Teknisk SEO är en kritisk komponent i modern digital marknadsföring.

Den syftar till att optimera webbplatser för att uppfylla de tekniska kraven hos dagens sökmotorer.

Målet är att förbättra webbplatsens organiska placeringar i sökresultaten

I detta sammanhang är genomsökning, indexering, rendering och webbplatsarkitektur alla centrala begrepp.

Varför är Teknisk SEO Viktigt?

Teknisk SEO är grunden för en framgångsrik webbnärvaro.

Även om du har högkvalitativt innehåll, kan brister i teknisk SEO förhindra optimal ranking och även indexering i sökmotorer som Google. 

Grundläggande behov innefattar att sökmotorer ska kunna hitta, genomsöka, rendera och indexera dina sidor. Men det räcker inte bara med det.

En webbplats måste också vara säker, mobilanpassad, och fri från duplicerat innehåll. Dessutom är snabbladdande sidor avgörande.

Teknisk SEO omfattar ett brett spektrum av faktorer, från webbplatsens struktur till dess prestanda.

Det är viktigt att betona att perfektion inom teknisk SEO inte är ett absolut krav för att ranka högt.

Men genom att göra det enklare för sökmotorer att tillgå och förstå ditt innehåll, ökar chanserna markant för en bättre positionering.

Därmed blir teknisk SEO en oumbärlig del av din webbstrategi.

Teknisk SEOs Del i Din SEO-strategi

SEO kan delas upp i tre huvudsegment: Teknisk SEO, On-Page SEO och Off-Page SEO.

Varje segment spelar en unik och viktig roll i att förbättra en webbplats synlighet och ranking.

On-Page SEO fokuserar på innehållet på din webbplats. Detta inkluderar:

 • Bild-alt-texter: Förbättrar tillgänglighet och kontext för sökmotorer.
 • Nyckelordsanvändning: Användning av relevanta sökord i texten.
 • Metabeskrivningar: Korta sammanfattningar som visas i sökresultat.
 • H1-taggar: Rubriker som indikerar huvudämnet på en sida.
 • URL-namn: Beskrivande och sökordsoptimerade webbadresser.
 • Interna länkar: Länkar som förbinder olika delar av din webbplats.

Du har full kontroll över On-Page SEO eftersom allt detta sker direkt på din webbplats.

Off-Page SEO handlar om din webbplats rykte och popularitet utanför din egen domän. Nyckelelement inkluderar:

 • Bakåtlänkar: Länkar från andra webbplatser till din.
 • Relevans och kvalitet på länkar: Länkar från trovärdiga och relevanta källor värderas högre.
 • PageRank: Ett mått som Google använder för att bedöma en sidas auktoritet baserat på länkar.

Off-Page SEO är mindre kontrollerbart eftersom det beror på externa faktorer, som andra webbplatsers beslut att länka till din sida.

Teknisk SEO är knepigare och handlar om hur väl din webbplats är konstruerad och fungerar. 

Teknisk SEO är avgörande för att webbplatser ska fungera effektivt och vara sökmotorvänliga, men det kräver ofta mer teknisk expertis.

Webbplatsstruktur inom Teknisk SEO

Det absolut viktigaste är i vår mening din hemsidas sidstruktur, då detta till stor del kommer att avgöra hur andra tekniska aspekter av din hemsida fungerar längre fram.

En välplanerad webbplatsstruktur är fundamentet i alla tekniska SEO-insatser.

Om strukturen är korrekt från början, minskar risken för att Google missar att indexera sidor på din webbplats. 

Denna del av guiden betonar varför strukturen på din webbplats är avgörande, kanske till och med mer än genomsökning och indexering.

1. Använd en Platt och Välorganiserad Webbplatsstruktur

Att utforma en platt och organiserad webbplatsstruktur är avgörande för framgångsrik SEO. 

En platt struktur innebär att varje sida på din webbplats är bara några klick från hemsidan.

Detta förenklar sökmotorernas arbete att genomsöka hela din webbplats.

Speciellt viktigt är det stora webbplatser, som e-handelsplatser med tusentals produktsidor, att detta sker på ett smidigt sätt.

Med en platt struktur kan Google och andra sökmotorer effektivt indexera alla sidor, vilket ökar chansen för en högre ranking.

Ett annat problem med att inte implementera en smart sidstruktur från början är att denna kaotiska struktur kan göra det svårt att spåra och lösa indexeringsproblem.

Därför är en tydlig, logisk struktur viktig.

2. Konsekvent URL-struktur för Bättre Navigering

Att ha en konsekvent och logisk URL-struktur är en viktig del av webbplatsens navigering, särskilt för mindre webbplatser som bloggar.

Denna konsekvens bidrar till både användarupplevelsen och sökmotoroptimeringen.

Det skapar en känsla av orientering och förutsägbarhet.

Att placera sidor under specifika kategorier ger sökmotorer som Google ytterligare information om sidornas innehåll och relevans. 

En välorganiserad URL-struktur kan leda till att Google inkluderar webbplatslänkar i sökresultaten, vilket förbättrar synligheten och navigeringen för användarna.

Implementering i Praktiken:

 • Konsekvent Format: Se till att alla dina URL:er följer ett enhetligt format.
 • Kategorisering: Organisera sidor logiskt under relevanta kategorier eller undermappar.
 • Enkelhet och Klarhet: Håll URL:er enkla och beskrivande, undvik onödigt komplexa strukturer.

3. Navigering med Brödsmulor för SEO

Navigering med brödsmulor är en effektiv metod för att förbättra både användarupplevelse och SEO på din webbplats. 

Det viktigaste här är att du ser till att din brödsmulenavigering är konsekvent genom hela webbplatsen.

De bör alltid vara tydliga och enkla att förstå för användarna.

Fördelar Med Brödsmulenavigering

 1. Automatiska Interna Länkar: Brödsmulenavigering lägger till interna länkar till kategori- och undersidor på din webbplats, vilket förstärker länkstrukturen och fördelar sidans auktoritet.
 2. Stärker Webbplatsarkitekturen: Genom att ge en tydlig väg från huvudsida till undersidor, stärks webbplatsens övergripande struktur och navigerbarhet.
 3. Brödsmulestil i Sökresultat: Google har börjat visa URL-adresser i brödsmulestil i sina sökresultatsidor (SERP), vilket betyder att en välstrukturerad brödsmulenavigering kan förbättra hur din webbplats presenteras i sökresultaten.

Förståelse och Optimering av Genomsökning (Crawling)

Genomsökning är en grundläggande process för hur sökmotorer upptäcker och indexerar innehåll på webben.

Sökmotorer använder genomsökning för att hitta innehåll genom att följa länkar på webbsidor.

Denna process är nödvändig för att upptäcka nya sidor och uppdatera information om befintliga sidor.

Crawl Budget (Genomsökningsbudget)

Varje webbplats har en genomsökningsbudget som bestäms av frekvensen och omfattningen av genomsökningen.

Hemsidor som är populära eller ofta uppdaterade genomsöks vanligtvis oftare av sökmotorerna.

Detta är logiskt, men också något som inte så många vet om.

En större sida som Aftonbladet (Som förmodligen publicerar 10, om inte 100-tals artiklar varje dag) kräver en större Crawl Budget, efter Google förmodligen vill genomsöka deras sida och visa dess artiklar i deras sökmotor.

I kontrast kanske Ollesbilar.se (påhittat exempel) enbart publicerar något nytt inlägg om året med information till sina kunder, annars är hans hemsida statisk med ett fåtal inlägg.

Hans sida kommer rimligtvis inte att genomsökas lika ofta som Aftonbladet, då det helt enkelt inte behövs (och då sparar Google pengar).

Hur Du Kontrollerar Din Genomsökningsaktivitet

Crawl Budget är rimligtvis viktigt att tänka på, men vad kan vi göra för att praktiskt förbättra den för vår hemsida?

Det första steget är att förstå och kontrollera genomsökningsaktiviteten.

1. Kontrollera Genomsökning med Robots.txt

Den här filen instruerar sökmotorer om vilka delar av din webbplats de ska genomsöka eller inte.

Det är viktigt att notera att sidor som inte genomsöks kan fortfarande indexeras om det finns externa länkar som pekar mot dem.

Det finns ett genomsökningsfördröjningsdirektiv som kan användas i robots.txt för att styra genomsökningsfrekvensen, men Google respekterar inte längre detta.

Om du vill justera genomsökningshastigheten för Googles Crawlers, använd Google Search Console.

2. Begränsa Åtkomst

Om du vill att vissa sidor endast ska vara tillgängliga för specifika användare men inte sökmotorer, kan du använda metoder som inloggningssystem, HTTP-autentisering eller IP-vitlistning.

Detta är användbart för interna nätverk, medlemsinnehåll eller utvecklingswebbplatser.

3. Övervaka Genomsökningsaktivitet

I Google Search Console: Använd “Genomsökningsstatistik”-rapporten för att se hur Google genomsöker din webbplats.

Bland Serverloggar: För en mer omfattande översikt över genomsökningsaktivitet, analysera serverloggarna med verktyg som cPanel, AWstats eller Webalizer.

Förståelse och Hantering av Indexering

Indexering är en avgörande process där sökmotorer lagrar information om webbsidor så att de kan visas i sökresultaten.

Att förstå och kontrollera hur dina sidor indexeras är nyckeln till att förbättra din webbplats synlighet.

Här är det absolut viktigaste att tänka på kopplat till vilka direktiv du skickar till Google och andra sökspindlar.

Robots.txt & Metataggar

Robots.txt filen används för att ge direktiv till specifika botar och robotar som besöker din webbplats.

Praktiskt sett används dessa ofta från att blockera eller dirigera sökspindlar som kommer till webbplatsen, genom att förse de med information om du vill att den specifika sidan ska indexeras eller inte.

Meta-taggar fungerar på samma sätt och ger instruktioner till sökmotorer om hur de ska behandla en specifik sida. 

Genom att lägga till en robots metatagg i <head>delen av en webbsida kan du styra om en sida ska genomsökas eller indexeras.

Exempelvis instruerar <meta name=”robots” content=”noindex” /> sökmotorerna att inte indexera sidan.

Hantering av Kanonisering

När det finns flera versioner av samma sida, väljer sökmotorer en huvudversion för indexering och visning i sökresultaten.

Denna huvudversion kallas den “kanoniska” URL:en.

Sökmotorer använder flera signaler för att bestämma vilken URL som ska vara den kanoniska, inklusive:

 • Kanoniska Taggar: Explicita instruktioner till sökmotorer om vilken version som är föredragen.
 • Dubbletter av Sidor: Identifiering av sidor med liknande eller identiskt innehåll.
 • Interna Länkar: Hur sidor länkas inom webbplatsen.
 • Omdirigeringar: Vägledning till sökmotorer om vilka sidor som är permanent flyttade.
 • Webbadresser för Webbplatskartor: Inkluderade URL:er i din webbplatskarta.

För att se exakt hur Google har indexerat en specifik sida, kan du använda URL Inspection-verktyget i Google Search Console.

Detta verktyg ger information om den kanoniska URL:en som Google har valt och andra relevanta indexeringsspecifika detaljer.

Hur Du Gör Teknisk SEO

För att säkerställa att din webbplats är optimalt optimerad för teknisk SEO, är det viktigt att följa de bästa metoderna i branschen.

Dessa riktlinjer hjälper till att förbättra både användarupplevelsen och din webbplats synlighet i sökmotorer.

1. Uppsättning av XML-Webbplatskarta

En XML-webbplatskarta är en avgörande del av teknisk SEO. 

Den fungerar som en guide för sökmotorer, vilket underlättar för dem att förstå och effektivt genomsöka din webbplats.

Det är ett sätt att kommunicera direkt med sökmotorerna och informera dem om alla sidor på din webbplats, särskilt de som kanske inte lätt upptäcks genom genomsökning.

Hur Du Skapar & Skicakr In EN XML-WEpplatskarta

Du kan skapa en XML-webbplatskarta med olika verktyg och tillägg, beroende på vilket CMS du använder. 

När webbplatskartan är klar, skickar du in den till Google Search Console och Bing Webmaster Tools.

Detta säkerställer att sökmotorerna kan upptäcka och indexera dina webbsidor mer effektivt.

Kom ihåg att hålla din webbplatskarta uppdaterad med nya inlägg och sidor för att ge sökmotorerna en bättre chans att indexera sidorna snabbare

Lägg till nya sidor och ta bort de som inte längre finns för att säkerställa att sökmotorerna har den mest aktuella informationen om din webbplats.

Använder du ett SEO-plugin som Rankmath så kommer detta tillägg att göra arbetet åt dig.

2. Använd HTTPS

HTTPS står för Hypertext Transfer Protocol Secure och är en säkrare version av HTTP. 

Det krypterar data som skickas mellan webbservern och användarens webbläsare, vilket skyddar känslig information som lösenord och kreditkortsuppgifter.

Sedan 2014 har Google betraktat HTTPS som en rankingfaktor, vilket innebär att webbplatser med HTTPS har en potentiell fördel i sökresultaten.

För att kontrollera om din webbplats använder HTTPS, besök webbplatsen och leta efter en “lås”-ikon i adressfältet.

Om du ser ett “Inte säker”-meddelande, innebär det att din webbplats fortfarande använder osäkra HTTP-protokoll.

Hur Installerar Man SSL?

För att aktivera HTTPS på din webbplats behöver du ett SSL-certifikat, som autentiserar webbplatsens identitet och skapar en säker anslutning för användare.

Let’s Encrypt erbjuder gratis SSL-certifikat och dessa tenderar att ingå gratis i många webbhotellpaket.

När du övergår till HTTPS, är det viktigt att lägga till omdirigeringar från HTTP till HTTPS-versionen av din webbplats. 

Detta säkerställer att alla besökare som försöker nå den gamla HTTP-versionen automatiskt omdirigeras till den säkrare HTTPS-versionen.

3. Enhetlig Webbplatsversion

För att undvika problem med duplicerat innehåll och förvirring bland sökrobotar och användare, bör din webbplats bara vara tillgänglig i en version, antingen https://dinwebbplats.com eller https://www.dinwebbplats.com.

Är du osäker på om du borde använda www eller inte? – Läs vår guide!

Om båda versionerna är tillgängliga, kan det skapa innehållsdubbletter och splittra styrkan i din länkprofil, vilket kan påverka din SEO negativt.

Välj en huvudversion och ställ in 301-omdirigeringar från den andra versionen till den valda huvudversionen. 

Detta säkerställer att all trafik och sökmotorsaktivitet fokuseras på en enda, enhetlig URL.

4. Mobilanpassning Av Webbplatsen

Året är 2024, och du har inte en mobilanpassad hemsida?

Aj, aj, aj. Dags att kavla upp ärmarna och fixa det.

Men varför kanske du undrar?

Sedan några år tillbaka indexerar och rankar Google webbplatser enbart baserat på deras mobilversion.

Det betyder att du kan skapa den finaste, bästa och mest fantastiska sida i datorvy, men om den inte är mobilanpassad kommer du att ha det väldigt svårt att synas i Google.

Hur Vet Jag Om Min Sida Är Mobilanpassad?

Använd rapporten “Mobil användbarhet” i Google Search Console för att bedöma hur mobilvänlig din webbplats är.

Rapporten identifierar specifika sidor som kan ha problem med mobilanvändbarhet och ger detaljer om dessa frågor.

Om du inte använder Google Search Console kan Googles mobilvänliga testverktyg användas för att kontrollera om din webbplats är optimerad för mobila enheter.

5. Förbättra Sidhastigheten

Sidhastighet är en viktig rankningsfaktor för både mobila enheter och datorer.

En snabb laddande webbplats ger en bättre användarupplevelse och kan förbättra din placering i sökresultaten.

Ett sätt att se hur snabb din hemsida är genom att använda Googles gratis verktyg PageSpeed Insights.

Kopiera in URL:en av den sida du vill testa och tryck på “Diagnotisera”, varpå du kommer få ett poäng mellan 0 och 100.

Högre poäng indikerar bättre prestanda. Lägre poäng kan vara indikationer på eventuell problem.

Hur Förbättrar Du Din Sidhastighet?

Det finns otroligt många faktorer som kan påverka en sidas laddningshastighet, men genom att applicera följande förbättringsåtgärder kan du komma en bra bit på vägen.

 • Bildkomprimering: Bilder är ofta bland de största filerna på en webbsida. Använd verktyg som Shortpixel för att komprimera bilderna och minska deras laddningstid.
 • Använda CDN (Innehållsdistributionsnätverk): CDN lagrar kopior av dina webbsidor på servrar runtom i världen och ansluter besökare till den närmaste servern, vilket minskar laddningstiden.
 • Minifiera HTML-, CSS- och JavaScript-filer: Minifiering av dessa filer innebär att onödiga tecken och mellanslag tas bort, vilket reducerar filstorleken och därmed förbättrar laddningstiden.

6. Optimering För Core Web Vitals

Core Web Vitals är ett sett av mätvärden från Google som används för att bedöma en webbsidas användarupplevelse, specifikt dess laddningshastighet och interaktivitet.

Huvudsakliga Mätvärden:

 • Largest Contentful Paint (LCP): Mäter laddningstiden för det största innehållselementet. Målet är 2,5 sekunder eller snabbare.
 • First Input Delay (FID): Mäter hur lång tid det tar för sidan att reagera på användarens första interaktion. Målet är 100 ms eller snabbare.
 • Cumulative Layout Shift (CLS): Mäter instabiliteten i sidans layout. Målet är 0,1 eller lägre.

Använd Google Search Console för att utvärdera din webbplats prestanda i förhållande till dessa mätvärden. 

7. Implementera Strukturerad Data

Strukturerad data hjälper sökmotorer att förstå innehållet på en sida mer effektivt.

Genom att lägga till specifik strukturerad data kan dina sidor kvalificera sig för rika utdrag (rich snippets) i sökresultaten.

Rika utdrag är förbättrade sökresultat som innehåller extra information, som recensioner, priser, eller öppettider. 

De gör dina sidor mer framträdande i sökresultaten, vilket kan leda till en högre klickfrekvens (CTR).

Hur Implementerar Du Schema?

Google stöder många typer av strukturerad data, så välj den som bäst matchar ditt innehåll.

För en e-handelsbutik kan produktstrukturerad data vara lämpligt, men det finns Schema som även fungerar för recept, evenemang och mycket mer.

Det finns gratis verktyg för att generera strukturerad data, vilket underlättar implementeringen.

För WordPress-användare kan plugins som Yoast SEO eller RankMath hjälpa till att lägga till strukturerad data på ett effektivt sätt.

8. Hantera Duplicerat Innehåll

Duplicerat innehåll uppstår när identiskt eller mycket liknande innehåll finns på flera sidor av en webbplats.

Även om Google inte direkt straffar för duplicerat innehåll, kan det leda till problem som oönskad ranking av webbadresser, utspädning av länkar och slöseri med crawlbudget.

Använd verktyg som Ahrefs webbplatsgranskningsverktyg för att upptäcka och hantera duplicerat innehåll. 

Genom att köra en fullständig genomsökning och granska “Problem”-fliken, kan du hitta och åtgärda eventuellt duplicerat innehåll.

9. Hitta och Åtgärda Trasiga Sidor

Trasiga sidor (de som ofta slutar upp med en 404-statuskod) skapar en dålig användarupplevelse och kan leda till att värdefulla bakåtlänkar går förlorade.

Liksom med duplicerat innehåll, kan Ahrefs eller liknande SEO-verktyg användas för att upptäcka trasiga sidor.

Sök efter “4xx”-fel i “Problem”-fliken för att identifiera och få en lista över trasiga sidor.

För att hantera trasiga sidor, återställ de som raderades av misstag eller omdirigera dem till andra relevanta sidor på din webbplats.

Det är också viktigt att uppdatera eller ta bort interna länkar som pekar på dessa sidor.

Använd samma verktyg för att identifiera och ersätta brutna interna länkar.

Ersätt dessa länkar med nya som pekar på uppdaterade eller fixade sidor.

10. Använd Hreflang för Flerspråkigt Innehåll

Hreflang-taggarna hjälper Google att förstå vilket språk och geografiskt område en sida är riktad mot. 

Detta är särskilt viktigt för webbplatser med innehåll på flera språk för att säkerställa att rätt version av en sida visas för användare beroende på deras språk och region.

Hur Implementerar Du Hreflang?

Lägg till hreflang-taggarna i **<head>**delen av din webbsida. Dessa taggar bör ange sidans språk och region.

För en webbplats med innehåll på engelska, spanska och portugisiska, inkludera till exempel:

 • <link rel=”alternate” hreflang=”x-default” href=”<https://dinwebbplats.com>” />
 • <link rel=”alternate” hreflang=”es” href=”<https://dinwebbplats.com/es/>” />
 • <link rel=”alternate” hreflang=”pt” href=”<https://dinwebbplats.com/pt/>” />
 • <link rel=”alternate” hreflang=”en” href=”<https://dinwebbplats.com>” />

Vanliga och Effektiva Verktyg för Teknisk SEO

För att optimera tekniska aspekter av din webbplats är det viktigt att använda rätt verktyg.

Här är några av de mest använda och effektiva verktygen för teknisk SEO.

Google Search Console

Google Search Console är en gratistjänst som ger insikter om hur din webbplats presterar i Google-sökresultaten.

Använd den för att upptäcka och åtgärda tekniska fel, skicka in webbplatskartor och identifiera problem med strukturerad data.

Ahrefs Webmaster Tools

Ahrefs erbjuder ett gratis verktyg som ger detaljerad information om din webbplats SEO-hälsa.

Funktioner inkluderar övervakning av SEO-problem, analys av bakåtlänkar, sökordsrankningar, trafikanalys och interna länkmöjligheter.

Googles Mobilvänliga Test

Detta verktyg bedömer hur väl din webbplats fungerar på mobila enheter och identifierar specifika problem relaterade till mobilanvändbarhet.

Det är ett viktigt verktyg för att säkerställa att din webbplats är anpassad för mobilanvändare.

Chrome DevTools

Chrome DevTools är inbyggda verktyg i Google Chrome för att felsöka och förbättra webbsidors prestanda.

De erbjuder omfattande funktioner för att analysera sidhastighet, rendering och andra tekniska aspekter.

PageSpeed Insights

PageSpeed Insights ger en analys av din webbsidas laddningshastighet, tillsammans med rekommendationer för att förbättra prestandan.

Det är ett viktigt verktyg för att optimera sidans laddningstider, vilket är en viktig faktor för både användarupplevelse och SEO.

Kontinuerlig Övervakning av Teknisk SEO

Teknisk SEO är inte en engångsinsats, utan kräver kontinuerlig uppmärksamhet.

Nya problem kan dyka upp över tid, och det är viktigt att regelbundet övervaka och åtgärda dessa för att upprätthålla en hälsosam webbplats.

Verktyg som Ahrefs webbplatsgranskningsverktyg kan användas för att kontinuerligt övervaka din webbplats för tekniska SEO-problem.

Dessa verktyg kan identifiera över 100 olika tekniska problem, från enkla saker som brutna länkar till mer komplexa problem som omdirigeringskedjor och loopar.

Att hålla din webbplats tekniskt optimerad är en viktig del av SEO-arbetet, och genom att regelbundet övervaka och uppdatera kan du säkerställa att din webbplats fortsätter att prestera väl i sökmotorernas ögon.

SEO framgång

Ta er digitala framgång till nästa nivå.

Innehållsförteckning

Författare
Johannes Källman

Johannes har jobbat på med SEO och hemsidor i över 10 år och är grundaren till Omnily.