Innehållsstrategi: Hur Du Skapar En Som Driver Resultat

Innehållsstrategi är en kraftfull komponent i modern marknadsföring.

Med en välutformad innehållsstrategi kan företag av alla storlekar uppnå sina mål och stärka sin marknadsposition.

Det spelar ingen roll om du driver ett globalt företag eller en liten lokal verksamhet – innehållsstrategin är din biljett till framgång.

Denna artikel ger dig en grundlig förståelse av innehållsstrategi och dess betydelse, oavsett ditt företags storlek eller din tidigare erfarenhet.

Vad Är En Innehållsstrategi?

En innehållsstrategi är din handlingsplan för att nå affärsmål med innehållsmarknadsföring.

Den fungerar som en vägkarta som leder dig genom varje fas i kundresan.

Den täcker allt från att skapa medvetenhet om ditt varumärke till att konvertera besökare till kunder.

Vidare kan det också hjälpa dig att bibehålla kunder och omvandla dem till varumärkesförespråkare.

Målet med en färdigställd innehållsstrategi är att kartlägga vilket innehåll som ska produceras, när det ska publiceras, och hur det ska distribueras för att effektivt engagera din målgrupp.

Innehållsstrategi Eller Innehållsmarknadsföring: Vad Är Skillnaden?

Innehållsstrategi är den övergripande planen och färdriktningen för ditt innehållsarbete med fokus på långsiktiga mål och hur innehållet ska användas för att uppnå dessa.

Innehållsmarknadsföring är en taktik inom ramen för innehållsstrategin.

Det handlar om att skapa och distribuera värdefullt och relevant innehåll för att locka och engagera en specifik målgrupp.

Syftet är att driva lönsamma kundåtgärder.

Fördelar Med En Bra Innehållsstrategi

Vid det här laget har du förmodligen förstått vikten av en effektiv innehållsstrategi, men vilka praktiska fördelar kan vi förvänta oss vid en sådan insats?

1. Skapar Grund För Tillförlitlig Och Kostnadseffektiv Trafik

En välutvecklad innehållsstrategi kan leda till skapandet av innehåll som kontinuerligt genererar organisk trafik och leads.

Ett enda framgångsrikt blogginlägg kan till exempel fortsätta att locka besökare och skapa försäljning långt efter publicering.

Till skillnad från betald annonsering såsom PPC, tenderar avkastningen från organiskt innehållsmarknadsföring att ge en längre avkastningsperiod.

Med en stabil ström av trafik från ditt innehåll kan du experimentera med andra marknadsföringstaktiker.

Det ger utrymme att testa sponsrat innehåll, social media annonsering och andra distribueringskanaler.

2. Ökar Varumärkesmedvetenhet Och Utbildar Potentiella Kunder

Innehållsstrategin hjälper inte bara till att generera potentiella kunder.

Den utbildar också din målgrupp och höjer medvetenheten om ditt varumärke.

Den långsiktiga effekten av en solid innehållsstrategi är ett starkare varumärke och en mer lojal kundbas. Detta är avgörande för företagets tillväxt och framgång över tid.

Hur Du Skapar En Innehållsstrategi

Nu är det dags att börja skapa innehållsstrategin för ditt varumärke.

Genom att följa stegen vi har lagt ut i denna guide kan du säkerställa att du är på rätt riktning för att lyckas med din digitala marknadsföring.

Steg 1: Definiera Ditt Mål För Innehållsstrategin

Börja med att klargöra vad du vill uppnå med din innehållsstrategi.

Fråga dig själv varför du vill producera innehåll och vad det övergripande syftet är med din innehållsmarknadsföringsplan.

Titta på ditt företags övergripande mål, anteckningar från teammöten och annan relevant information.

Det hjälper dig att förstå hur din innehållsstrategi kan stödja företagets målsättningar.

När du har en lista över potentiella mål, organisera dem efter prioritet.

Detta hjälper dig att identifiera vilka delar av din strategi som är mest akuta och vilka som kan hanteras på lång sikt.

Använd SMART-ramverket för Målsättning

SMART-ramverket (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidsbundet) är ett effektivt sätt att göra dina mål konkreta och handlingsbara.

Att ha tydliga mål innan du börjar planera gör det enklare att utforma en strategi som passar dina behov.

Det ger dig också en solid grund för att mäta framgången av dina insatser.

Steg 2: Identifiera Målgrupp & Kundpersona

Att känna till dina kunder är avgörande i all typ av marknadsföring.

När du förstår vem din målgrupp är, kan du skapa innehåll som är autentiskt och användbart för dem.

Det ökar sannolikheten för att ditt innehåll leder till konkreta resultat för ditt företag.

Kom ihåg att din målgrupp för innehållsmarknadsföring kan vara bredare än din produkt-specifika målgrupp.

Undvik att enbart fokusera på produktrelaterade ämnen, och inkludera även innehåll som täcker en bredare uppsättning av deras smärtpunkter och intressen.

Försök att sammanställa en lista över din målgrupps mål, utmaningar och eventuella tvivel eller frågor de kan ha, och detta kan du sedan använda för att sammanställa in innehållsmarkandsföring.

Hur Du Utvecklar En Kundpersona

Det är viktigt att få insikter om vad och var din målgrupp konsumerar innehåll.

 • Vilka sociala medieplattformar använder de?
 • Vilka bloggar läser de?
 • Hur söker de information på nätet?

Detta är saker som du behöver veta om för att kunna förstå dina kunder bättre.

Men var kan vi dra dessa insikter ifrån?

Prata med ditt team, särskilt om du har en försäljnings- eller kundserviceavdelning.

De kan ge värdefulla insikter om kundens behov och preferenser.

Andra värdefulla platser att samla kundinformation kan vara Facebook- och LinkedIn-grupper, samt Quora- och Reddit-trådar för att förstå vilka ämnen din publik bryr sig om.

Steg 3: Undersök Konkurrensen

Att vara medveten om konkurrenternas aktiviteter är avgörande.

Du behöver veta vilka andra företag som konkurrerar om din målgrupps uppmärksamhet.

Det första du behöver tänka på är vad dina konkurrenter genomför för innehållsmarknadsföring, samt hur de väljer att positionera sig gentemot sina kunder och marknaden.

För varje viktig konkurrent du har, undersök följande:

 1. Ta reda på vilka ämnen dina konkurrenter täcker med sitt innehåll. Detta ger dig en indikation på vad som är populärt och relevant inom din nisch.
 2. Identifiera vilka format konkurrenterna föredrar, såsom blogginlägg, videor eller infografik. Detta hjälper dig att förstå vilka format som engagerar målgruppen bäst.
 3. Undersök var dina konkurrenter distribuerar sitt innehåll. Titta på deras sociala medieprofiler och andra plattformar för att få en uppfattning om deras distributionsstrategier.
 4. Analysera engagemangsnivåerna på konkurrenternas innehåll. Titta på gilla-markeringar, delningar och kommentarer för att bedöma vilket innehåll som är mest framgångsrikt.

För att se organisk trafik kan du exempelvis använda dig av Ahrefs verktyg, där du kan skriva in konkurrenternas domäner för att få detaljerad insikt.

Analysera rapporter som “Positioner” och “Sidor” för att se vilka sökord och innehåll som presterar bäst.

Steg 4: Genomför En Innehållsrevision

Granska ditt nuvarande innehåll för att identifiera vad som fungerar bäst och vad som inte presterar lika bra.

Detta gäller särskilt om du har experimenterat med olika innehållsformat, som blogginlägg eller sociala medier.

Gör så här:

 1. Granska Innehållet: 
  När du granskar ditt innehåll, notera sidtitlar, innehållsformat, ordantal och en översikt av innehållets tema. Det hjälper dig att identifiera luckor och områden för förbättring.
 2. Bedöm Innehållets Kvalitet:
  Bedöm innehållets kvalitet och hur väl det matchar det som är viktigt för din publik. Använd denna information för att styra framtida innehållsriktningar.
 3. Återanvänd och Optimera Innehåll:
  Utforska möjligheter att återanvända innehåll på olika plattformar. Överväg att omvandla populära blogginlägg till andra format som videor, e-böcker eller podcasts.
 4. Utveckla och Förbättra Innehållsprocesser:
  Se över ditt teams innehållsarbetsflöde. Är det strategiskt planerat eller bygger det på teamets vanor? En revision kan uppenbara hinder eller ineffektiviteter som påverkar innehållets kvalitet.
 5. Fastställ Nya Mål och Riktlinjer:
  Använd din innehållsrevision för att planera för det kommande året. Ställ upp nya mål och se till att de är i linje med organisationens övergripande mål.

Steg 5: Bestäm Varumärke & Ton

Att fastställa ett tydligt och välstrukturerat varumärke, är viktigare än aldrig förr.

Denna process inkluderar inte bara vad det är vi kommunicerar mot våra kunder, men även hur vi kommunicerar detta.

Ditt budskap bör balansera vad du vill uppnå med vad din kundgrupp behöver.

Tänk på din varumärkesröst som din personlighet. 

Den ska reflektera ditt varumärkes värderingar och unika egenskaper.

Är du äventyrlig som Red Bull, innovativ som Apple, eller lugnande som Headspace?

Hur du väljer att positionera ditt varumärke, och hur du kommunicerar detta kommer att ah en massiv påverkan på dina resultat.

Kom ihåg att din varumärkesröst bör vara konsekvent över alla dina innehållsformat och plattformar. Det hjälper till att bygga igenkänning och förtroende hos din publik.

Låt oss illustrerar detta med två stora varumärken som har valt att positionera sina varumärken väldigt annorlunda.

Red Bull: Äventyrlig Och Energetisk

Red Bull använder språk som är snabbt och spännande, med superlativa adjektiv och sportfokuserat ordförråd.

Detta ger en känsla av äventyr och energi, vilket speglar deras varumärkesidentitet.

Headspace: Lugnande Och Inkluderande

Headspace väljer en mjukare ton, ofta med användning av “vi” för att skapa en känsla av gemenskap.

Deras språk är mindre direkt och mer försiktigt, vilket passar deras varumärkes syfte att skapa lugn och meditativa upplevelser.

Steg 6: Välj Typ Av Innehåll Att Skapa

Det finns en mängd olika innehållstyper att välja mellan. 

Dessa kan inkludera skrivna format som e-böcker och blogginlägg, visuella format som infografik och videor, samt ljudformat som podcaster.

Att bestämma vilken typ av innehåll du ska skapa kräver en balans mellan strategiskt beslutsfattande, noggrann dataanalys och en beredskap att ta risker.

Hur Väljer Man Rätt Innehållsformat?

Dina målgruppspersonas och deras unika behov och beteenden bör vägleda ditt val av innehållstyp. 

Varje persona kan kräva olika typer av innehåll för att engagera sig och agera.

Arbeta baklänges för att identifiera det mest effektiva innehållsformatet för varje scenario.

Här har du en kort översikt över hur de vanligaste plattformarna brukar användas inom innehållsstrategin för ett varumärke.

Innehållsmarknadsföring I Sociala Medier

Varumärken engagerar sig på plattformar som Instagram, TikTok, Telegram, Facebook, WeChat, och Twitter, bland andra.

Varje plattform har sina unika egenskaper och publik, vilket gör dem lämpliga för olika typer av innehåll och interaktioner.

Sociala medier ger möjligheten att ansluta till en publik baserat på deras intressen.

Detta sker ofta genom grupper och sidor som användarna följer.

Konsumentinriktade varumärken gynnas av sociala medier då det möjliggör direkt interaktion med kunderna.

Det ger chanser för feedback, nyhetsdelning och produktmarknadsföring.

E-Postmarknadsföring

E-postmarknadsföring är en mångsidig kanal inom en innehållsstrategi och kan användas på flera sätt.

Regelbundna nyhetsbrev håller kontakten med en engagerad e-postlista. 

Dessa kampanjer kan innehålla riktade erbjudanden, rabatter eller annat reklaminnehåll.

De är användbara för att driva försäljning och engagemang vid specifika tillfällen.

“Dropp”-kampanjer är också väldigt effektiva, och består av en serie e-postmeddelanden som levereras med förutbestämd takt.

Mottagarna får ofta uppgifter eller information som en del av en läroplan eller kundresa.

Videoinnehållsmarknadsföring

Videoinnehåll är inte bara populärt utan också effektivt.

Det är lätt att konsumera och kan göra en innehållsstrategi framgångsrik.

Videoinnehåll passar för en mängd olika kanaler, som YouTube, Instagram Reels och TikTok.

Det är mångsidigt och kan användas för att skapa medvetenhet, lösa kundproblem, eller bara dela kundberättelser.

Blogginlägg Och Djupgående Guider

Blogginlägg och guider är flexibla innehållsformat.

De tillåter anpassning för olika köparpersoner, behov och köpcykler.

Dessa blogginlägg som är optimerade för sökmotorer kan generera organisk trafik under en längre tid än sociala medieinlägg och betalt innehåll.

Gratis Verktyg Som Innehåll

Gratisverktyg som är relaterade till målgruppens behov kan locka besökare, generera bakåtlänkar och uppmuntra användare att dela tjänsten.

De erbjuder extra värde utan kostnad.

Steg 7: Publicera Och Hantera Ditt Innehåll

Nu är det dags att börja publicera och hantera innehållet från din contentplan.

Använd en redaktionell kalender för att hålla koll på och planera publicering av ett balanserat och mångsidigt innehållsbibliotek.

Detta säkerställer att du regelbundet publicerar och håller innehållet relevant och färskt.

Utöver din webbplats, kan det vara en bra idé att skapa en separat kalender för att hantera och marknadsföra ditt innehåll på sociala medier.

Det hjälper till att synkronisera dina marknadsföringsinsatser över olika plattformar.

Utveckla sedan unika strategier för olika kanaler, inklusive sociala medier, för att maximera effektiviteten av ditt innehåll på varje plattform.

Det innebär inte att du behöver unikt innehåll för varje markandskanal, utan ett tidseffektivt sätt att producera innehåll är att göra det över olika format som kan användas i olika kanaler.

Ett blogginlägg kan enkelt bli en infografik som du kan dela på sociala medier, och en podcast kan omformas till en blogg vid behov.

Genom att återanvända innehåll kan du effektivt nå din publik på deras föredragna kanaler.

Steg 8: Spåra Innehållsprestanda Och Använda KPI:er

Att ha en innehållsstrategi utan att kunna spåra dess resultat är ineffektivt.

Att definiera och följa Key Performance Indicators (KPI:er) är kritiskt för att bedöma framgången av din strategi.

Dina KPI:er bör direkt relatera till dina specifika kort-, mellan- och långsiktiga mål. 

Vanliga Nyckeltal För Innehållsmarknadsföring

 • Trafik: Mät antalet besökare som kommer till din webbplats eller blogg som ett resultat av dina innehållsmarknadsföringsansträngningar. Spåra också källor och typer av trafik för djupare insikter.
 • Leads: Identifiera hur många potentiella kunder du genererar genom dina innehållsmarknadsföringsaktiviteter. Detta inkluderar registreringar för e-postlistor, nedladdningar av innehåll och andra interaktioner.
 • Omvandlingsfrekvens: Mät andelen besökare som konverterar till kunder eller utför önskade åtgärder. Detta är viktigt för att förstå vilket innehåll som faktiskt driver försäljning eller andra konverteringar.
 • Engagemang I Sociala Medier: Spåra interaktioner som kommentarer, gilla-markeringar och delningar för att bedöma vilket innehåll som presterar bäst på sociala medier.
 • Engagemang På Webbplats: Analysera besökarnas beteenden på din webbplats, såsom sidnavigering och klickfrekvens. Detta hjälper dig att förbättra din webbplats och digitala försäljningstrattar.
 • Kostnad Per Lead: Beräkna kostnaden för att generera varje lead genom dina innehållsmarknadsföringsansträngningar.
 • Avkastning På Investeringen (ROI): Mät lönsamheten av dina innehållsmarknadsföringsinsatser genom att jämföra kostnaderna för att skapa och distribuera ditt innehåll med de intäkter det genererar.

Använd Data För Att Förbättra Strategin

Genom att regelbundet granska ditt innehåll kan du säkerställa att det uppfyller dina mål och fungerar effektivt.

Genomför marknadsföringsexperiment och använd insikterna för att anpassa dina satsningar.

Datadrivna insikter kan också vara övertygande när du behöver stöd från intressenter för att testa nya idéer eller strategier.

Din Tur Att Skapa En Innehållsstrategi

Att utveckla och implementera en effektiv innehållsstrategi är en nyckelkomponent i att framgångsrikt marknadsföra ditt varumärke och nå dina affärsmål.

Genom att noggrant följa de åtta stegen – från att definiera dina mål till att spåra innehållsprestanda – kan du säkerställa att din strategi är välgrundad, målinriktad och anpassningsbar.

Kom ihåg att innehållsmarknadsföring är en dynamisk process.

Det kräver kontinuerlig justering och förfining baserat på prestandadata och marknadsförändringar. 

Var inte rädd för att experimentera med nya idéer och format, och håll alltid dina målgrupps behov i åtanke.

Med en solid innehållsstrategi på plats, är du väl rustad för att engagera din publik, bygga varumärkesmedvetenhet och driva affärsresultat. 

SEO framgång

Ta er digitala framgång till nästa nivå.

Innehållsförteckning

Författare
Johannes Källman

Johannes har jobbat på med SEO och hemsidor i över 10 år och är grundaren till Omnily.