av dina användares data.
 • Förtroende: Användare litar mer på webbplatser som är säkra, vilket kan leda till högre engagemang och konverteringsfrekvenser.
 • SEO-fördelar: Google prioriterar säkra webbplatser, vilket innebär att övergången till HTTPS kan förbättra din sökmotorrankning.

Om din webbplats fortfarande använder HTTP, är det hög tid att byta till HTTPS.

Detta innebär att installera ett SSL/TLS-certifikat på din webbserver.

Arbeta med din webbhostingleverantör eller en IT-specialist för att säkerställa en smidig övergång.

23. Mobilresponsiv Webbplats

Sedan 2015 har Google börjat prioritera mobilanpassade webbplatser i sina sökresultat.

Det innebär att webbplatser som inte är optimerade för mobila enheter kan ha svårigheter att uppnå höga rankingpositioner.

En mobilanpassad webbplats ger också en bättre användarupplevelse, vilket är särskilt viktigt då en stor del av internetanvändarna idag surfar via mobila enheter.

En än mer viktig anledning till att ha en mobilresponsiv webbplats har att göra med hur Google Crawler indexerar hemsidor.

Google införde mobil indexering 2018, vilket ytterligare betonar behovet av mobilanpassning.

Du kan använda Googles mobilanpassade testverktyg för att kontrollera om din webbplats är optimerad för mobila enheter.

24. Snabb Webbplatshastighet

Google meddelade 2010 att sidhastighet är en officiell rankningsfaktor.

Detta betyder att en långsam webbplats kan påverka din SEO negativt och även leda till förlorade intäkter.

En snabb webbplats ger en smidigare och mer tillfredsställande användarupplevelse, och tenderar därmed att ranka högre i sökresultaten.

Om du vet vad du bör titta efter är det möjligt att betydligt förbättra din webbplats hastighet inom några timmar.

25. Core Web Vitals

Core Web Vitals är en uppsättning metriker som Google använder för att utvärdera kvaliteten på en webbplats användarupplevelse.

De är en central del av Googles övergripande bedömning av en webbplats.

De Tre Huvudsakliga Core Web Vitals

 1. Largest Contentful Paint (LCP): Detta mått fokuserar på lastprestanda och mäter hur lång tid det tar för det största innehållet på sidan att ladda.
 2. First Input Delay (FID): Detta mått fokuserar på interaktivitet och mäter tiden från när en användare först interagerar med din sida (t.ex. klickar på en länk) till att webbläsaren faktiskt kan börja bearbeta den händelsen.
 3. Cumulative Layout Shift (CLS): Detta mått fokuserar på visuell stabilitet och mäter hur ofta användare upplever oväntade layoutförskjutningar på sidan.

Medan Core Web Vitals är viktiga för både mobila och stationära versioner av en webbplats, har mobilversionen blivit allt viktigare.

Det är rekommenderat att först fokusera på att optimera mobilupplevelsen.

Google Search Console erbjuder en rapport för Core Web Vitals där du kan se en detaljerad lista över problem för varje URL på din webbplats.

Denna rapport ger specifika rekommendationer om vad som behöver förbättras.

När du har identifierat problem med dina Core Web Vitals, är nästa steg att arbeta igenom listan och åtgärda varje problem.

Efter att korrigeringar har genomförts är det viktigt att validera dessa ändringar i Google Search Console.

26. Minska Avvisningsfrekvensen

Avvisningsfrekvensen mäter andelen besökare som lämnar din webbplats efter att endast ha sett en sida.

En hög avvisningsfrekvens kan indikera att ditt innehåll inte engagerar besökarna eller uppmuntrar dem att utforska webbplatsen ytterligare.

Enligt Google påverkar inte avvisningsfrekvensen direkt en webbplats ranking.

Dock finns det data, som presenterats av Moz, som tyder på en korrelation mellan låg avvisningsfrekvens och högre ranking.

För att minska avvisningsfrekvensen kan du:

 • Implementera strategier för intern länkning.
 • Skapa engagerande och relevant innehåll.
 • Använda effektiva SEO-skrivtips.

Avvisningsfrekvensen kan övervakas och analyseras med verktyg som Google Analytics.

27. Mobila Popup-fönster

Google har blivit striktare med användningen av popup-fönster på mobila enheter under de senaste åren.

Att inte följa Googles riktlinjer för popup-fönster kan allvarligt skada din webbplats ranking.

Grundregler för Mobila Popup-fönster

 • Undvik Popup-fönster som Blockerar Innehåll: Det är viktigt att inte visa popup-fönster eller lightbox-fönster på mobila enheter som hindrar användare från att läsa eller navigera genom ditt innehåll.
 • Ingen Påträngande Popup: Om en användare måste stänga ett popup-fönster för att kunna fortsätta läsa eller scrolla på din webbplats, anses popup-fönstret vara påträngande och bör inaktiveras.

Du kan fortfarande använda popup-fönster på mobila versioner av din webbplats, men de bör vara mindre banners som inte stör användarens interaktion med innehållet.

Ett exempel vore ett popup-fönster som är synligt men inte blockerar innehåll, vilket gör det möjligt för användaren att enkelt scrolla igenom webbplatsen.

Google är mindre strikt med popup-fönster på skrivbordsversioner, vilket tillåter mer aggressiva strategier.

Även på skrivbordet är det viktigt att följa bästa praxis och inte överbelasta läsare med popup-fönster.

SEO framgång

Ta er digitala framgång till nästa nivå.

Innehållsförteckning

Författare
Johannes Källman

Johannes har jobbat på med SEO och hemsidor i över 10 år och är grundaren till Omnily.