Alt-text i Bilder: Vad Är Det & Är Det Viktigt För SEO?

I den digitala marknadsföringsvärlden är sökmotoroptimering (SEO) nyckeln till framgång.

Nästan 19 % av Googles sökresultatsidor (SERP) visar bilder, vilket stärker hypotesen att bilder är en ovärderlig källa till organisk trafik. 

Men hur optimerar du bilder för att de ska få maximal synlighet i sökmotorer?

Svaret ligger i alt-texter för bilder.

Vad Är Alt-Text?

Alt-text, eller alternativ text, är en viktig komponent i webbdesign som används för att beskriva bilder på webbsidor.

De används av skärmläsare för att beskriva bilder till användare som är synskadade eller blinda. Det ger dem en kontext och förståelse av innehållet som de annars skulle missa.

Om en bild inte laddas på grund av tekniska problem, visar webbläsaren alt-texten istället, så att användaren fortfarande kan förstå vad som skulle ha visats.

Varför Är Alt-Text Viktigt?

Alt-text är avgörande av flera skäl, som sträcker sig från att förbättra användarupplevelsen till att optimera för sökmotorer.

1. Förbättrar Tillgängligheten

Alt-text gör bilder tillgängliga för personer med synnedsättning som använder skärmläsare. 

Utan lämplig alt-text, kan dessa användare inte förstå innehållet i bilder, vilket leder till en ofullständig webbupplevelse.

Försummade alt-texter kan därför utesluta en betydande användargrupp och skada ditt varumärkes rykte samt minska din webbplats trafik och konverteringsfrekvens.

2. Stöder Webbtillgänglighet Och SEO

Webbtillgänglighet är inte bara viktigt ur ett användarperspektiv, utan det är också gynnsamt för SEO.

Sökmotorer som Google använder alt-text för att identifiera och förstå bilder. 

Detta förbättrar sökmotorernas förmåga att korrekt indexera bilder och ger en mer detaljerad kontext till ditt innehåll, vilket kan leda till högre ranking i sökresultaten.

3. Viktigt För Bild-SEO

Alt-text är särskilt kritisk för att ranka högt i bildbaserade sökresultat, som Google Bilder.

Bilder med relevant och beskrivande alt-text tenderar att rankas bättre i dessa sökningar, vilket ökar synligheten och kan driva betydande trafik till din webbplats. 

Exempelvis, för sökningar som “husky-valpar”, är SERP ofta dominerad av bilder, och de bilder som rankar högst är ofta de som inkluderar relevanta nyckelord som “husky valp” i deras alt-text.

Hur Man Skriver Alt-Text (Bästa Metoder)

Att skriva effektiv alt-text är en konstform som kräver precision och förståelse för både tillgänglighet och SEO.

Här är en bästa praxis för att skriva perfekt alt-text:

1. Lägg Till Alt-Text Till De Rätta Typerna Av Bilder

Det är viktigt att skilja mellan bilder som behöver alt-text och de som inte gör det.

Följande riktlinjer hjälper dig att identifiera när och hur du ska lägga till alt-text:

För rent dekorativa bilder:

Använd inte alt-text för dekorativa bilder. Dessa kan vara element som inte tillför något innehållsmässigt värde, som bakgrunder eller stilistiska detaljer.

Använd ett tomt alt-attribut (alt="") för dessa bilder. Detta indikerar för skärmläsare att bilden kan ignoreras.

Undvik att helt utelämna alt-attributet, eftersom skärmläsare kan välja att läsa upp filnamnet istället, vilket kan störa användarupplevelsen.

För informativa bilder:

Skriv alt-text för bilder som bidrar med viktig information. Dessa kan inkludera:

 • Bilder som innehåller text med betydelse, som skärmdumpar av sociala medieinlägg.
 • Ikoner med funktionell betydelse, som en kundvagnsikon.
 • Foton som ger kontext eller ytterligare information, som en bild som jämför storleken på olika smartphones.
 • Diagram och grafik som illustrerar data eller processer, som ett cirkeldiagram eller en steg-för-steg-guide för hur man använder ätpinnar.

<img src="yoga-pose.jpg" alt="bild">

Ovan alt-texten tillför inget värde och missar möjligheten att beskriva bilden, vilket gör det till en dålig alt-text.

Ett bättre alternativ vore istället följande:

<img src="yoga-pose.jpg" alt="Kvinna utför Warrior 2 yogaposition">

Denna alt-beskrivning är specifik och ger värdefull information om bilden, vilket är användbart för både SEO och användarupplevelse.

När du skapar alt-text för dessa bilder, fokusera på att vara beskrivande och relevant. Beskriv vad som visas på bilden och varför det är viktigt för kontexten av innehållet.

2. Var Beskrivande Men Koncis

En effektiv alt-text kombinerar beskrivande noggrannhet med klarhet.

Web Accessibility Initiative (WAI) rekommenderar att alt-texten ska vara “den mest kortfattade beskrivningen av bildens syfte”.

Här är några tips för att skriva beskrivande men koncis alt-text:

 • Anpassa till sammanhanget:
  Beakta bildens betydelse i relation till det omgivande innehållet och din målgrupp. För en enkel bild av en kvinna som gör yoga, räcker det ofta med en alt-text som är “Kvinna som gör yoga”.
 • Var specifik i beskrivningen:
  Föreställ dig att du beskriver bilden för någon över telefon. Vad är de viktigaste detaljerna som behöver förmedlas? 
 • Undvik onödiga detaljer:
  Exkludera fotokrediter och upphovsrättsinformation från alt-texten. Dessa bör istället placeras i bildtexten. Undvik redundanta fraser som “bild av” eller “foto av”, såvida inte formatet eller genren är väsentlig för förståelsen.

3. Inkludera Ett Sökord

Inkludering av relevanta sökord eller sökfras i din alt-text kan dramatiskt förbättra dina bilder rankning i Googles bildsökresultat.

Här är hur du kan göra det effektivt:

Använd verktyg som Google Keyword Planner Eller Ahrefs för att identifiera relevanta nyckelord för dina bilder.

Ange ett nyckelord som är relaterat till din bild och utforska relaterade sökord som kan vara relevanta.

Inkludera sedan relevanta sökord i alt-texten.

Kom ihåg att det är viktigt att integrera nyckelord på ett naturligt sätt som fortfarande uppfyller alt-textens syfte att beskriva bilden.

Undvik att överanvända eller tvinga in nyckelord, då detta kan uppfattas som ‘keyword stuffing’ och negativt påverka både användarupplevelse och SEO.

Hur Ser Alt-Text Ut I HTML-Kod?

Att förstå hur alt-text representeras i HTML-koden är enkelt. För att visa alt-texten för en specifik bild på en webbsida, kan du använda webbläsarens inspektionsfunktion.

Du kan i Chrome högerklicka på bilden och välj “Inspektera” för att öppna Chrome DevTools. Här kan du leta efter img-taggen med dess alt-attribut.

En alt-text i HTML-koden ser ut så här:

htmlCopy code
<img src="pupdanceparty.gif" alt="Valpar som dansar">

I det här exemplet är src-attributet länken till bildfilen, och alt-attributet innehåller alt-texten, i detta fall “Valpar som dansar”.

Hur Lång Kan Alt-Text Vara Och Finns Det En Gräns?

När det gäller längden på alt-texten finns det många åsikter och spekulationer.

Vissa rekommendationer föreslår att begränsa längden till 100, 120 eller 140 tecken, eller att hålla sig till ett visst antal ord, som 16 ord.

Dessa siffror är dock inte baserade på några officiella riktlinjer från Google.

John Mueller från Google har uttalat att det inte finns några specifika gränser för hur lång din alt-text kan vara. Det viktigaste är relevansen och beskrivningen av bilden.

Därför är det bäst att använda sunt förnuft när du skriver alt-texter. Det är viktigt att alt-texten är koncis men tillräckligt beskrivande för att ge en klar förståelse av bilden.

Den bör vara informativ och användbar för personer som använder skärmläsare, utan att bli en tråkig börda. 

Är Alt-Text En Rankningsfaktor?

Det finns en viss diskussion om alt-textens betydelse som en faktor i sökmotorers rankningsalgoritmer.

Enligt Googles John Mueller, spelar alt-text en roll som en rankningsfaktor, specifikt inom bildsökning.

För generell organisk sökning betraktas dock alt-text av Google som vilken annan text som helst på sidan.

Även om texten på din webbsida, inklusive alt-text, bidrar till den totala rankningen, bör man vara realistisk om dess direkta påverkan.

I sammanhanget av hela webbsidan, kan alt-textens bidrag till rankningen vara relativt begränsad jämfört med andra faktorer som innehållets kvalitet, sidans användarvänlighet och inkommande länkar.

Viktigt För Bildsökning

Alt-text är mer betydande när det gäller bildsökning.

Eftersom den hjälper till att definiera bilden, kan den direkt påverka hur väl en bild rankar i sökresultaten för bilder.

Det är viktigt att notera att för bästa resultat bör alt-text användas i kombination med andra bildoptimeringstekniker, som att välja rätt filnamn och implementera bildrubriker korrekt.

Bild Alt Text Bästa Tips

För att effektivisera din användning av bild-alt-texter och maximera deras påverkan på både SEO och användarupplevelse, här är några snabba och viktiga tips:

 1. Beskriv Bilden och Var Specifik:
  Fokusera på att beskriva vad som faktiskt visas i bilden. Använd både bildens motiv och dess sammanhang för att ge en tydlig beskrivning.
 2. Lägg Till Sammanhang Relaterat till Sidans Ämne:
  Om bilden inte självklart representerar sidans ämne, lägg till sammanhang som anknyter till innehållet. Exempelvis kan alt-text för en bild av en person vid en dator vara “Kvinna optimerar WordPress-webbplats för SEO”, beroende på sidans innehåll.
 3. Håll Alt-Texten Under 125 Tecken:
  Många skärmläsare slutar läsa alt-text efter 125 tecken. Att hålla alt-texten kort hjälper till att undvika avbrott och säkerställer att hela beskrivningen når fram.
 4. Undvik Onödiga Fraser:
  Börja inte alt-texten med “bild av…” eller “foto av…”. Gå rakt på sak och beskriv bilden direkt. Skärmläsare och sökmotorer känner igen det som en bild från HTML-koden.
 5. Använd Sökord Smart:
  Inkludera målsökord endast om det naturligt passar in i alt-texten. Använd annars semantiska sökord eller nyckeltermer som är relaterade till ämnet.
 6. Variera Användningen av Sökord:
  Infoga inte ditt huvudsökord i varje bilds alt-text. Välj den bild som bäst representerar ditt ämne och använd sökordet där. För andra bilder, använd beskrivande och relevanta fraser utan att fokusera på sökordet.
 7. Granska för Stavfel:
  Felstavningar i alt-texten kan försämra både användarupplevelsen och förvirra sökmotorer. Se till att granska alt-texten noggrant.
 8. Använd inte Alt-Text för Varje Bild:
  Inte alla bilder behöver alt-text. Bilder som är rent dekorativa eller vars innehåll beskrivs i närheten av bilden bör ha ett tomt alt-attribut (alt="").

Genom att följa dessa riktlinjer kan du förbättra tillgängligheten och SEO-effektiviteten för dina bilder samtidigt som du erbjuder en bättre användarupplevelse.

Kom ihåg att alltid anpassa din alt-text till bilden och dess sammanhang för att säkerställa att den är så relevant och hjälpsam som möjligt.

SEO framgång

Ta er digitala framgång till nästa nivå.

Innehållsförteckning

Författare
Johannes Källman

Johannes har jobbat på med SEO och hemsidor i över 10 år och är grundaren till Omnily.