E-A-T Inom Sökmotoroptimering: Hur Visar Du Auktoritet

I SEO-världen spelar E-A-T (Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness) en avgörande roll.

Det är en del av Googles Search Quality Rater Guidelines, en handbok som används av kvalitetsbedömare för att utvärdera webbplatser och deras innehåll.

Dessa bedömare ger feedback som hjälper Google att förstå effektiviteten av sina algoritmuppdateringar.

Vad Är E-A-T?

E-A-T står för Expertise (Expertis), Authoritativeness (Auktoritet) och Trustworthiness (Pålitlighet). 

Dessa komponenter är centrala för att Google ska kunna erbjuda högkvalitativa och tillförlitliga sökresultat.

Även om E-A-T inte är en direkt rankningsfaktor, är det ett kritiskt koncept för att bygga förtroende och trovärdighet i Googles ögon.

E-E-A-T introduceras i December 2022, där ett extra “E” för “Experience” (Erfarenhet) lades till.

Detta markerar Googles ökade fokus på användarnas erfarenheter och interaktion med innehåll.

Hög E-E-A-T kan inte bara förbättra synligheten i sökresultaten, utan även öka användarnas förtroende för din webbplats.

Detta kan i sin tur leda till ökade konverteringar och bättre engagemang.

Nu ska vi dyka djupare in i de fyra komponenterna i E-E-A-T och utforska hur de påverkar och förbättrar ditt innehåll för att möta Googles kvalitetsstandarder.

Expertis Inom SEO Och E-A-T

Expertis inom SEO och E-A-T handlar om att demonstrera djupgående kunskap eller färdighet inom ett specifikt område. 

Detta bedöms huvudsakligen på innehållsnivå, där Google söker efter innehåll skapat av verkliga experter på ämnet.

Expertis Inom YMYL

YMYL står för “Your Money or Your Life” och omfattar ämnen som har stor inverkan på en persons hälsa, ekonomi eller säkerhet. 

Här är formell expertis avgörande.

Exempelvis förväntas en auktoriserad revisor skriva om skattefrågor, medan en läkare skulle anses som en expert på medicinska ämnen.

Formell utbildning och kvalifikationer väger tungt inom dessa områden.

För ämnen som inte är YMYL är det möjligt att luta sig mot relevant livserfarenhet eller så kallad “vardagsexpertis”.

Här kan personliga erfarenheter och insikter vara lika värdefulla som formella kvalifikationer, särskilt om de ger ett unikt och autentiskt perspektiv.

Även inom vissa YMYL-ämnen kan vardagsexpertis vara relevant.

För frågor som “hur känns det att ha cancer?”, kan personliga erfarenheter vara mer värdefulla än medicinsk expertis.

Supportforum och webbplatser där individer delar med sig av sina erfarenheter är exempel på detta.

Hur Du Visar Expertis

I din SEO-strategi är det viktigt att ditt innehåll speglar den nivå av expertis som krävs för ämnet. 

 • För YMYL-ämnen, säkerställ att innehållet skapas eller granskas av någon med relevant formell expertis. 
 • För icke-YMYL-ämnen, fokusera på att framhäva livserfarenheter och praktiska kunskaper som gör ditt innehåll trovärdigt och pålitligt.

Auktoritet Inom SEO Och E-A-T

Auktoritet inom SEO och E-A-T hänvisar till en individs eller webbplatsens rykte som en pålitlig informationskälla inom ett specifikt ämnesområde.

Det är en bedömning av hur väl respekterade och erkända de är bland andra experter och inflytelserika personer i samma bransch.

Att bygga och upprätthålla auktoritet är avgörande för att förbättra resultatet och avkastningen av dina SEO-initiativ.

Webbplatser och skapare av innehåll bör sträva efter att bli erkända av andra inflytelserika röster i deras områden.

Genom att skapa kvalitativt, trovärdigt och välskrivet innehåll kan man bygga ett starkt rykte som i sin tur kan stärka webbplatsens auktoritet i sökmotorernas ögon.

Hur Du Visar Auktoritet

I grund och botten värderas auktoritet utifrån vad andra källor säger om din webbplats.

I praktiken söker sökspindlar som Google Crawler webben efter vad användare och experter säger om en webbplats eller individ.

Denna typ av ryktesforskning kan inkludera att undersöka recensioner, referenser, rekommendationer från experter, nyhetsartiklar och andra trovärdiga källor.

Wikipediaartiklar kan användas som en resurs för att förstå ett företags eller individs rykte, inklusive utmärkelser, erkännanden eller eventuella kontroverser.

Kom ihåg att auktoritet är ett relativt begrepp och beror på ämnesområdet.

En person eller webbplats kan vara högt auktoritativ inom ett område, men sakna auktoritet i ett annat.

Till exempel är Elon Musk och Tesla auktoritativa inom elfordon, men inte inom SEO.

Trovärdighet Inom SEO Och E-A-T

Trovärdighet inom SEO och E-E-A-T fokuserar på legitimitet, transparens och korrekthet hos en webbplats och dess innehåll.

Det är en bedömning av hur mycket förtroende användare och kvalitetsbedömare kan ha för informationen som presenteras.

För att ranka väl, bör webbplatser sträva efter att skapa transparent och korrekt innehåll som användare och kvalitetsbedömare kan lita på.

Detta inkluderar att tillhandahålla tydlig information om innehållets ursprung och att försäkra sig om att allt innehåll stöds av pålitliga källor.

Hur Du Visar Trovärdighet

En nyckelfaktor är tydligheten i vem som är ansvarig för innehållet, speciellt för YMYL (Your Money or Your Life) ämnen.

Webbplatser som hanterar YMYL-innehåll behöver oftast detaljerad information om innehållsansvariga för att bygga förtroende.

För webbplatser som genomför finansiella transaktioner eller hanterar andra känsliga ämnen är det viktigt att tillhandahålla tydlig och tillräcklig kontaktinformation.

Detta hjälper användare att känna sig trygga och kan vara avgörande vid eventuella frågor eller problem.

För nyhetsartiklar och informationssidor krävs att innehållet är faktamässigt korrekt och stöds av expertkonsensus där sådan finns.

Att referera till pålitliga, externa källor kan också stärka innehållets trovärdighet.

Precis som med auktoritet, är trovärdighet ett relativt begrepp.

 • En webbplats eller individ kan vara en pålitlig källa inom ett specifikt område men inte inom ett annat.
 • Till exempel kan en webbplats vara trovärdig när det gäller SEO, men inte när det gäller bodybuilding.

Är E-A-T En Rankningsfaktor?

När det gäller E-A-T (Expertis, Auktoritet och Trovärdighet) och dess roll som en rankingfaktor, är situationen något komplex. 

För att vara en konkret rankingfaktor måste ett element vara något som en dator kan mäta och utvärdera.

Till exempel är antalet backlinks till en sida ett tydligt mätbart kriterium.

E-A-T, däremot, är mer abstrakt och baseras på mänskliga bedömningar snarare än kvantifierbara data.

En dator kan inte enkelt analysera och ranka sidor baserat på dessa mänskliga begrepp.

Google har en process för att inkorporera sådana abstrakta kvaliteter i sina sökresultat:

 1. Algoritmjusteringar: Googles ingenjörer föreslår justeringar i sökalgoritmen som potentiellt kan förbättra kvaliteten på sökresultaten.
 2. Kvalitetsbedömning: Sökresultaten, med och utan dessa justeringar, presenteras för kvalitetsbedömare. De bedömare får inte veta vilken version av sökresultaten de ser.
 3. Feedback och Implementering: Google använder feedbacken från kvalitetsbedömarna för att avgöra om justeringen påverkar sökresultaten positivt. Om så är fallet, kan de implementera förändringen i algoritmen.

Så medan E-A-T i sig inte är en direkt mätbar rankingfaktor, påverkar det indirekt hur Googles algoritmer utvärderar och rankar webbsidor.

Genom att förstå och optimera efter E-A-T-principerna, kan webbplatsägare och innehållsskapare påverka hur deras sidor uppfattas av kvalitetsbedömare och därigenom indirekt påverka hur de rankas i sökresultaten.

E-E-A-T För YMYL Hemsidor

YMYL står för “Your Money or Your Life” och refererar till innehåll som kan ha en stor påverkan på en läsares hälsa, finansiella stabilitet, säkerhet eller välbefinnande.

Detta innehåll innefattar ofta ämnen som ekonomi, medicin och aktuella händelser.

Felaktig information inom YMYL-ämnen kan ha allvarliga konsekvenser. Det kan påverka inte bara den som läser innehållet, utan även andra som agerar baserat på denna information, eller till och med större grupper av människor.

Därför är det avgörande att YMYL-innehåll uppvisar höga nivåer av Expertis, Erfarenhet, Auktoritet och Trovärdighet (E-E-A-T).

Google uppmanar sina kvalitetsutvärderare att använda sitt omdöme för att bestämma om en sida kan anses vara YMYL-innehåll.

Dessa sidor kräver de högsta standarderna av E-E-A-T för att säkerställa att de är pålitliga och säkra för användare.

Hur Du Förbättrar Din Webbplats E-E-A-T

Att stärka din webbplats E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) är avgörande, speciellt om du hanterar YMYL (Your Money or Your Life) ämnen.

Här är några effektiva sätt att göra detta:

1. Skapa Innehåll Av Hög Kvalitet

En smart planerad innehållsstrategi med innehållsmarkandsföring som är människocentrerat är nyckeln till hög E-E-A-T. 

Ditt innehåll bör:

 • Vara Svarsrikt: Svara på användarnas frågor och ge användbara råd.
 • Framkalla Nöjdhet: Läsaren bör känna att de har fått värdefull information.
 • Vara Ursprungligt och Hjälpsamt: Google uppskattar innehåll som är unikt och genuint hjälpsamt för användarna.
 • Skrivas av Människor, För Människor: Autentiskt och personligt innehåll har större värde.
 • Hållas Uppdaterat: Regelbunden översyn och uppdatering av innehållet är viktigt för att behålla relevans och aktualitet.

2. Skapa Fler Länkar

Länkar spelar också en stor roll i hur Google bedömer E-A-T.

Fokusera på att bygga länkar från auktoritativa webbplatser, då detta kommer att ge dig bäst avkastning på din satsning.

Men det är inte bara länkar som räknas. 

Omnämnanden från trovärdiga källor kan också höja din webbplats auktoritet.

3. Ge Författarinformation Och Insyn

För att stärka din webbplats E-E-A-T är det viktigt att ge tydlig författarinformation:

 • Om oss-sida: Presentera ditt team och dess expertis. Detta ger en personlig touch och visar att det finns riktiga människor med relevant kunskap bakom innehållet.
 • Författarsidor: Skapa individuella sidor för varje författare. Detta bör inkludera deras biografi, kvalifikationer och tidigare arbete eller publikationer. Det bidrar till transparens och trovärdighet.
 • Bli Bidragsgivare: Om möjligt, bli bidragsgivare till andra auktoritativa webbplatser inom din nisch. Gästinlägg kan visa ditt teams expertis på andra plattformar.
 • Anlita eller Konsultera Experter: Om budgeten tillåter, anlita experter för att skapa eller granska ditt innehåll. Detta kan öka innehållets trovärdighet och kvalitet.
 • Internt Granskning: Använd ditt interna team för att granska innehåll för noggrannhet, särskilt om de har relevant expertis inom ämnet.

4. Använd Trovärdiga Källor

Att använda och hänvisa till pålitliga källor är avgörande för att skapa trovärdigt innehåll:

 • Officiella Källor och Studier: Länka till och citera officiella källor som regeringswebbplatser, akademiska studier och forskningsrapporter.
 • Experternas Utalanden: Inkludera uttalanden eller blogginlägg från erkända experter inom ditt område.
 • Pålitliga Nyhetskällor: Använd information från etablerade nyhetsorganisationer eller specialiserade publikationer som är kända för deras noggrannhet.
 • Akademiska Databaser och Expertwebbplatser: Hänvisa till information från respekterade akademiska databaser eller webbplatser som drivs av kända experter och byråer.
 • Relevans för YMYL-ämnen: Speciellt inom YMYL-ämnen är det avgörande att basera ditt innehåll på väletablerade och trovärdiga källor för att säkerställa korrekthet och tillförlitlighet.

5. Dubbelkolla Fakta

Faktakontroll är en kritisk aspekt för att förbättra E-A-T, speciellt för nyhets- och vetenskapligt innehåll.

Detta innebär att granska och bekräfta alla fakta innan publicering.

Detta kräver att skaparna har relevant expertis och använder pålitliga källor.

Även för andra ämnen än nyheter och vetenskap är noggrannhet viktigt. Använd trovärdiga källor som Wikipedia eller Wikidata för att verifiera fakta.

Se också till att all information och data stöds av legitima och pålitliga resurser.

6. Få Fler Recensioner

Onlinerecensioner spelar en stor roll i att bygga upp ett företags rykte, vilket direkt påverkar dess auktoritet och trovärdighet:

Google uppmuntrar Quality Raters att använda onlinerecensioner för att bedöma ett företags rykte.

Fokusera på att få positiva recensioner på flera plattformar som är relevanta för din bransch.

TripAdvisor är ett bra exempel för restauranger eller specifika branschrelaterade forum och webbplatser.

7. Flasha Dina Referenser

Att visa upp dina referenser och prestationer är viktigt för att förstärka din webbplats E-E-A-T:

 • Författarbiografi: Använd din författarbiografi för att lyfta fram dina kvalifikationer, erfarenheter och uppnådda meriter. Detta kan inkludera akademiska grader, tal på branschkonferenser eller mottagna utmärkelser.
 • Om-sidan: Din Om-sida eller Team-sida bör också visa upp dina referenser. Detta hjälper besökare att förstå din expertis och auktoritet inom ditt ämnesområde.
 • Använd Schemamärkning: Överväg att använda schemamärkning (som JSON-LD) för att strukturera information om dina prestationer och expertis. Detta gör det enklare för sökmotorer att förstå och visa din information.

8. Visa Kontaktuppgifter

Tillgängliga och transparenta kontaktuppgifter är avgörande för trovärdighet, särskilt på YMYL-webbplatser:

Webbplatser som hanterar känsliga ämnen som finans och hälsa bör ha detaljerad kontaktinformation för att bygga extra förtroende.

Det är alltid en bra idé att inkludera omfattande kundtjänstinformation som adress, telefonnummer, e-postadress och kontaktpunkter.

Detta hjälper användare att lättare nå ut vid behov och singlarar tydligare till sökmotorer att det handlar om en riktig verksamhet.

Om du är en ensam bloggare eller jobbar hemifrån, krävs inte samma nivå av kontaktinformation som för en stor företagswebbplats.

Anpassa nivån av transparens utifrån ditt webbplatsformat och ämnesområde.

Avslutande Tankar Om E-E-A-T

E-A-T är en grundläggande aspekt av SEO, särskilt för webbplatser som hanterar YMYL-ämnen. 

Att förbättra E-A-T på din webbplats är inte bara en fråga om att optimera för sökmotorer, det handlar om att vara legitim och äkta i allt du gör:

 1. Var Äkta och Professionell: Anlita riktiga experter, visa genuint intresse för dina kunder och bedriv ditt företag med starka värderingar och etik.
 2. Kommunicera din Expertis och Värderingar: Arbeta aktivt för att visa Google och dina användare din expertis, auktoritet och trovärdighet genom kvalitativt innehåll och starka branschrelationer.

Kom ihåg att detta inte är en snabb process. Det kräver tid, ansträngning och en konsekvent strategi.

Men resultaten är väl värda det.

SEO framgång

Ta er digitala framgång till nästa nivå.

Innehållsförteckning

Författare
Johannes Källman

Johannes har jobbat på med SEO och hemsidor i över 10 år och är grundaren till Omnily.