LSI Sökord: Vad Är De Och Varför Är De Viktiga?

Vad Är LSI Sökord?

LSI sökord (Latent Semantic Indexing) är en term som ofta missuppfattas inom SEO.

För att förstå dess betydelse, låt oss först klargöra vad LSI faktiskt innebär.

LSI sökord är kort sagt ord eller fraser som har en relation till det primära nyckelordet. 

Om din artikel exempelvis handlar om “fettrik kost”, kan LSI sökord vara “kalorier”, “ketogener” eller “blodsocker”.

Dessa ord hjälper sökmotorer att förstå nyckelordets avsikt och sammanhanget i ditt innehåll.

Men, det är viktigt att notera att Google själva påpekar att de inte använder LSI för att rangordna sökresultat.

Istället använder de andra metoder för semantisk analys.

Detta innebär att det är mer korrekt att referera till dessa som semantiska nyckelord snarare än LSI sökord.

Är LSI-Nyckelord Samma Sak Som Synonymer?

Det råder ofta förvirring kring huruvida LSI-nyckelord är synonyma med vanliga synonymer.

Det enkla svaret är: inte riktigt.

Vissa LSI-nyckelord kan visserligen vara synonymer, men alla synonymer klassificeras inte nödvändigtvis som LSI-nyckelord. 

LSI-nyckelord är ofta ord och fraser som är nära relaterade till ditt huvudnyckelord, snarare än direkta synonymer.

Användningen av synonymer i dina texter kan hjälpa till att förbättra SEO på sidan, men de bör inte förväxlas med LSI-sökord.

För att illustrera med ett exempel: 

Om ditt primära sökord är “jacka”, skulle en synonym kunna vara “kappa”.

LSI-nyckelord i detta fall skulle däremot inkludera termer som “vändbar”, “vinter”, “dun”, “varm”, “vadderad” och “puffer”.

Dessa är nära relaterade termer som ger kontext till huvudnyckelordet, men är inte dess direkta synonymer.

Vad Är Polysemiska Ord?

Polysemiska ord och fraser är de som bär på flera olika betydelser.

Några vanliga exempel på polysemiska ord är “mus”, vilket kan syfta på både en gnagare och en datoranordning.

Dessa ord skapar specifika utmaningar, som beskrivs av skaparna av LSI: I olika kontexter, eller när samma ord används av olika personer, kan de ha olika referensbetydelser.

Det innebär att bara för att en term används i en sökfråga, betyder det inte nödvändigtvis att ett dokument som innehåller eller är märkt med samma term är relevant.

Polysemiska ord utgör ett liknande problem för sökmotorer som synonymer gör.

Tänk dig att du söker efter “appledator”.

En primitiv sökmotor kan returnera resultat för både datorer från varumärket Apple och information om frukten äpple, trots att endast en av dessa är relevant för din sökning.

Hur Fungerar LSI?

När det gäller att förstå relationer mellan ord och fraser, är datorer begränsade jämfört med den mänskliga förmågan.

Att försöka lära en dator alla relationer mellan olika fysiska objekt manuellt är en överväldigande och praktiskt taget omöjlig uppgift.

LSI (Latent Semantic Indexing) löser detta problem genom att använda avancerade matematiska metoder för att analysera och härleda relationer mellan ord i en stor mängd textdokument.

Genom denna analys kan datorer börja förstå sammanhang och relationer mellan ord och fraser, något som är avgörande för att bearbeta naturligt språk effektivt.

Sökmotorer kan använda denna insikt för att gå bortom exakt matchning av sökfrågor och istället leverera mer relevanta och kontextuellt anpassade sökresultat.

Använder Google LSI?

Det är en vanlig uppfattning att Google använder LSI-teknik (Latent Semantic Indexing) i sin sökmotor, men detta är faktiskt inte fallet.

Varför tror då många att Google använder LSI? 

Det är främst på grund av de utmaningar som LSI löser, såsom hantering av synonymer och polysemi, vilket är kritiskt för att förstå och returnera relevanta sökresultat. 

Faktum är att Google verkar ha en avancerad förståelse för dessa språkliga nyanser:

  • Synonymer: Google visar ofta en imponerande förmåga att förstå och använda synonymer inom sin sökfunktion.
  • Polysemi: Google kan skilja mellan olika betydelser av samma ord baserat på kontext.

Trots dessa observationer, har Google tydligt meddelat att de inte använder LSI-teknik för deras sökmotoralgoritm.

Detta har bekräftats av representanter från Google själva.

Kan Användning Av Relaterade Ord Och Fraser Förbättra SEO?

Inom SEO-världen betraktas ofta “LSI-nyckelord” som relaterade ord, fraser och entiteter, även om denna definition tekniskt sett kan vara missvisande.

Om vi accepterar denna bredare tolkning, finns det starka indikationer på att användning av relaterade ord och fraser i innehåll kan förbättra SEO.

Varför tror vi det?

Google ger oss indirekta ledtrådar om hur deras algoritmer fungerar.

När du söker efter något, säg “hundar”, är det osannolikt att du endast vill se en sida som upprepar ordet “hundar” flera gånger.

Istället skulle du förmodligen uppskatta en sida som erbjuder en rikare kontext – bilder av hundar, videor, eller kanske en lista över olika hundraser.

På en sida om hundar betraktar Google namn på olika hundraser som semantiskt relaterade termer.

Dessa hjälper sökmotorn att förstå det övergripande ämnet på sidan, vilket i sin tur kan ses som en stark rankingfaktor.

Hur Man Hittar Och Använder Relaterade Ord Och Fraser

Att inkludera relaterade ord och fraser i ditt innehåll är en viktig del av SEO, speciellt när du hanterar komplexa ämnen. 

Även om du är insatt i ett ämne kan vissa relevanta termer lätt missas.

Tänk på att när du skriver om videospel, är det naturligt att nämna termer som “PS4-spel”, “Call of Duty” och “Fallout”.

Men för mer komplexa ämnen kan viktiga relaterade termer lätt glömmas bort.

Till exempel kan en guide om nofollow-länkar missa att nämna nyckelord som “sponsrade länkar” eller “UGC-länkattribut”, något som är nära relaterat, inte en direkt synonym av huvudordet.

Google ser sannolikt dessa som semantiskt relaterade termer som bör inkluderas i ett heltäckande innehåll om ämnet.

För att hjälpa dig att hitta och använda dessa relaterade ord och fraser ahr vi sammanfattat de 9 bästa metoderna nedan:

1. Använd Sunt Förnuft

Granska dina sidor och kontrollera om du har missat några uppenbara termer eller koncept.

Till exempel, om du skriver en biografisk artikel om Göran Persson och inte nämner hans roll som statsminister, bör du överväga att lägga till information om detta.

Observera att det inte finns något sätt att veta med säkerhet om Google ser dessa ord och fraser som semantiskt relaterade.

Men eftersom Googles mål är att förstå relationerna mellan ord och enheter på samma sätt som människor gör, är det rimligt att anta att användning av sunt förnuft när man väljer relaterade termer är en god SEO-strategi.

2. Titta På Resultat Från Autokomplettering

Googles autokompletteringsfunktion kan ge insikter om relaterade söktermer som människor ofta söker på.

Till exempel, för sökningen “Göran Persson” kan autokompletteringen visa termer som “Göran Persson fru”, “Göran Persson gård”, och “Göran Persson ung”.

Göran Persson Autocomplete SEO

Dessa termer i sig är inte relaterade nyckelord, men de koncept och personer de hänvisar till (som exempelvis hans fru) kan vara relevanta för en biografisk artikel.

Att integrera dessa termer i din artikel kan göra innehållet mer omfattande och relevant för läsarens intressen.

3. Titta På Relaterade Sökningar

Relaterade sökningar som visas längst ner på Googles sökresultatsidor är också en guldgruva för att hitta relaterade ord och fraser.

Dessa termer baseras på vad andra användare har sökt på i samband med din ursprungliga sökfråga.

Exempelvis, för “Göran Perssson” kan relaterade sökningar inkludera “Göran Perssson Utbildning”, vilket hänvisar till hans skoltid.

Genom att inkludera dessa relaterade sökningar i ditt innehåll, kan du förbättra dess relevans och tillgänglighet för både läsare och sökmotorer.

4. Titta På Andra Nyckelord Som Topp-Sidorna Rankas För

Använd verktyg som Ahrefs “Rankas Även För”-rapport för att identifiera vilka andra nyckelord de bästa sidorna inom ditt ämnesområde rankas för.

Detta kan ge insikter om relaterade ord och fraser som är viktiga för ditt ämne.

För att fokusera din analys, genomför en Content Gap-analys med de högst rankade sidorna.

Titta närmare på vilka sökord som dina konkurrenter och du rankar för och använd dessa som dina relaterade termer och fraser.

5. Använd Googles API För Naturligt Språk

Ett effektivt sätt att identifiera viktiga entiteter är att använda Googles Natural Language API.

Klistra in texten från en topprankad sida in i Googles demo för detta API.

Det hjälper dig att upptäcka relevanta och potentiellt viktiga entiteter som du kanske har missat i din egen innehållsanalys.

Avslutande Tankar Om LSI Sökord

Även om LSI-nyckelord tekniskt sett inte används av Google, spelar semantiskt relaterade ord, fraser och entiteter en avgörande roll i att förbättra SEO och öka rankningen.

Det är viktigt att använda dessa element på ett meningsfullt sätt. Att slumpmässigt strö ut dem i innehållet utan tanke på sammanhang eller relevans är inte effektivt.

I vissa fall kan detta innebära att du behöver lägga till nya avsnitt eller underrubriker i din text för att på ett naturligt sätt integrera dessa termer.

Detta handlar inte bara om att förbättra rankningen, utan också om att erbjuda läsarna ett rikt, informativt och sammanhängande innehåll.

SEO framgång

Ta er digitala framgång till nästa nivå.

Innehållsförteckning

Författare
Johannes Källman

Johannes har jobbat på med SEO och hemsidor i över 10 år och är grundaren till Omnily.