Vad är SEO (Sökmotoroptimering)? En Guide För Nybörjare 2024

Sökmotoroptimering (SEO), vilket innebär arbete med att optimera en webbplats för att den ska synas bättre på exempelvis Google och Yahoo, har blivit en avgörande del inom digital marknadsföring. 

Men vad innebär det egentligen att jobba med SEO?

I denna nybörjarguide kommer vi att gå igenom grunderna i SEO, och förklara hur det kan tillämpas på din verksamhets hemsida för att öka dess synlighet och trafik.

Vad Är Sökmotoroptimering (SEO)?

SEO står för sökmotoroptimering (Search Engine Optimization på Engelska) och innefattar processen av att optimera en webbplats så att den blir mer synlig och rankar högre i sökmotorernas resultat.

Detta leder i sin tur till ökad organisk trafik – det vill säga besökare som hittar din webbplats genom att göra sökningar på sökmotorer som Google.

På ett övergripande plan skulle man kunna säga att att sökmotorsoptimering handlar om att positionera och kommunicera ditt varumärke och hemsida gentemot din kundgrupp, med hjälp av dessa sökmotorer.

Genom att optimera din hemsida utifrån viktiga sökord och sökfraser kan du göra det lättare för sökmotorer att förstå och ranka den.

Samtidigt utnyttjar du innehållsmarkandsföring för att kommunicera och konvertera dina läsare.

SEO Som En Del Av Din Digitala Marknadsföringsstrategi

Många ser på sökmotoroptimering (SEO) som ett sätt att få organisk trafik till sin hemsida visas Google.

Det innebär att de tänker på SEO som en isolerad markandskanal.

Även om det kan kännas logiskt att dela upp de olika markandskanalerna var för sig så är det viktigt att förstå sökmotoroptimerings bredare roll i din digitala marknadsföring.

Inte nog med att det kan driva egen trafik och försäljning genom denna organiska trafik, men det kan också bidra till andra synergieffekter som bidrar till en ökad lönsamhet över alla dina marknadskanaler.

Exempel på synergieffekter med andra markandskanaler:

 • SEO & SEM: 
  SEM är ett begrepp som innefattar processen av att köpa betald trafik till sin sida via exempelvis Google. I och med att SEO driver mer trafik till din hemsida kan du förvänta dig en högre volym av varumärkessökningar, vilket är sökord som är extremt lukrativt att annonsera via Google Ads.
 • SEO & Sociala Medier Annonsering:
  Att annonsera via plattformar som Meta, TikTok och Pinterest är särskilt viktigt för verksamheter som säljer produkter mot konsumenter. En stor fördel med att satsa på SEO är att du bygger upp en större databas över användare som har varit inne på din sida, vilket du sedan kan använda för att annonsera mot dessa personer via sociala plattformar.
 • SEO & Konverteringar:
  SEO innefattar som sagt fler processer än att enbart driva trafik till di hemsida. Det innefattar också arbete kring din hemsidas struktur, design och positionering, vilket alla kan bidra till en bättre konverteringsgrad (och därmed högre lönsamhet över alla markandskanaler).

Att se på SEO som en isolerad marknadsföringsaktivitet är inte rätt tillvägagångssätt, utan att inkludera SEO som en del av din fullständiga markandsföringssatsning kommer att ge bäst resultat.

SEO-Terminologi

Förståelsen för SEO kan vara förvirrande med alla dess terminologier.

Vår SEO-ordlista hjälper dig att förstå de viktigaste termerna, akronymerna och förkortningarna på ett enkelt sätt.

Varför Det Är Viktigt Att Synas På Google & Andra Sökmotorer Under 2024

Med det kontinuerliga växande av internetanvändningen har SEO blivit ett oumbärligt verktyg för varje företag med en närvaro online.

2024 kommer denna trend att vara ännu mer framträdande än någonsin.

Nästan 90% av konsumenterna använder idag sökmotorer för att hitta produkter och tjänster.

Denna siffra förväntas fortsätta växa framöver, vilket är en tydlig indikation på kraften av denna marknadsföringskanal.

Men för att få dessa konsumenter att läsa just ditt innehåll krävs det en hög rankning på dessa sökmotorer, vilket uppnås med hjälp av en solid SEO-strategi.

75% av Google-användare går vidare från den första sidan i sökresultaten, vilket tydliggör vikten av en hög rankning för synlighet och engagemang.

Ungefär 30% av all trafik går till det första organiska resultatet.

Detta visar vikten av att rankas högt utan att förlita sig på betalda annonser.

Fördelningen av trafik minskar gradvis för varje position på sökresultatsidan, så det är viktigt att alltid försöka komma till toppen av SERPen.

Hur Sökmotorer Fungerar: En Översikt

Sökmotorer, som Google och Bing, arbetar inte genom att söka genom hela internet i realtid varje gång en användare genomför en sökning.

Om de gjorde det, skulle det vara en enormt tidskrävande process.

Istället söker de genom en befintlig databas med information som redan har samlats in, loggats och indexerats.

Detta är anledningen till att sökresultatsidor (SERP:er) kan visas så snabbt, vanligtvis på bara en bråkdel av en sekund.

Processen kan delas in i tre övergripande delar, genomsökning av sidor, indexering av sidor, och ranking av sidor.

Låt oss ta en mer djupgående blick över hur dessa processer går till.

1. Sökmotorer Genomsöker Hemsidor

För att bättre förstå hur sökmotorer fungerar är det viktigt att granska rollen som sökspindlar, även kända som sökrobotar eller crawlers, spelar i processen att genomsöka internet.

Dessa sökspindlar är kritiska för att samla in den information som sökmotorerna använder för att indexera och rangordna webbplatser.

Tänk dig World Wide Web som ett gigantiskt spindelnät (därav namnet) där varje webbplats är en punkt, sammankopplad genom hyperlänkar(HTML-länkar) som formar spindelnätet mellan de olika hemsidorna.

Sökmotorernas spindlar utnyttjar dessa hyperlänkar för att navigera genom nätet och upptäcka nya sidor.

Hur Sökspindlar Fungerar

Spindlarna börjar med att besöka en webbplats, genomsöka varje sida, och följer hyperlänkarna på dessa sidor för att röra sig till nästa sida eller webbplats.

Denna metod garanterar att de täcker så stora delar av internet som möjligt.

Kom ihåg att spindlarna inte kan “hoppa” över brutna länkar eller sidor som inte har några länkar pekade mot sig (interna eller externa). 

Om en sida inte har några inkommande länkar, kommer dessa sökspindlar inte att känna till dess existens och sidan kommer inte heller att bli indexerad.

2. Sökmotorer Indexerar Hemsidor

Efter att sökmotorernas spindlar har genomsökt din webbplats, tar processen med sökindexering vid. 

Efter det att spindlarna har genomsökt en webbplats samlar de data och information som sedan loggas av sökrobotarna.

Den insamlade data läggs till i en enorm databas, känt som sökindexet.

Detta index fungerar likt ett index i en bok i det avseendet att det organiserar och lagrar information för snabb och enkel åtkomst.

När en användare gör en sökning, kommer resultaten som visas på SERP (Search Engine Results Page) från detta sökindex, inte direkt från internet.

Rollen av Sökord i Indexeringsprocessen

Sökord spelar en kritisk roll i indexeringen.

De hjälper sökmotorerna att förstå kontexten och relevansen av innehållet på en webbplats i förhållande till sökfrågor.

Genom att noggrant välja och använda rätt sökord eller sökfras kan du öka chanserna att din webbplats indexeras på ett sätt som gynnar dess synlighet i relevanta sökresultat.

Mobil Indexering och dess Betydelse

Med den ökande användningen av mobila enheter har sökmotorer, som Google, börjat prioritera mobilvänliga webbplatser.

Google har till exempel infört “mobil-först indexering”, vilket innebär att den mobila versionen av en webbplats prioriteras vid indexering och rankning.

Detta innebär att det är EXTREMT viktigt att du har en mobilanpassad hemsida, vilket betyder att den anpassar sig och fungerar väl på både mobila enheter och stationära datorer.

I och med att Google enbart “tittar” på den mobila versionen av din hemsida, är det väsentligt att denna fungerar bra.

Se bara till att innehållet på din mobila webbplats är identiskt med desktopversionen för att säkerställa en enhetlig användarupplevelse.

Exempelvis bör både den mobila och desktopversionen bör ha samma metatitel och metabeskrivning.

3. Sökmotorer Rankar & Visar Resultat

Rankning i sökmotorernas värld handlar om att avgöra vilka webbsidor som är mest relevanta och pålitliga för en specifik sökfråga

För att bestämma vilka sidor som ska visas och i vilken ordning, använder sökmotorer komplexa algoritmer som bedömer sidornas relevans och auktoritet. 

Den avgör ordningen i sökresultatet i samband med att du genomför en sökning som användare, varpå den analyserar den insamlade informationen i realtid och avgör en specifik plattsföljd utifrån sökordet eller sökfrasen som användes.

Dessa algoritmer tar hänsyn till hundratals faktorer, inklusive sidans innehåll, användarupplevelse, laddningstider och antalet och kvaliteten på inkommande länkar.

Sökmotorernas algoritmer uppdateras regelbundet för att förbättra användarupplevelsen och för att hålla jämna steg med förändringar på internet.

Detta innebär att SEO är en pågående process där strategier och tekniker måste anpassas kontinuerligt för att upprätthålla eller förbättra rankningen i sökresultaten.

Så Fungerar Rankningsprocessen

 1. Analys av Sökfrågan:
  När en användare utför en sökning, analyserar sökmotorerna sökfrågan för att förstå vilka nyckelord som används, ordens sekvens och sammanhanget kring dessa söktermer. Detta hjälper dem att identifiera vilket innehåll som är mest relevant för användarens behov.
 2. Relevans och Kontext:
  Sökmotorerna tittar på innehållet på webbsidorna för att se om det matchar sökfrågan. De tittar på faktorer som titlar, huvudtexten och hur väl sidan svarar på användarens fråga. Till exempel, om du söker efter “Bästa kvalitets täcke”, kommer sidor med relevant och kvalitativt innehåll kring detta ämne att rankas högre.
 3. Länkar och Pålitlighet:
  En annan viktig del av rankningsprocessen är att bedöma hur många andra webbplatser länkar till en sida. En webbplats som får många länkar från andra trovärdiga sidor anses vara mer auktoritativ och pålitlig, vilket positivt påverkar dess ranking.

Att ranka högt för relevanta söktermer är viktigt, men det är lika viktigt att tänka på kvaliteten på trafiken som rankningen genererar.

Det primära målet bör inte enbart vara att hamna på sidan ett, utan att locka trafik som är värdefull för ditt företag eller din webbplats.

De Tre Huvudpelarna I SEO: Hur Det Fungerar

Arbetet kring SEO tenderar att delas upp i tre separata kategorier:

 1. On-Page SEO använder tekniker för att identifera relevanta sökord för att skapa unikt, intressant och värdefullt innehåll.
 2. Off-Page SEO använder tekniker för att stärka din hemsidas trovärdighet och stryka, främst genom att bygga externa backlinks och marknadsföra ditt varumärke i sociala medier.
 3. Teknisk SEO involverar alla de processer som skrävs för att ha en funktionell och användbar hemsida, såsom att använda webbplatskartor korrekt, mobilanpassa din hemsida, med mer.

Förståelsen av dessa aspekter är avgörande för att skapa en effektiv och omfattande SEO-strategi för din webbplats.

On-Page SEO: Förbättra Ditt Innehåll

Att optimera din webbplats innehåll och design för sökmotorer, känt som on-page SEO, är en avgörande del av din digitala närvaro.

Varje sida på din webbplats, oavsett om det är en produktsida, målsida eller blogginlägg, erbjuder en möjlighet att förbättra din SEO.

Låt oss utforska några grundläggande sätt att göra detta på:

Identifiera Rätt Sökord Genom En Sökordsanalys

Att genomföra en välstrukturerad och effektiv sökordsanalys utgör grunden i allt SEO-arbete, så det är inte ett steg du vill skippa över.

För att bestämma vilka sökord du vill ranka för, börja med att identifiera termer relaterade till ditt företag eller existerande innehåll. 

Om du till exempel driver ett VVS-företag, kan relevanta sökord vara “VVS-tjänster”, “VVS-tjänster för bostäder”, eller geografiskt specifika termer som “VVS-tjänster i Stockholm”.

För en e-handel som säljer e-cyklar kan relevanta sökord istället vara “köpa elcykel”, “elcykel med navmotor” eller liknande.

Sökord och sökfraser är vad som kommer att avgöra din innehållsstrategi, så att välja rätt att gå efter är väsentligt.

Hur Du Väljer Sökord Eller Sökfras

 1. Sökvolym: Sökvolymen visar hur många gånger ett specifikt sökord söks per månad. Ett högt sökantal kan betyda hög konkurrens.
 2. Sökordssvårighet: Sökordssvårighet ger en uppskattning av hur svårt det är att ranka för ett specifikt sökord. För nya webbplatser är det ofta bäst att starta med sökord med lägre konkurrens.
 3. Relevans: Säkerställ att de sökord du väljer är relevanta för ditt innehåll och ditt företags erbjudanden. Undvik sökord som inte matchar din målgrupps intressen.

Steg för Att Utföra Sökordsanalys

 1. Börja med En Brainstorming Session: Lista termer som är relevanta för ditt företag.
 2. Använd Sökordsverktyg: Verktyg som Semrush kan ge dig insikter om sökvolym, svårighet och trenddata.
 3. Analysera Konkurrenterna: Se vilka sökord dina konkurrenter rankar för och identifiera luckor i din egen sökordsstrategi.
 4. Långa Sökord: Fokusera på långa, mer specifika sökord som tenderar att ha lägre konkurrens men hög relevans.
 5. Anpassa efter Geografi: Om ditt företag är platsbaserat, inkludera geografiska sökord i din strategi.
 6. Utvärdera och Iterera: Sökordsforskning är en pågående process. Fortsätt att utvärdera och justera dina sökord baserat på prestanda och marknadsförändringar.

Sökavsikt: Förstå Dina Användare

Sökavsikt (Search Intent på engelska), eller användarens intention med en sökning, är en avgörande aspekt av sökordsforskning. 

Det handlar om att förstå varför någon genomför en specifik sökning, vilket i sin tur används för att rikta budskapet och innehållet vi skapar.

Generellt sett brukar man kategorisera dessa typer i fyra huvudsakliga kategorier:

 1. Informationssyfte: Här letar användaren efter information eller svar, som “hur man går ner i vikt”.
 2. Navigationsavsikt: Användaren söker efter en specifik webbplats eller sida, som “Facebook-inloggning”.
 3. Transaktionsavsikt: Användaren är redo att köpa eller genomföra en transaktion, exempelvis “Bästa mobiltelefon under 5000 kronor”.
 4. Lokal avsikt: Söker efter lokala tjänster eller företag, till exempel “pizza nära mig”.

Att förstå och anpassa ditt innehåll till sökavsikten är kritiskt för att förbättra ranking och användarupplevelse. 

Long-Tail Sökord

Vi pratar ofta om sökord, men i verkligheten så är det sällan en faktiskt användare enbart söker efter ett enstaka ord.

Att rikta in sig på längre sökfraser (som inkluderar flera ord) kan du utöka chansen att någon anländer till din hemsida via organiska trafik.

Så här kan man förklara skillnaden mellan korta och långa sökord:

 • Korta Sökord: Dessa är breda och generella, som “städtjänster”. De har hög sökvolym men också hög konkurrens.
 • Långa Sökord: Mer specifika och nischade, som “städtjänster i Stockholm”. Dessa tenderar att ha lägre sökvolym men högre konverteringspotential och är oftast lättare att ranka för.

Genom att inkludera både korta och långa sökord i din strategi kan du uppnå en balans mellan bred synlighet och riktad precision.

Detta bidrar till att nå olika segment av din målgrupp och förbättrar chansen att din webbplats rankas väl för en mängd relevanta sökningar.

Rubriker & Header-Taggar (H1, H2, H3)

Header-taggar, eller H-taggar, är HTML-element som används för att strukturera innehåll på en webbsida.

De ger webbläsaren instruktioner om hur texten ska visas och följer en hierarkisk ordning för att organisera och prioritera innehåll.

Så här fungerar det:

 • H1-taggar: Dessa representerar den mest betydelsefulla texten, vanligtvis sidans titel eller huvudämne. Det bör finnas en H1-tagg per sida.
 • H2- och H3-taggar: Används som underrubriker för att introducera nya avsnitt eller underavsnitt. H3-taggar är underordnade H2-taggar och används för att bryta ner innehållet ytterligare.
 • H4, H5, och H6-taggar: Används för att ge ytterligare struktur inom underavsnitten. Dessa är mindre vanliga men kan vara användbara för att organisera mycket detaljerat innehåll.

Det är viktigt att inkludera relevanta nyckelord i dina header-taggar, speciellt i H1-taggen.

Detta bör dock göras på ett naturligt och läsarvänligt sätt för att undvika nyckelordsfyllning.

Optimering Av Bilder För SEO

Optimering av bilder är ett mindre kritiskt steg i SEO-processen. 

Genom att optimera både filnamn och alt-text kan du förbättra webbplatsens sökmotorranking och tillgänglighet.

Beskrivande Filnamn

När du döper om bildfiler, använd beskrivande och relevanta nyckelord.

Detta hjälper sökmotorer att förstå sammanhanget och relevansen av bilden.

Istället för att använda ett generiskt filnamn som “bild7362.jpg”, använd något mer beskrivande som “Grunden till SEO.jpg”. Detta ökar chansen att sökmotorer kan matcha bilden med relaterade sökfrågor.

Alt Text (Alternativ Text)

Alt-text gör dina bilder tillgängliga för användare som använder skärmläsare, vilket förbättrar tillgängligheten på din webbplats.

Det erbjuder också ytterligare information till sökmotorer om vad bilden innehåller.

För en bild av en kvinna som joggar, skulle en bra alt-text vara “Kvinna i blåa löparskor joggar på en naturskön stig i skogen under solnedgången”.

Denna beskrivning är både informativ och innehåller relevanta nyckelord.

URL-Struktur: En Grundpelare I SEO

En genomtänkt och välstrukturerad URL är inte bara viktig för sökmotorer, utan även för att ge en bättre användarupplevelse.

Rätt URL-struktur kan påverka både din webbplats rankning i sökresultat och hur lätt det är för användare att navigera och förstå innehållet på din webbplats.

Optimeringstips för URL-struktur

 1. Logisk Organisation: Se till att URL-strukturen speglar innehållets hierarki på din webbplats. En logisk och välorganiserad URL-struktur underlättar för sökmotorer att förstå relationen mellan olika sidor på din webbplats.
 2. Sökordsintegration: Integrera relevanta sökord i URL:erna för att öka synligheten och understryka relevansen av innehållet. Detta kan positivt påverka din ranking i sökmotorer och locka mer organisk trafik.
 3. Ren och Klar Struktur: Undvik att inkludera onödiga symboler, datum eller slumpmässiga tecken. Korta och beskrivande URL:er är lättare att läsa, komma ihåg och dela.
 4. Använd Bindestreck för Ordseparation: Använd bindestreck istället för understreck eller mellanslag för att separera ord i URL:erna. Detta gör dem mer läsbara och är föredraget av sökmotorer.

Interna Länkar: Ett Kritiskt Verktyg För SEO

Interna länkar, länkar som förbinder sidor inom samma domän, spelar en central roll i sökmotoroptimering.

De bidrar inte bara till webbplatsens navigerbarhet för användare, utan också till dess genomsökningsbarhet för sökmotorer.

Linkequity, även känd som “länkjuice”, är konceptet som beskriver hur värde och auktoritet överförs mellan sidor via länkar.

Ofta pratar man om detta koncept när man diskuterar backlinks, dvs. externa länkar som pekar mot din hemsida, då externa länkar från betrodda webbplatser kan överföra auktoritet till din domän. 

Men arbetet slutar inte där.

Interna länkar hjälper i sin tur till att distribuera denna auktoritet inom din egen webbplats, vilket leder till ett flertal fördelar för dig som webbplatsägare:

 1. Stärker Webbplatsarkitekturen: Liksom pelare i ett hus stödjer interna länkar strukturen på din webbplats och signalerar sidornas relevans och betydelse.
 2. Förbättrar Genomsökningsbarheten: Sökmotorer använder interna länkar för att hitta och indexera sidor på din webbplats.
 3. Förbättrar Användarupplevelsen: Genom att erbjuda relevanta länkar underlättar du för användare att navigera och upptäcka mer innehåll på din webbplats.

Hur Man Optimerar Interna Länkar

 1. Skapa Logiska och Relevanta Länkar: Länka till sidor som kompletterar och utvidgar innehållet på den aktuella sidan. Till exempel, en sida om “Fåglar av rov” kan länka till “Världens sällsyntaste fåglar av rov”.
 2. Ankartextoptimering: Använd beskrivande och sökordsrika ankartexter för att ge sökmotorer kontext om den länkade sidans innehåll.
 3. Undvik Överdriven Länkning: För många interna länkar på en sida kan skapa förvirring och minska användarvänligheten.

Optimera Ditt Innehåll

Det absolut viktigaste är att skriva läsbart innehåll, vilket förbättrar faktorer som tid på sidan och interaktion med innehållet – nyckelmått som sökmotorer värdesätter högt.

Men du kan också utnyttja SEO-verktyg som Yoast SEO eller Rankmath för att vägleda dig till att skriva bra innehåll med relevanta sökord och rubriker.

Dessa verktyg kan hjälpa till med korrekt sökordsanvändning, placering och uppmuntra dig att skapa effektiva metabeskrivningar som lockar till klick.

Även om dessa verktyg är hjälpsamma, är det viktigt att inte bli alltför beroende av dem.

Överdriven fokusering på att blidka sökmotorer kan leda till innehåll som känns opersonligt eller konstgjort.

Kom ihåg att ditt primära mål är att tillgodose dina läsares behov.

Lägg Till Nytt Innehåll

Sökmotorer favoriserar webbplatser som kontinuerligt uppdateras med nytt innehåll.

Genom att regelbundet lägga till nya sidor och inlägg signalerar du till sökmotorerna att din webbplats är aktiv och relevant.

När du lägger till nya innehåll, skapar du också fler möjligheter för intern länkning.

Detta uppmuntrar användare att utforska din webbplats mer och ökar den totala tiden de spenderar på den.

Förbättra Användarupplevelsen (UX)

UI och UX är de processer som avser att förbättra designen av din hemsida eller applikation.

Genom att tydligt presentera information för dina besökare, kan du förbättra nästan alla viktiga KPI:er relaterade till SEO.

Det första att tänka på är din hemsidas navigation.

Håll den tydlig och rak på sak, med en övergripande blick över din sidas innehåll

En väl genomtänkt UX-design håller användare engagerade och minskar avvisningsfrekvenser.

Off-Page SEO: Bygg En Starkare Hemsida Genom Länkar

För att skapa en omfattande SEO-strategi är det viktigt att inte bara fokusera på on-page SEO, utan även att investera tid och ansträngning i off-page SEO, särskilt länkbyggnad.

Här är en översikt över hur du kan förbättra din webbplats ranking och synlighet genom effektiv off-page SEO.

Betydelsen Av Externa Länkar

Sökmotorer, som Google, har länge använt externa länkar som en indikator på en webbplats kvalitet.

Ju fler pålitliga och relevanta källor som länkar till din webbplats, desto större är chansen att din webbplats anses vara värdefull.

Detta är också en central del av att uppvisa expertis, erfarenhet, auktoritet och trovärdighet (även kallat för E-E-A-T), något som är en central del av Googles rankingfaktorer.

För att bedöma hur kraftig en viss länk är kan utnyttja SEO-verktyg som Ahrefs.

Dessa verktyg förser varje domän med två värden som är tydliga indikationer på hur kraftfull en viss domän är. 

Domain Authority (DA)

Domänauktoritet är värdet som ges till en fullsätndig hemsida eller domän, dvs. alla de sidor som finns under en och samma domän.

Webbplatser med hög DA (exempelvis 40 och över) anses generellt vara mer pålitliga och värdefulla i Googles ögon.

När du letar efter externa länkkällor, sikta på att etablera länkar från webbplatser som är relevanta för din bransch och som har hög DA.

Kontakta företag, bloggare, och lokala tidskrifter vars webbplatser uppfyller dessa kriterier.

Page Rank (PR)

Den specifika sidans SEO-ranking brukar kallas flör dess Page Rank eller Page Rating, och är en indikation på kraften över det specifiak innehållet.

Detta tenderar att vara betydligt lägre, eftersom det inte är så vanligt att attrahera många externa länkar till en specifik undersida av sin domän.

Kom ihåg att dessa värden inte är satta av Google eller någon annan sökmotor, utan är enbart en fingervisning baserat på Ahrefs algoritmer.

Med andra ord stämmer de inte alltid.

Social Delning Och Länkbyggnad

Ett sätt att bygga länkar är genom att marknadsföra och dela ditt markandsföringsinnehåll via sociala medier.

Medan social delning inte direkt påverkar Google’s SEO-ranking, kan det ha en positiv effekt på andra sökmotorer som Bing.

Dessutom bidrar social delning till ökad synlighet och kan indirekt förbättra din varumärkeskännedom.

Att skapa en stark off-page SEO-strategi genom länkbyggnad och social delning är en avgörande komponent för att förbättra din webbplats synlighet och ranking i sökresultaten.

Genom att noggrant välja källor och underhålla en aktiv närvaro på sociala medier, kan du effektivt utöka din webbplats räckvidd och attraktionskraft.

Teknisk SEO: Så Säkerställer Du En Stabil Hemsida

Teknisk SEO säkerställer att sökmotorer kan genomsöka, förstå, och indexera din webbplats effektivt.

Detta område av SEO fokuserar på aspekter såsom webbplatsens laddningstid, säkerhet, och strukturella element som XML-webbplatskartor.

Genom att hantera tekniska aspekter kan du säkerställa att din webbplats följer de bästa praxis.

Använd XML-Webbplatskarta

En XML-webbplatskarta är en fil som listar alla sidor på en webbplats.

Den spelar en nyckelroll i att hjälpa sökmotorer att förstå webbplatsens struktur och indexera dess innehåll effektivt.

Mer specifikt ger XML-webbplatskartor detaljerad information om varje sida, som när de senast uppdaterades, deras prioritet på webbplatsen, och hur ofta de ändras.

För att se din webbplatskarta, skriv in “/sitemap.xml” efter din webbdomän (exempel: omnily.se/sitemap.xml).

Hur Du Skapar en Webbplatskarta:

 • Automatisk Skapande: Många CMS-plattformar som WordPress, Squarespace, och Wix genererar automatiskt webbplatskartor.
 • Manuell eller Plugin Skapande: För mer kontroll kan du använda ett WordPress-plugin som Yoast SEO, eller skapa webbplatskartan manuellt, även om det är tidskrävande.
 • Använda Webbplatskartgeneratorer: Verktyg som Sitemap Writer Pro kan underlätta processen att skapa en optimerad webbplatskarta.

Använd En Mobilanpassad Hemsida

I början av 2023 utgjorde mobiltrafik 58,33% av den globala webbtrafiken, vilket understryker behovet av mobilanpassade webbplatser.

Google prioriterar användarupplevelsen, och med så mycket trafik från mobila enheter, är det avgörande att din webbplats är optimerad för dessa. 

Här är några viktiga åtgärder för att säkerställa en mobilanpassad hemsida:

 • Optimera Laddningshastigheter: Särskilt för mobila enheter. Detta förbättrar användarupplevelsen och påverkar positivt din ranking.
 • Navigeringsvänlig Design: Se till att länkar och knappar är lätta att interagera med på en liten skärm.
 • Läsbar Text: Texten bör vara lättläst utan att behöva zooma in.
 • Responsiv Design: Använd en design som anpassar sig till olika enheters skärmstorlekar.

Fokusera På Core Web Vitals

Google fokuserar starkt på användarupplevelsen när det kommer till webbplatssidorankning.

Core Web Vitals är nyckelmätvärden som bedömer viktiga aspekter av användarupplevelsen, inklusive laddningstider, interaktivitet och visuell stabilitet.

I grunden handlar det om tre huvudfaktorer:

 • Snabbare Laddningstider: Förbättra laddningstiderna för att hålla användare engagerade och minska avvisningsfrekvensen.
 • Förbättrad Interaktivitet: Optimering för mätvärden som First Input Delay (FID) minskar tiden mellan användarinteraktioner och webbplatsens respons.
 • Visuell Stabilitet: Förhindra oväntade layoutändringar på dina sidor för en mindre frustrerande användarupplevelse.

Genom att optimera för dessa aspekter kommer din webbplats inte bara att erbjuda en bättre användarupplevelse, utan också förbättra din position i sökmotorernas rankingar.

Det är en vinst både för användarna och din webbplats.

Installera Ett SSL-Certifikat

I takt med att e-handel och onlineaktiviteter ökar, blir webbplatssäkerhet allt viktigare.

År 2022 utgjorde onlineförsäljning 19,7 % av den globala detaljhandeln, vilket understryker behovet av säkerhet.

Säkerhet på webbplatsen handlar om att skydda både webbplatsen och användardata från cyberattacker.

Användare och sökmotorer som Google prioriterar högt säkerheten på en webbplats.

SSL (Secure Sockets Layer) är ett grundläggande verktyg för att förbättra webbplatssäkerheten.

Ett SSL-certifikat krypterar data som skickas mellan din webbplats och dess besökare, vilket skyddar mot cyberattacker och skapar förtroende hos användarna.

Hur SSL-Certifikat Fungerar:

 • Visuell Indikation: Webbplatser med SSL-certifikat visar ett hänglås i adressfältet, vilket signalerar säkerhet till besökarna.
 • HTTPS: Webbplatser med SSL använder HTTPS i sin URL, vilket står för Hypertext Transfer Protocol Secure. Detta till skillnad från HTTP, som saknar säkerhetskomponenten.
 • Förtroende och Säkerhet: Ett SSL-certifikat är inte bara en teknisk säkerhetsåtgärd. Det främjar också användarnas förtroende genom att visa att webbplatsen är säker och pålitlig.

Hur Du Sätter Upp En SEO-Strategi

Sökmotorsoptimering är en generell marknadsföringsstrategi, men den skiljer sig dock åt beroende på om du är verksam på en lokal, nationell eller internationell nivå. 

Varje nivå kräver en unik SEO-strategi som är anpassad efter din målmarknads specifika behov och karaktär. 

Lokal SEO: Få Leads Till Din Verksamhet

Lokal SEO är avgörande för företag som betjänar en geografiskt begränsad kundbas.

Nästan hälften av alla Google-sökningar har ett lokalt fokus, vilket innebär att människor söker efter tjänster och produkter i deras omedelbara närhet.

Detta är särskilt relevant för verksamheter som kaféer, restauranger och butiker, där det fysiska läget spelar en avgörande roll.

Använd Rätt Företagsinformation Online

När vi pratar om lokal SEO, är en av de första och mest grundläggande stegen att säkerställa att ditt företags NAP-data (namn, adress och telefonnummer) är korrekt och konsekvent listad på webben. 

Detta inkluderar din Google My Business-sida och lokala tjänstekataloger.

Det är självklart viktigt för att potentiella kunder ska kunna hitta och kontakta dig, men det stärker även din position i lokala sökresultat. 

Uppdaterade och exakt företagsinformation (NAP-data) är nyckeln till detta.

Bygg Länkar Från Kataloger & Lokala Sidor

Förutom NAP-data, är det också viktigt att vara närvarande i lokala kataloger och hemsidor som kan påvisa din verksamhet och hemsida. 

Att synas på så många relevanta plattformar som möjligt stärker din digitala närvaro på den lokala marknaden.

Kom ihåg att vara konsekvent i hur ditt företags namn, adress och telefonnummer presenteras. 

Det är också en bra idé att bygga mer specifika och kraftfulla länkar(backlinks) till din hemsida.

Om din webbplats får länkar från välrenommerade lokala källor som myndigheter, lokala tidningar eller etablerade lokala företag, ses det positivt av sökmotorer.

Detta stärker din webbplats auktoritet och trovärdighet i ögonen på sökmotorerna, vilket kan bidra till en högre ranking i sökresultaten.

Nationell SEO: Nå Ut Över Lokala Gränser

Nationell SEO är en ambitiös strategi, särskilt lämplig för företag som siktar på att dominera marknaden över hela landet.

Till skillnad från lokal SEO kräver nationell SEO en djupare förståelse för att bygga och upprätthålla ett förtroende hos sökmotorer på en större skala.

Att uppnå en framstående position inom nationell SEO är en process som kräver tålamod och uthållighet.

Det finns inga genvägar till framgång på denna nivå. Strategin involverar konsekvent användning av SEO-bästa praxis och noggrann uppmärksamhet åt de grundläggande aspekterna av SEO.

Internationell SEO: Global Närvaro Och Lokalisering

Att erövra en internationell SEO-position är en komplex uppgift, särskilt när målmarknaden har ett annat modersmål.

Ett viktigt steg är att se till att ditt innehåll är lokaliserat, vilket innebär mer än enkel översättning.

Det handlar om att anpassa ditt innehåll till olika kulturer och språk genom geotargeting och internationellt vänliga URL:er.

Geotargeting är en metod för att leverera innehåll baserat på användarens fysiska plats, vilket ofta kräver en investering. 

Om din webbplats erbjuder innehåll på flera språk, kan det vara effektivt att märka språket med en “content-language” metatagg i HTML. 

Precis som med lokal SEO, är det viktigt att etablera relationer med auktoritativa källor i det land du riktar dig mot.

Detta stärker din position i den internationella rankingen.

Att implementera uppmaningar för att omdirigera användare från din generiska .com-webbplats till en lokal version kan också vara fördelaktigt.

Spåra Dina SEO-Resultat: Viktiga Mätvärden Och Metoder

För att effektivt utvärdera framgången av din SEO-strategi är det viktigt att förstå hur du spårar och analyserar relevanta data.

Vilka mätvärden du bör fokusera på beror på din verksamhetstyp och specifika mål, men det finns några grundläggande mätvärden som alla bör beakta.

Använda Google Analytics För Att Spåra Organisk Trafik

Organisk trafik är en av de mest kritiska mätvärdena för att bedöma effektiviteten av din SEO.

Detta är trafiken som kommer till din webbplats direkt från sökmotorer.

För att spåra detta använder du verktyg som Google Analytics:

 1. Navigera i Google Analytics: Gå till “Förvärv” i det vänstra sidofältet.
 2. Välj Trafikkällor: Klicka på “All trafik” följt av “Kanaler”.
 3. Fokusera på Organisk Sökning: Identifiera kanalen “Organic Search” för att se trafiken från sökmotorer.
 4. Utforska Rapporten: Rapporten ger detaljerad information som antal användare, sessioner, genomsnittlig sessionslängd och avvisningsfrekvens.
 5. Anpassa Rapporten: Använd filter, segment och välj specifika datumintervall för att få en bättre förståelse av din organiska trafik.
 6. Analysera Trender: Genom att välja “Sekundär dimension” och sedan “Datum” kan du se organiska sökresultat över tid, vilket hjälper dig att identifiera trender och säsongsvariationer.

Sökordsrankningar: Nyckeln Till Optimering

Sökordsrankningar är en annan viktig indikator på din SEO-effektivitet.

De speglar positionen dina webbsidor uppnår i sökresultaten för specifika sökord.

Att förstå och spåra dessa rankningar är kritiskt för att bedöma hur väl dina sidor är optimerade.

Semrush erbjuder ett användbart verktyg för att spåra sökordsrankningar. Här är stegen för att använda det:

 1. Ställ in Spårning: Börja med att skriva in din domän i Semrushs sökfält och välj “Ställ in spårning”.
 2. Konfigurera Inställningar: Välj sökmotor, enhet, plats och språk för din spårning.
 3. Lägg till Sökord: Klicka på “Fortsätt till sökord” och skriv in de sökord du vill spåra.
 4. Starta Spårningen: Efter att ha lagt till dina sökord, börja spårningen för att övervaka dina rankningar.
 5. Översiktsfliken: Håll koll på dina rankningar i översiktsfliken för enkel uppföljning.

Organiska Leads Och Försäljning: Målet Med Din Webbplats

Till sist handlar företagande om att generera intäkter, så enkelt är det. 

Det ultimata måttet på din webbplats framgång är därför konvertering av trafik till leads, försäljning, intäkter och vinst.

Google Analytics är ett ovärderligt verktyg för att övervaka dessa mätvärden.

Det ger dig en detaljerad översikt över trafik, konverteringsfrekvenser och intäkter.

Genom att använda detta verktyg kan du:

 1. Sätta Upp Mål: Anpassa Google Analytics för att övervaka specifika mål relaterade till din affärsmodell.
 2. Spåra E-handelstransaktioner: För e-handelswebbplatser är det möjligt att spåra transaktioner och intäkter direkt.
 3. Generera Rapporter: Skapa anpassade rapporter för att analysera prestanda när det gäller organiska leads och försäljning.

White Hat Eller Black Hat SEO?

När du läser på mer om SEO kommer du oundvikligt att stöta på två centrala begrepp: White Hat och Black Hat.

Dessa termer beskriver och skiljer olika metoder baserat på vad som är “rätt” och “fel” för sökmotoroptimering.

Black Hat SEO

Denna metod omfattar taktiker som är mot sökmotorernas riktlinjer och etiska kod. 

Användningen av Black Hat-metoder kan ge snabba resultat, men innebär ofta en stor risk.

De kan leda till straff från sökmotorerna, inklusive att bli helt bannlyst från sökresultaten.

Exempel på Black Hat SEO inkluderar:

 • Keyword stuffing: Överanvändning av sökord till den grad att innehållet blir oläsligt.
 • Osynlig text: Användning av text som smälter in med bakgrunden för att dölja extra sökord.
 • Content spinning: Kopiera innehåll från andra webbplatser utan att ge något unikt värde.
 • Dåliga Länkar: Länkar till webbplatser med dåligt eller irrelevant innehåll.
 • Otillåtna Omdirigeringar: Bedrägliga omdirigeringar som vilseleder användare till andra sidor.

White Hat SEO

Detta är den “korrekta” vägen för SEO, där fokus ligger på att skapa värdefullt och relevant innehåll för användare och följa sökmotorernas riktlinjer.

Resultaten tar längre tid att uppnå jämfört med Black Hat-metoder, men de innebär en längre avkastningsperiod och är generellt sett betydligt mindre riskabla att implementera.

White Hat SEO inkluderar:

 • Skapa högkvalitativt, informativt och användarvänligt innehåll.
 • Använda sökord på ett naturligt och läsvänligt sätt.
 • Bygga äkta, kvalitativa bakåtlänkar från trovärdiga källor.
 • Se till att webbplatsen är mobilvänlig och har snabba laddningstider.
 • Regelbundet uppdatera webbplatsen med relevant och nytt innehåll.

Att välja White Hat SEO är som att välja den ljusa sidan i “Star Wars”-universumet.

Det är ett åtagande att bygga en långsiktig, hållbar närvaro på webben som respekterar användare och sökmotorernas regler.

Genom att fokusera på White Hat SEO-metoder kan du säkerställa att din webbplats inte bara rankas bra på SERP, utan också upprätthåller en positiv och trovärdig närvaro online.

Så Sammanfogar Bitarna I SEO-Pusslet

I den här omfattande guiden har vi utforskat de olika aspekterna av SEO, från dess grundläggande principer till mer avancerade taktiker inom både on-page och off-page SEO.

Medan SEO kan verka överväldigande vid första anblicken, är det i grunden en samling av bästa praxis och strategier som syftar till att förbättra din webbplats synlighet och användarupplevelse.

Nyckelpunkter Att Komma Ihåg

 1. Grundläggande SEO: Börja med att förstå din målgrupp och optimera ditt innehåll med relevanta nyckelord, meta-taggar och en användarvänlig layout.
 2. Länkbyggnad och Social Delning: Utöka din närvaro utanför din egen webbplats genom att bygga kvalitativa bakåtlänkar och utnyttja kraften i sociala medier.
 3. Anpassning till Förändringar: SEO är inte en statisk process. Sökmotorernas algoritmer förändras ständigt, och det är viktigt att hålla sig uppdaterad med de senaste trenderna och riktlinjerna.
 4. Kvalitet framför Kvantitet: Fokusera på att skapa värdefullt, informativt och engagerande innehåll som tillgodoser dina användares behov och intressen.
 5. Tålmodighet och Konsekvens: Bra SEO-resultat tar tid. Det kräver konsekvent ansträngning och tålamod att se märkbara förbättringar i din webbplats ranking och trafik.

SEO är en resa snarare än en destination.

Det kräver kontinuerlig ansträngning, anpassning och lärande.

Genom att följa de råd och strategier som presenterats i denna guide, kan du bygga en stark grund för din webbplats och gradvis förbättra dess position i sökmotorernas resultat.

Kom ihåg att SEO inte bara handlar om att tillfredsställa sökmotorernas kriterier, utan även om att erbjuda värde och en positiv upplevelse för dina besökare.

Genom att balansera dessa behov, kan du skapa en webbplats som inte bara rankar högt, utan också omvandlar besökare till lojala kunder och ambassadörer för ditt varumärke.

Vanliga Frågor Om SEO

Finns Det Några Risker Eller Nackdelar Med SEO?

Ja, det kan finnas vissa nackdelar och risker med användningen av SEO:

 • Föränderliga Algoritmer: Sökmotorernas algoritmer förändras ständigt, vilket kan göra det svårt att hålla jämna steg med rankningsfaktorer.
 • Tidsåtgång: SEO-resultat kräver tid och tålamod, samt konsekvent arbete över tid.
 • Risk för Överoptimering: Att överdriva SEO-ansträngningar kan leda till straff från sökmotorerna och förlust av synlighet.
 • Ensidig Marknadsföringsstrategi: Att förlita sig enbart på SEO kan begränsa dina marknadsföringskanaler. Det är viktigt att ha en diversifierad strategi.

Är SEO Bara För Stora Företag?

SEO är tillgängligt för alla typer av företag, oavsett storlek.

Små företag och startups kan också dra stor nytta av SEO för att driva organisk trafik och förbättra sin online-närvaro.

Finns Det Specifika SEO-Strategier För E-Handelswebbplatser?

Att sökmotorsoptimera en e-handel tenderar att vara likt andra typer av hemsidor, men skiljer sig i några viktiga avseenden:

 • Optimera Produktsidor: Skapa övertygande och optimerade produktbeskrivningar.
 • Sökordsforskning för Produktkategorier: Genomför sökordsundersökningar som är specifika för olika produktkategorier.
 • Användargenererat Innehåll: Uppmuntra och inkludera recensioner och kundkommentarer för att förbättra trovärdigheten och synligheten.
SEO framgång

Ta er digitala framgång till nästa nivå.

Innehållsförteckning

Författare
Johannes Källman

Johannes har jobbat på med SEO och hemsidor i över 10 år och är grundaren till Omnily.