Vad Är En Sökspindel & Varför Är Det Viktigt För Din Hemsida?

En sökmotorspindel, känd som webcrawler, är en robot som genomsöker och indexerar innehåll på webben.

Tänk på en sökmotorspindel som en digital bibliotekarie som samlar information från internet.

När du söker på Google, kommer resultaten från Googles omfattande och ständigt växande index.

Detta index består av text, bilder, dokument och annat material, som kontinuerligt uppdateras med nya webbsidor.

Det är sökmotorspindlarna som hittar och tillför dessa nya sidor till indexet, vilket möjliggör att de visas i sökresultaten.

Hur Fungerar Sökmotorspindlar?

Sökmotorspindlar, som Googlebot, spelar en central roll i att samla och uppdatera information för sökmotorindex.

Deras uppgift är att kontinuerligt söka efter nya data på internet för att förbättra och uppdatera sökresultaten.

Att detta sker på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt är avgörande för både Google och din hemsidas framgång.

De identifierar och följer hyperlänkar, vilket antingen sker direkt eller noteras för framtida genomsökning.

Externa och interna länkar på en webbplats fungerar som vägar som leder spindlarna till ny information att indexera.

Strukturerad Data & Schema

För att ge mer specifik information om en webbsidas innehåll till spindlarna, används särskild kodning för strukturerad data som schemamarkeringar.

Dessa markeringar specificerar detaljer om en sida, exempelvis om det är ett hotell, vilka typer av rum som finns tillgängliga, och andra relevanta detaljer.

Denna information hjälper sökmotorspindlarna att förstå sidans innehåll och kontext bättre.

När en spindel genomsöker en webbplats och upptäcker schemamarkeringar, sitemaps, robots.txt-protokoll och noindex-taggar, används denna information för att uppdatera sökmotorns index.

Detta gör att sökmotorn kan genomsöka och indexera webbplatsen mer effektivt och exakt.

Genom att förstå och anpassa sin webbplats till dessa spindlars funktionssätt, kan webbplatsägare förbättra sin synlighet och rankning i sökmotorresultaten.

Bör Sökspindlar Tillåtas På Din Webbplats?

Sökspindlar använder serverresurser när de indexerar innehåll från din webbplats, vilket kan belasta servern och öka bandbreddskostnaderna.

För webbplatser med mycket innehåll eller många sidor kan det därmed vara klokt att begränsa frekvensen av sökindexering för att undvika överbelastning.

Det finns också situationer där webbplatsägare inte vill att vissa sidor ska vara sökbara.

Till exempel kan en företagssida ha en dedikerad landningssida för en marknadsföringskampanj som inte är avsedd för en bredare publik.

I sådana fall kan man använda en “noindex”-tagg för att förhindra att sidan visas i sökresultaten, eller en “disallow”-tagg i robots.txt-filen för att stoppa spindlar från att genomsöka sidan.

Andra skäl för att blockera sökrobotar inkluderar att förhindra indexering av sidor som inte tillför värde för externa användare, som interna sökresultatsidor eller autogenererade sidor. 

Varför Du Bör Bry Dig Om Sökmotorspindlar

Att förstå och prioritera sökmotorspindlars aktiviteter på din webbplats är avgörande för effektiv sökmotoroptimering (SEO).

Ditt huvudmål med SEO är att förbättra din webbplats synlighet i de organiska sökresultaten, öka din domänauktoritet och ranka så högt som möjligt för relevanta nyckelord.

För att nå dessa mål, är det första steget att se till att sökmotorn faktiskt kan hitta och indexera dina sidor.

Om ditt innehåll inte indexeras, kommer din webbplats inte att synas i sökresultaten, oavsett vilken sida det gäller.

Hur Du Indexerar Din Webbplats

Det goda nyheten är att processen för att få dina sidor genomsökta och indexerade ofta sker automatiskt. 

Genom att länka nytt innehåll från befintliga sidor kan spindlarna hitta och indexera det nya innehållet.

Interna länkar spelar här en viktig roll för att styra spindlarnas väg genom din webbplats.

För att snabba på indexeringen av nytt innehåll, kan du direkt skicka den nya URL:en till Google via Google Search Console.

Använder du dig av ett SEO-plugin såsom Rankmath kan du även använda deras automatiserade indextjänst – vilket fungerar fantastiskt bra.

Detta uppmanar spindeln att genomsöka och indexera sidan snabbare än den vanliga automatiska processen.

Att vara proaktiv i detta avseende kan påskynda närvaron av ditt innehåll i sökresultaten.

Om du ändå inte får dina sidor indexerade, kan du läsa om 14 alternativa metoder för att indexera dina sidor här.

Hur Du Kan Hjälpa Sökmotorspindlar Indexera Din Hemsida

Det finns flera åtgärder du kan vidta för att underlätta sökmotorspindlarnas arbete av att genomsöka och indexera din webbplats:

1. Förbättra Webbplatsens Hastighet

Spindlar strävar efter effektivitet och försöker inte belasta din server.

Om din webbplats är långsam eller drabbas av serverfel, kan det begränsa hur mycket av din webbplats som genomsöks. 

En snabb och responsiv webbplats uppmuntrar mer omfattande genomsökning, vilket leder till bättre indexering och sökresultat.

2. Använda XML-Sitemaps

En XML-sitemap fungerar som en vägledning för sökmotorerna, och berättar vilka URL:er som finns och bör genomsökas regelbundet.

Detta säkerställer att sökmotorspindlarna är medvetna om allt ditt innehåll och kan indexera det effektivt.

3. Optimera Webbplatsarkitekturen

En välstrukturerad webbplats med minimalt antal klick mellan sidor underlättar navigeringen för både användare och spindlar.

Se till att ingen sida på din webbplats är mer än 3 eller 4 klick bort från en annan. 

Komplexa navigationsstrukturer kan försvåra för spindlarna att indexera hela din webbplats.

4. Unika URL:er för Varje Sida

Se till att varje del av ditt innehåll har en unik URL.

Om samma innehåll finns på flera URL:er kan det skapa förvirring om vilken URL som ska indexeras och rankas.

Tydliga och unika URL:er hjälper spindlarna att förstå och indexera ditt innehåll mer effektivt.

Genom att följa dessa riktlinjer och göra det enkelt för sökmotorspindlarna att genomsöka och indexera ditt innehåll, kan du förbättra din webbplats SEO-prestanda och synlighet i sökresultaten.

Genomsökningsbudget (Crawl Budget)

Google allokerar en genomsökningsbudget för varje webbplats för att bestämma omfattningen och frekvensen av genomsökning.

Denna budget baseras på hur snabbt och ofta Googlebot kan genomsöka en webbplats utan att påverka serverns prestanda negativt.

Faktorer som innehållets fräschhet och relevans påverkar också denna budget.

Att bry sig om sin Crawl Budget bör inte vara en huvudfokus för de flesta webbplatser, men det är viktigt för stora webbplatser med många sidor.

Vad Hindrar Spindlarna Från att Genomsöka Din Webbplats?

Vissa vanliga misstag kan hindra sökmotorspindlar från att helt genomsöka en webbplats.

Exempel på dessa misstag inkluderar att avsiktligt blockera sökmotorer från genomsökning, användning av JavaScript för viktig navigering (som sökmotorer kan ha svårt att tolka), och att ha föräldralösa sidor utan interna länkar. 

Det är viktigt att säkerställa god tillgänglighet och navigering för sökmotorer för att underlätta effektiv genomsökning.

Varför Kallas Det Sökspindlar?

Benämningen “sökspindlar” för webcrawlers härstammar från begreppet World Wide Web, där webb är en metafor för det omfattande nätet av webbadresser och länkar som utgör internet.

Precis som en spindel rör sig genom sitt nät, genomsöker dessa digitala spindlar hela webben för att indexera och organisera information.

Denna analogi har blivit en vedertagen term för att beskriva dessa internetsökande robotar.

SEO framgång

Ta er digitala framgång till nästa nivå.

Innehållsförteckning

Författare
Johannes Källman

Johannes har jobbat på med SEO och hemsidor i över 10 år och är grundaren till Omnily.