Vad Är Ett SSL-Certifikat & Hur Fungerar Det?

I tider av ökade cybersäkerhetshot och strängare säkerhetsstandarder från Google, är det mer avgörande än någonsin att företag tar steg för att skydda sina webbplatser.

En grundläggande komponent i denna säkerhet är användningen av SSL/TLS-certifikat, vilket är kärnan i en säker och krypterad användarupplevelse online.

Vad Är SSL Och TLS Certifikat?

SSL (Secure Sockets Layer) och TLS (Transport Layer Security) är krypteringsprotokoll som används för att säkra kommunikation över internet.

Dessa protokoll ser till att information som överförs mellan en webbserver och en användares webbläsare förblir privat och skyddad från tredje part.

När en webbplats använder SSL/TLS, visas detta ofta som HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) i webbläsarens adressfält.

HTTPS indikerar att kommunikationen mellan användarens webbläsare och webbservern är säker.

För att aktivera HTTPS på din webbplats, krävs ett giltigt SSL/TLS-certifikat.

Detta certifikat fungerar som ett bevis på att din webbplats är säker att besöka och använda.

Certifikatet innehåller information om webbplatsens ägare och den offentliga nyckeln som behövs för att starta en säker session.

Varför Ett SSL/TLS-Certifikat Är Viktigt För Din Webbplats

SSL/TLS-certifikat är inte bara en säkerhetsfunktion; de är en nödvändighet för modern webbplatsdrift.

Här är några konkreta skäl till varför SSL/TLS är väsentligt:

1. Skydd Mot Man-In-The-Middle-Attacker

Ett SSL/TLS-certifikat skyddar mot så kallade man-in-the-middle-attacker.

Detta innebär att certifikatet förhindrar obehöriga parter från att avlyssna eller manipulera data som skickas mellan din server och dina besökares webbläsare.

2. Förhindrar Smugglingsattacker

Säkerhetssårbarheter, som den nyligen upptäckta i mitmproxy, en populär HTTPS-proxy, belyser behovet av robust kryptering.

SSL/TLS-certifikat hjälper till att säkra din webbplats mot sådana hot, inklusive smugglingsattacker.

3. Viktig För Sökmotorranking

Från och med juli 2018 började Google Chrome markera alla HTTP-webbplatser som “inte säkra”.

Detta kan negativt påverka användarnas förtroende för din webbplats och därmed din trafik.

Google har sedan 2014 favoriserat webbplatser med SSL/TLS i sina sökresultat, vilket betyder att SSL-certifierade webbplatser rankas högre än de utan.

4. Nödvändigt För Följsamhet

Om din verksamhet ingår i en bransch med strikta dataskyddsförordningar, såsom finanssektorn, är SSL/TLS-certifikat ett måste.

Payment Card Industry (PCI) standarder, till exempel, kräver att webbplatser som hanterar kreditkortstransaktioner måste vara säkrade med SSL/TLS för att skydda kundinformation.

Hur Man Avgör Om Din Webbplats Använder SSL/TLS

Att säkerställa att din webbplats använder ett SSL- eller TLS-certifikat och kontinuerligt övervaka dess giltighet är kritiskt.

En studie visade att 81 % av företagen upplevde certifikatrelaterade avbrott under de senaste två åren, vilket understryker vikten av detta.

Steg För Att Kontrollera SSL/TLS-Certifikat

 1. Öppna din webbplats i en webbläsare: Använd Google Chrome eller en annan webbläsare och gå till din webbplats.
 2. Kontrollera adressfältet: Se om adressen börjar med http:// eller https://. HTTPS indikerar att SSL/TLS används.
 3. Sök efter hänglåssymbolen: Bredvid adressen kan du se ett hänglås.
  • Ett grönt hänglås betyder att din webbplats är säkrad med SSL/TLS.
  • Ett rött hänglås eller ingen hänglås alls indikerar att din webbplats inte är säker.
 4. Typer av hänglåsikoner:
  • En grå hänglåsikon kan tyda på att certifikatet finns men webbplatsen kanske inte är helt säker.
  • Om det finns en varningsikon bredvid webbadressen kan det innebära att certifikatet har gått ut eller finns problem.
 5. Kontrollera certifikatets status:
  • Klicka på hänglåsikonen eller varningsikonen för att få fram mer information om certifikatet.
  • Här kan du se om certifikatet är giltigt eller om det har gått ut.
 6. Kontrollera om HTTPS används som standard: Även om du har ett giltigt SSL/TLS-certifikat, kanske din webbplats inte använder det automatiskt. I så fall bör du ställa in din webbplats att alltid omdirigera användare till HTTPS-versionen för att säkerställa konsekvent säkerhet.

Ett utgånget eller felaktigt implementerat SSL/TLS-certifikat kan utsätta din webbplats för säkerhetsrisker och minska användarnas förtroende.

Regelbunden övervakning och uppdatering av ditt SSL/TLS-certifikat är avgörande för att upprätthålla en säker och pålitlig webbplats.

Olika Typer Av SSL-Certifikat

När du inser att din webbplats behöver ett SSL/TLS-certifikat, är nästa steg att förstå vilken typ som bäst passar dina behov.

Varje typ av SSL/TLS-certifikat erbjuder olika nivåer av säkerhet och kräver olika valideringsprocesser från en certifikatutfärdare (CA).

Här är en översikt över de vanligaste typerna av SSL/TLS-certifikat:

Domänvalidering (DV)

 • Syfte: DV-certifikat verifierar endast äganderätten till domänen.
 • Säkerhetsnivå: Lägsta säkerhetsnivå.
 • Valideringsprocess: Snabb och enkel; kräver endast bevis på att du kontrollerar domänen.
 • Användningsområden: Lämpligt för bloggar, personliga webbplatser och mindre webbplatser som inte hanterar känslig information.
 • Kostnad och Tidsåtgång: Ofta billiga eller till och med gratis, och kan utfärdas inom några minuter.

Organisationsvalidering (OV)

 • Syfte: OV-certifikat bekräftar inte bara domänägandet utan också organisationens existens och legitimitet.
 • Säkerhetsnivå: Högre än DV, med tillagd försäkran om organisationens identitet.
 • Valideringsprocess: Innefattar en grundlig granskning av organisationen, vilket ger ökad trovärdighet.
 • Användningsområden: Passar för företagswebbplatser, offentliga institutioner och andra sidor som hanterar användardata.
 • Kostnad och Tidsåtgång: Dyrare än DV och tar längre tid att utfärda.

Extended Validation (EV)

 • Syfte: EV-certifikat erbjuder högsta säkerhetsnivån och omfattande validering av företaget bakom webbplatsen.
 • Säkerhetsnivå: Högsta möjliga, med strikt valideringsprocess.
 • Valideringsprocess: Kräver en djupgående granskning av företaget, inklusive juridisk, operativ och fysisk existens.
 • Användningsområden: Idealiskt för e-handelsplattformar, finansiella institutioner och stora företagswebbplatser.
 • Kostnad och Tidsåtgång: Det dyraste alternativet, med en längre tidsram för utfärdande.

Valet av SSL/TLS-certifikat beror starkt på din webbplats syfte, säkerhetskrav och budget. 

Var Du Skaffar Ett SSL/TLS-Certifikat För Din Webbplats

Att införskaffa ett SSL/TLS-certifikat för din webbplats är ett kritiskt steg för att förbättra dess säkerhet och trovärdighet.

Här är några vägar att gå för att skaffa och implementera ett certifikat:

1. Använda Let’s Encrypt

Let’s Encrypt är en populär källa för gratis DV-certifikat som erbjuder en god säkerhetsnivå, lämplig för mindre webbplatser som inte hanterar känsliga personuppgifter.

Om du använder en webbhotelllösning kan du ofta enkelt skaffa ett Let’s Encrypt-certifikat direkt via din kontrollpanel.

2. Alternativ För De Som Redan Har Ett Certifikat

Om du redan har köpt ett SSL/TLS-certifikat från en annan leverantör, kan du installera detta på din webbplats.

Processen varierar beroende på din hosting-leverantör och certifikatetyp.

3. Automatiserad Installation Via Webbhotell

Många webbhotell erbjuder automatiserad installation av SSL/TLS-certifikat genom sina användarportaler.

Detta förenklar processen och gör det möjligt för användare att enkelt aktivera SSL/TLS för sina webbplatser.

Hur Man Installerar Ett SSL/TLS-Certifikat På Din WordPress-Webbplats

När du har skaffat ett SSL/TLS-certifikat för din WordPress-webbplats, är nästa steg att installera och aktivera det.

Det finns två vanliga metoder för att göra detta: genom att använda en plugin eller via din värdkontrollpanel.

Låt oss utforska dessa alternativ närmare.

Alternativ 1: Installera Really Simple SSL Plugin

Really Simple SSL är en populär plugin som förenklar processen att lägga till SSL/TLS-certifikat på din WordPress-webbplats.

 1. Installera och Aktivera Plugin: Gå till din WordPress-instrumentpanel, sök efter ‘Really Simple SSL’, installera och aktivera plugin-programmet.
 2. Konfigurera Plugin: Efter aktivering kommer ett meddelande att dyka upp i din instrumentpanel. Detta meddelande innehåller information om förberedelserna du behöver göra innan SSL/TLS aktiveras.
 3. Aktivera SSL/TLS:
  • Om din webbplats redan har ett anslutet SSL/TLS-certifikat, kommer du att se ett alternativ att ‘Fortsätt, aktivera SSL!’. Klicka på detta för att slutföra installationen.
  • Om SSL/TLS ännu inte är anslutet via ditt webbhotell, kommer plugin att informera dig. I så fall måste du lägga till ditt certifikat genom din värds kontrollpanel först.
 4. Övervaka Processen: Under installationen kommer Really Simple SSL att ge dig löpande uppdateringar om status och eventuella återstående åtgärder.

Alternativ 2: Använda Värdkontrollpanelen

Om du föredrar en mer direkt metod eller din hosting-leverantör inte stödjer Really Simple SSL, kan du installera certifikatet via din värdkontrollpanel.

 1. Logga in på Värdkontrollpanelen: Gå till din webbhotells kontrollpanel.
 2. Leta efter SSL/TLS-avsnittet: De flesta webbhotell har ett specifikt avsnitt för SSL/TLS-certifikat.
 3. Installera Certifikatet: Följ instruktionerna för att ladda upp och aktivera ditt SSL/TLS-certifikat. Detta kan innefatta att ange certifikatets detaljer och ibland ladda upp en certifikatfil.
 4. Verifiera Installationen: Efter installationen, gå till din webbplats och kontrollera att HTTPS nu visas i adressfältet.

Oavsett vilket alternativ du väljer är det viktigt att följa anvisningarna noggrant för att säkerställa att ditt SSL/TLS-certifikat installeras korrekt. 

Skapa En Säker Hemsida Med SSL

Att upprätthålla säkerheten för din webbplats är inte bara en teknisk nödvändighet, utan även ett sätt att bygga och bevara förtroende hos dina användare.

Genom att implementera ett SSL/TLS-certifikat och säkerställa att din webbplats använder HTTPS, tar du viktiga steg för att skydda både dig och dina besökares data.

Detta är inte bara viktigt för säkerheten, utan det signalerar också till dina besökare att de kan känna sig trygga när de använder din webbplats.

SEO framgång

Ta er digitala framgång till nästa nivå.

Innehållsförteckning

Författare
Johannes Källman

Johannes har jobbat på med SEO och hemsidor i över 10 år och är grundaren till Omnily.