SEO Strategi: Hur Du Planerar En Effektiv Satsning

SEO, eller sökmotoroptimering, är en central del av digital marknadsföring.

Trots detta är det en ofta undervärderad kanal som många väljer att bortprioritera, kanske för att de inte sett det utfall de önskat tidigare.

Vi har hjälp över 100 kunder med sina SEO-satsningar, och det vanligaste problemet vi identifierar är oftast att det inte finns en befintlig SEO-strategi på plats.

I denna guide kommer vi därför att gå igenom grunderna din SEO-strategi och varför den är så viktig för din webbplats och ditt företag.

Vad Är En SEO-Strategi?

En SEO-strategi är en omfattande plan för att förbättra en webbplats synlighet i sökmotorernas resultat.

Det innebär att systematiskt organisera och strukturera webbplatsens innehåll efter ämnen och sökord

Målet är att förbättra chanserna att dyka upp i sökresultaten, vilket leder till mer organisk trafik.

Varför Är En SEO-Strategi Viktig?

Att ha en välarbetad SEO-strategi är avgörande för flera skäl:

 1. Struktur och Relevans: Det hjälper dig att skapa innehåll som är både relevant och strukturerat, vilket gör det lättare för sökmotorer att förstå och indexera din webbplats.
 2. Ökad Synlighet: Genom att synas högre i sökresultaten ökar du chansen att locka till dig organisk trafik.
 3. Målgruppsförståelse: En bra SEO-strategi innebär också att du förstår vad din målgrupp söker efter, vilket hjälper dig att producera mer relevant och engagerande innehåll.

Utan en tydlig strategi kan ditt innehåll förbli osynligt på sökmotorernas resultatsidor (SERP).

Vad Gör En SEO-Specialist?

En SEO-specialist är expert på att optimera webbplatser för att förbättra deras placering på sökmotorernas resultatsidor (SERP) och öka organisk trafik.

De är högspecialiserade innehållsstrateger som identifierar och utnyttjar möjligheter för att svara på relevanta frågor inom deras bransch.

En SEO-specialists arbete kan delas in i tre huvudområden:

 1. On-page SEO: Här ligger fokus på innehållet på webbplatsens sidor. Målet är att optimera sidinnehållet för specifika nyckelord för att förbättra rankingen.
 2. Off-page SEO: Inriktningen här är länkar från andra webbplatser till din egen. Backllinks från ansedda källor bygger förtroende hos sökmotorerna och stärker din webbplats position.
 3. Teknisk SEO: Koncentreras på webbplatsens tekniska aspekter, såsom dess backend-arkitektur och kod. Tekniska aspekter är lika viktiga som innehåll för sökmotorers rankningsprocesser.

Dessa tre områden omfattar allt det arbete som vi kan göra från ett SEO-perspektiv, även om de innefattar betydligt fler individuella steg.

Hur Du Skapar En SEO-Strategi

Nu är det dags att kavla upp ärmarna och skapa dig din egen SEO-strategi. Följ dessa steg:

Steg 1: Skapa En Lista Med Sökord

Sökordsanalys är fundamentet i varje framgångsrik SEO-strategi. 

Det är det första och mest kritiska steget för att förstå vad din målgrupp söker efter.

Ett effektivt sätt att identifiera relevanta sökord är genom Google Suggest.

När du börjar skriva ett nyckelord i Googles sökfält, ger det dig automatiskt förslag.

Dessa förslag är värdefulla eftersom de återspeglar de faktiska söktermerna som används av personer.

Längre nyckelord är ofta mer specifika och mindre konkurrensutsatta än kortare termer, så för en nybörjare till SEO kan det vara värt att fokusera på dessa.

Även om de har lägre sökvolymer, är de enklare att ranka för.

Verktyg som Semrush eller Ahrefs kan hjälpa dig att undersöka sökvolym och konkurrens för dina valda termer.

Identifiera Och Utforska Kategoritermer

En kategoriterm är en bred term som beskriver din produkt, tjänst eller ämnesområde.

Dessa ord eller fraser har en hög sökvolym men är vanligtvis mer konkurrensutsatta.

För tillfället behöver du inte avancerade verktyg för att utföra denna forskning.

Men om du är bekant med SEO-verktyg, kan de ge ytterligare insikter, som exakta sökvolymtal och svårighetsgrad för rankning.

Steg 2: Analysera Googles Föreslagna Sökningar Och Filter

Efter att ha identifierat din huvudterm, är nästa steg att analysera de specifika filtren som Google föreslår för denna term.

När vi pratar om specifika filter i Googles söklmotor, pratar vi om de taggar som kan visas under sökrutan, se bild nedan.

De unika filtren som Google genererar för din huvudterm är nyckeln till att förstå användarnas sökintentioner.

Dessa filter hjälper dig att svara på kritiska frågor för din SEO-strategi:

 1. Användarintention: Vad söker folk i relation till din huvudterm?
 2. Användarnytta: Vilken information eller vilket innehåll skulle vara mest användbart för dem?
 3. Produkt- och Tjänstmatchning: Passar din produkt eller tjänst med det som efterfrågas?
 4. Innehållsmöjligheter: Finns det utrymme för dig att erbjuda användbart innehåll eller produktsidor?

Standardalternativ som “Bilder” eller “Kartor” ger inte samma insikt, så dessa kan du ignorera.

Om du exempelvis arbetar med en marknadsföringsplattform, undersök hur dina erbjudanden kan matcha sökintentionerna.

Om filtren indikerar intresse för “digital marknadsföring” eller “småföretagslösningar”, kan detta ge insikt om vilka typer av innehåll eller tjänster som är mest relevanta.

Steg 3: Undersök Sökresultatsidor

Efter att ha identifierat huvudtermen och utforskat de föreslagna filtren, är nästa steg att noggrant granska SERP:erna.

Detta ger en förståelse för konkurrensen och möjligheterna för dina valda sökord:

 • Konkurrensnivå: Hur många och vilka typer av sidor rankar för ditt sökord?
 • Publiceringstyper: Är det välkända förlag eller nischade företag som rankar högt?
 • Innehåll “ovanför mitten”: Vad visas i den omedelbart synliga delen av SERP utan att scrolla?
 • SERP-funktioner: Vilka extra funktioner, som annonser och “People Also Ask”, inkluderar Google?
 • Utforska Relaterade Söktermer: Analysera relaterade sökningar och vanliga frågor för att hitta ytterligare möjligheter.

Förståelse För Sökavsikt

Sökavsikt är kärnan i vad användaren hoppas uppnå med sin sökning.

Detta syftar alltid till varför en person har genomfört en viss sökning, och refererar direkt till vad personen vill uppnå.

Om du exempelvis söker på “hur man bakar grönkålschips” är avsikten förmodligen att leta mer information om hur du kan tillaga detta själv, och inte information om vart du kan köpa de.

Att förstå sökintentionen bakom sökordet eller sökfrasen i fråga är väsentligt om du vill ha en chans att ranka och få in organisk trafik till din sajt.

Steg 4: Analysera Din Konkurrens

När du har identifierat ett målsökord är nästa steg att granska dina konkurrenter. 

Medan saker som innehållslängd och inlänkar är viktiga punkter i en SEO-analys, fokuserar modern SEO på flera andra faktorer.

Aspekter som webbplatsens ålder, auktoritet, användarupplevelse och sidstruktur är nu kritiska för Googles algoritm.

Analysera därför alla dessa element hos dina konkurrenter för att förstå vad Google favoriserar i din nisch.

Utforska också vilka typer av innehåll och kategorier dina konkurrenter fokuserar på.

Google premierar auktoritet och expertis, så fokusera på områden där du kan visa dessa kvaliteter.

Steg 5: Sätt Dina Mål Och KPI:er

Att definiera tydliga mål och KPI:er är en avgörande del i att skapa en SEO-strategi. 

Målen bestämmer vad du strävar efter, medan KPI:erna är de mätbara värdena som visar hur väl du når dessa mål.

Ett exempel på ett SEO-mål kan vara att öka de organiska intäkterna med 100 000 kronor under ett år, utan att spendera mer än 20 000 kronor – för att resultera i en ROI på dina SEO-satsningar som motsvarar 500%. 

Detta långsiktiga mål ger en tydlig riktning för din SEO-strategi, och vi kan sedan använda dessa för att formulera relevanta KPI:er som kan kopplas direkt till dina strategiska mål.

För SEO-satsningar är några vanliga KPI:er att mäta:

 • Organisk Trafik: Mäter antalet besökare som kommer till din webbplats från sökmotorer. En ökning här kan indikera framgång i att locka fler potentiella kunder.
 • Sökordsrankningar: Följer positionen för dina nyckelord i sökresultaten. Högre rankningar kan leda till mer trafik och därmed potentiellt högre intäkter.
 • Bakåtlänkar: Antalet länkar från andra webbplatser till din. Kvalitativa bakåtlänkar kan förbättra din webbplats auktoritet och rankningar.
 • Genomsnittlig CTR (Click-Through Rate): Andelen användare som klickar på din webbplats efter att ha sett den i sökresultaten. Högre CTR kan tyda på att ditt innehåll är mer lockande och relevant för sökarna.

Ett annat viktigt område att bevaka är täckningsproblem på din webbplats.

Detta inkluderar tekniska problem som kan hindra sökmotorer från att korrekt indexera och ranka din webbplats.

Kom ihåg att KPI:erna ska anpassas efter dina specifika mål.

Varje företags SEO-mål är unika, och därför bör KPI:erna vara skräddarsydda för att bäst mäta framstegen mot dessa mål.

Steg 6: Spåra Dina SEO-Resultat

Genom att kontinuerligt spåra dessa KPI:er kan du utvärdera din SEO-strategis framgång och göra nödvändiga justeringar. 

Detta kan innebära att förändra din innehållsstrategi, justera dina mål-nyckelord eller förbättra din webbplats tekniska prestanda.

Här är hur du analyserar några av de viktigaste datapunkterna.

1. Analysera Organisk Trafik

Organisk trafik är antalet besökare som kommer till din webbplats från organiska sökningar.

Du kan använda verktyg som Google Analytics eller Semrush för att få en överblick över din organiska trafik.

2. Sökordsrankning

Sökordsrankning visar hur högt dina sidor dyker upp i sökresultaten för specifika sökord.

Högre rankningar leder ofta till mer organisk trafik.

Använd samma SEO-verktyg för att se dina bästa organiska sökord och deras rankingposition.

För att förenkla processen är ett bra tips att fokusera på de fem bästa organiska sökorden – deras nuvarande position och sökvolym.

3. Länkar

Inlänkar är länkar från andra webbplatser som pekar till din webbplats.

Ett stort antal kvalitativa länkar som pekar mot din sida kan indikera hög auktoritet och bidra till bättre rankingar.

Du kan använda Backlink Analytics-verktyg för att identifiera antalet refererande domäner och totala bakåtlänkar.

Notera din Authority Score, antal refererande domäner och totala inlänkar, för att skapa en tydlig utgångspunkt för din SEO-strategi.

Hur Du Använder En SEO-Strategi För Att Ranka Först På Google

Nu när vi har skapat oss en en bra marknadsplan är det dags att utnyttja den för att lyckas med sin sökmotoroptimering.

I grund och botten handlar detta om att applicera en effektiv innehållsstrategi, samtidigt som man utför vissa kritiska uppgifter som att skapa en bra länkstrategi.

Men konkurrensen är stor på vissa marknader, och för att sticka ut behöver man göra det där lilla extra.

1. Fokusera På Innehållsdesign

Innehållsdesign är en central del av en framgångsrik innehållsmarknadsföringsstrategi.

Även det bästa innehållet kan misslyckas med att engagera om det inte presenteras väl.

Bra design gör innehållet mer tilltalande och lättförståeligt.

Här är några exempel på vad för multimedia du kan inkludera i ditt innehåll.

 • Grafer och Diagram gör data lättförståelig och visuellt tilltalande.
 • Skärmdumpar och Bilder kan används för att illustrera steg eller för att visa exempel i tekniska ämnen.
 • Blogginläggsbanners förbättrar den visuella upplevelsen och gör innehållet mer minnesvärt, även om de inte har ett praktiskt syfte.
 • Grafik och Visualiseringar är bra för att visualisera koncept, inte bara data. De gör abstrakta idéer lättare att förstå.

Designen bör spegla ditt varumärkes identitet och syfta till att förbättra användarupplevelsen.

Men kom ihåg: balansera kreativitet med klarhet. 

Fokus bör ligga på högkvalitativa visuella element som verkligen bidrar till innehållet.

2. Skapa Sökmotoroptimerat Innehåll

När vi pratar om en SEO-strategi, är skapandet av optimerat innehåll kanske det första som dyker upp i tankarna.

Och med all rätt – det är här all vår tidigare forskning och planering börjar ge resultat.

En grundläggande princip i att skapa SEO-innehåll är att skriva för människor först och sökmotorer i andra hand.

Tänk på det som att skapa användbart och engagerande innehåll som också guidar sökmotorernas algoritmer för att förstå och ranka din sida.

Det handlar om att hitta balansen mellan att vara informativ och SEO-taktisk.

Nyckelkomponenter i SEO-Innehåll

 1. Sökord:
  Vikten av att inkludera ditt nyckelord i rubriker, text, metabeskrivningar och URL:er kan inte underskattas. Detta hjälper Google att förstå och indexera ditt innehåll effektivt.
 2. Var Hjälpsam:
  Ditt innehåll ska svara på läsarens frågor och behov. Genom att tänka på din läsares sökavsikt kan du skapa innehåll som inte bara är optimerat för sökmotorer utan också värdefullt för din målgrupp.
 3. Användning av Bilder och Alt-Text:
  Bildens alt-text spelar en viktig roll för tillgänglighet och kan hjälpa ditt innehåll att ranka i Googles bildsök. Se till att inkludera relevanta nyckelord i alt-texten för bättre SEO.
 4. Bildkomprimering:
  Komprimerade bilder bidrar till snabbare sidladdningstider, vilket är en viktig faktor för både användarupplevelse och SEO.
 5. Interna Länkar:
  Skapa ett nätverk av interna länkar mellan dina sidor. Detta hjälper Google att förstå hur ditt innehåll är relaterat och stärker din webbplats övergripande auktoritet.

3. Bygg Länkar För Att Förstärka Din SEO

Bakåtlänkar är en avgörande faktor i att bygga din webbplats auktoritet och förbättra din ranking i sökmotorernas resultat. 

De fungerar som “röster” från andra webbplatser, vilket signalerar till Google att ditt innehåll är relevant och betrodd.

Tänk på bakåtlänkar som en viktig del av din SEO-arsenal, som komplement till ditt högkvalitativa innehåll.

Strategier för att Skaffa Bakåtlänkar

 • Gästbloggning:
  Skriv och publicera inlägg på andra förlags webbplatser och inkludera länkar tillbaka till din webbplats. Detta kan hjälpa dig att nå nya publiker och etablera relationer inom din bransch.
 • Skapa Länkvärt Innehåll:
  Produktion av högkvalitativt, användbart innehåll uppmuntrar naturligt andra webbplatser att länka till det. Det kan vara informativa artiklar, infografik eller djupgående guider.
 • Publicera Originalforskning:
  Forskningsrapporter och studier som erbjuder nya insikter eller data är ofta citerade och länkade av andra webbplatser inom din bransch.
 • Samarbetsprojekt:
  Delta i sammarknadsföringskampanjer eller partnerskap med andra företag för att generera länkar och öka synligheten.
 • Branschorganisationer:
  Gå med i relevanta branschorganisationer som erbjuder offentliga profiler där du kan inkludera en länk till din webbplats.
 • Sponsring och Event:
  Sponsra evenemang eller konferenser inom din bransch. Detta kan resultera i länkar från eventwebbplatser eller pressmaterial.

Fokusera på att få länkar från högkvalitativa, relevanta webbplatser.

Kvalitet är viktigare än antalet länkar.

4. Spåra Och Optimering Av Din SEO-Strategi

Att bygga och underhålla en framgångsrik SEO-strategi innebär att kontinuerligt spåra och optimera ditt innehåll.

Efter att ha implementerat din initiala strategi är det viktigt att skapa en process för att anpassa och förbättra ditt innehåll baserat på nya sökordstrender och sökavsikter.

Uppdatera och Optimera Äldre Innehåll

Att regelbundet gå igenom och uppdatera gamla blogginlägg är väsentligt för alla hemsidor. 

Detta inkluderar att lägga till ny information, uppdatera statistik, och implementera SEO-bästa praxis som kanske saknades initialt, som alt-texter till bilder.

Använd verktyg för att spåra hur dina blogginlägg presterar och vilka sökord de rankar för.

Du kan sedan göra ändringar i dina underrubriker och text för att reflektera nya sökavsikter eller ändrade sökord som din målgrupp kan vara intresserad av.

Skapa en Månatlig Innehållsplan

Utveckla en månatlig contentplan för att hålla din SEO-strategi på rätt spår. 

Detta kan innefatta sökordsforskning, brainstorming av blogginläggsidéer, identifiering av inlägg som behöver uppdateras, och andra SEO-möjligheter.

Implementera ett spårningsdokument, såsom en sökinsiktsrapport, för att hålla koll på framstegen.

Detta hjälper dig att identifiera områden som behöver förbättras och möjligheter att utnyttja.

SEO framgång

Ta er digitala framgång till nästa nivå.

Innehållsförteckning

Författare
Johannes Källman

Johannes har jobbat på med SEO och hemsidor i över 10 år och är grundaren till Omnily.