Organisk Trafik: Vad Är Det & Hur Får Du Mer Till Din Hemsida?

Organisk trafik utgör ryggraden i framgångsrik digital närvaro.

Det är trafiken som når din webbplats utan direkt kostnad, en värdefull resurs för varje företag.

Men vad är det exakt, och hur kan du effektivt använda det för att öka din kundbas?

Vad Är Organisk Trafik?

Organisk trafik kommer från besökare som landar på din webbplats genom obetalda källor.

Dessa källor är oftast sökmotorer som Google, Yahoo och Bing.

Till skillnad från betald trafik, som kommer från annonser, är organisk trafik i stort sett gratis.

Vad är organisk trafik och betald trafik

Detta gör den till en attraktiv och kostnadseffektiv metod för att driva besökare till din webbplats.

Fördelarna Med Att Investera I Organisk Trafik

Här utforskar vi varför en investering i organisk trafik är ett smart drag för företag, och vilka fördelar det innebär.

Kostnadseffektivitet

En av de största fördelarna med organisk trafik är dess kostnadseffektivitet. 

Till skillnad från betald annonsering, där varje klick kostar, kräver organisk trafik inga direkta betalningar per besökare.

Dyrt med betald trafik

Detta minskar din totala marknadsföringsbudget och förbättrar vinstmarginalerna.

I det långa loppet blir den organiska trafiken en mer ekonomiskt hållbar lösning.

Skalbarhet

Med betalda annonser är du begränsad av din budget. 

När pengarna tar slut, gör trafiken det också.

Organisk trafik, å andra sidan, skalar på ett naturligt sätt. 

Ju mer innehåll och SEO-ansträngningar du investerar i, desto mer trafik kan du potentiellt generera.

Denna trafik fortsätter att växa över tid, vilket gör din strategi mer hållbar.

Relevans Och Användarupplevelse

Användare tenderar att lita mer på organiska sökresultat än på betalda annonser. 

Google markerar betalda resultat, vilket kan leda till att vissa användare undviker dem.

Organiska sökresultat uppfattas som mer autentiska och relevanta för användarens sökfråga.

Detta kan leda till högre engagemang och konverteringsfrekvenser.

Lång Livslängd

Organisk trafik erbjuder en långsiktig fördel. 

Medan betalda kampanjer har en begränsad livslängd och behöver konstant finansiering, kan organiska sökresultat fortsätta att generera trafik i månader, till och med år, efter att de ursprungligen publicerats. 

Ett högkvalitativt blogginlägg kan fortsätta att locka besökare och driva försäljning långt efter att det först publicerats, vilket ger en varaktig effekt på ditt företags digitala närvaro.

Hur Du Får Organisk Trafik Till Din Hemsida

Att välja rätt strategier för att generera organisk trafik är avgörande för framgång inom digital marknadsföring.

Här är några beprövade metoder för att locka besökare organiskt.

Innehållsmarknadsföring

Content Marketing, eller innehållsmarknadsföring, är kärnan i att locka organisk trafik. 

Denna strategi fokuserar på att skapa och distribuera värdefullt, relevant och konsekvent innehåll för att attrahera och engagera en tydligt definierad målgrupp.

Målet är att driva lönsamma kundåtgärder.

Genom att erbjuda innehåll som är direkt riktat mot din målgrupps intressen och behov, kan du locka kvalificerade besökare till din webbplats utan att behöva lita på betalda källor.

Sökmotoroptimering (SEO)

SEO är en oumbärlig del av att öka en webbplats synlighet och rankning i sökmotorernas resultat. 

Denna metod innebär en rad strategier och tekniker för att göra din webbplats mer tillgänglig och attraktiv för sökmotorer och dess sökspindlar

SEO inkluderar optimering av sökord, förbättring av webbplatsens hastighet, säkerställande av mobilvänlighet och skapande av kvalitetsinnehåll.

Genom att förbättra din webbplats SEO, gör du den inte bara lättare att upptäcka för sökmotorerna, utan du förbättrar också användarupplevelsen.

En webbplats som rankar högt i sökmotorernas resultat är mycket mer benägen att locka organisk trafik.

Strategier För Att Öka Organisk Trafik

Att öka organisk trafik kräver en väl genomtänkt SEO-strategi och en konsekvent tillämpning av smarta och effektiva SEO-processer 

Här är fyra centrala områden inom SEO som är avgörande för att förbättra din webbplats ranking och därmed öka den organiska trafiken:

 1. Sökordsforskning: Identifiera och analysera söktermer som din målgrupp använder. Använd dessa insikter för att rikta ditt innehåll mot dessa termer.
 2. Skapa och Optimera Innehåll: Utveckla innehåll av hög kvalitet som är relevant för din målgrupp. Se till att innehållet är SEO-optimerat för att ranka väl i sökmotorerna.
 3. Teknisk SEO: Arbeta med webbplatsens tekniska aspekter för att underlätta för sökmotorer att genomsöka och indexera din webbplats effektivt. Detta inkluderar optimering av webbplatsens hastighet, mobilvänlighet och struktur.
 4. Länkbygge: Skaffa högkvalitativa externa länkar för att stärka din webbplats auktoritet och synlighet. Fokusera på att skapa värdefullt innehåll som naturligt attraherar länkar från respekterade webbplatser.

Extra Tips För Att Lyckas Med Organisk Trafik

Utöver dessa fyra områden, finns det specifika åtgärder du kan vidta omedelbart för att kickstarta din organiska trafiktillväxt:

 • Granska din webbplats efter tekniska problem som kan hindra sökmotorers förmåga att indexera dina sidor.
 • Hitta nyckelord som är relevanta för din verksamhet och som kan driva din SEO-strategi framåt.
 • Skapa en Google Business-profil, vilket är särskilt effektivt för lokala företag för att förbättra synligheten i lokala sökresultat.

Hur Man Kontrollerar Organisk Trafik

För att se statistik över organisk trafik på din egen webbplats kan du använda verktygen Google Analytics och Google Search Console.

Dessa verktyg är kostnadsfria och erbjuder detaljerad insikt i din webbplats prestanda.

Se Organisk Trafik I Google Analytics

För att se din organiska trafik till din hemsida via Google Analytics gör du så här:

 1. Logga in på ditt Google Analytics-konto.
 2. Gå till “Rapporter”, sedan Förvärv -> Trafikförvärv -> Organisk sökning.
Se organisk trafik i Google Analytics

Se Organisk Trafik I Google Search Console

För att se din organiska trafik till din hemsida via Google Search Console gör du så här:

 1. Logga in på ditt Google Search Console-konto.
 2. Öppna “Sökresultat”-rapporten under “Prestanda”.
Se organisk trafik i Google Search console

Om du vill se organisk trafik för andra webbplatser, exempelvis en konkurrents, kan du använda ett verktyg som Ahrefs.

Detta verktyg ger insikt i andra webbplatsers organiska trafik och hjälper dig att förstå konkurrenslandskapet.

Att regelbundet kontrollera organisk trafik är avgörande för att förstå din webbplats prestanda och hur väl dina SEO-insatser fungerar.

Andra Typer Av Trafikkällor

Att förstå de olika trafikkällorna är grundläggande för att effektivt navigera i den digitala marknadsföringsvärlden.

Varje typ av trafik bidrar på sitt sätt till din webbplats övergripande framgång.

Betald Trafik 

Betald trafik är precis som det låter, trafik som kommer från investeringar i annonsering. Detta kan vara annonser på sökmotorer eller andra webbplatser. 

Denna typ av trafik är direkt kopplad till den budget du lägger på din marknadsföringskampanj.

Direkt Trafik

Direkt trafik är när någon anländer till din webbplats genom att direkt skriva in din webbadress i sin webbläsare.

Detta är ofta ett tecken på starkt varumärkesmedvetenhet och lojalitet bland dina besökare.

Social Trafik 

Social trafik kommer från sociala medieplattformar, där användare klickar på länkar som delats i inlägg eller annonser. 

Denna trafik är viktig för varumärkesbyggande och för att nå nya målgrupper.

Hänvisningstrafik

Slutligen har vi hänvisningstrafik, som uppstår när besökare klickar på en länk till din webbplats från en annan webbplats.

Denna typ av trafik är värdefull eftersom den kan indikera att din webbplats anses vara en auktoritet inom sitt område.

Här är en sammanställd tabell för att tydliggöra skillnaderna mellan dessa trafikkällor:

TrafiktypKällaKännetecken
BetaldAnnonser på webbenKostnadsdriven, precisionsinriktad
DirektDirekt URL-ingångVarumärkesmedvetenhet, lojalitet
SocialSociala medieplattformarVarumärkesbyggande, når nya målgrupper
HänvisningAndra webbplatser (ej sökmotorer)Indikator på auktoritet och goda externa relationer

Balansering Av Organisk Trafik Med Andra Trafikkällor

Att helt förlita sig på organisk trafik kan vara frestande, särskilt med tanke på dess höga ROI och kostnadseffektivitet.

Men är det en hållbar strategi att enbart satsa på organisk trafik?

Svaret är inte entydigt och varierar från företag till företag.

Även om organisk trafik kan vara en stark drivkraft för din webbplats, finns det viktiga skäl att överväga en mer diversifierad trafikstrategi.

Risken Med Att Enbart Förlita Sig På Organisk Trafik

Först och främst är det viktigt att erkänna risken med att vara helt beroende av organisk trafik. 

Sökmotorernas algoritmer, särskilt Googles, uppdateras regelbundet.

Dessa uppdateringar kan ibland orsaka betydande förändringar i en webbplats ranking och därmed dess organiska trafik.

Om din webbplats drabbas negativt av en sådan uppdatering, kan förlusten av trafik ha allvarliga konsekvenser för ditt företag.

Förutom riskhantering finns det också fördelar med att dra nytta av andra trafikkällor.

Fördelar Med Diversifierad Trafik 

Annonsering, som CPC-annonser, kan ge snabba resultat och är särskilt användbart för att nå specifika målgrupper eller för att marknadsföra tidskänsliga kampanjer.

Sociala medier erbjuder möjligheter att bygga varumärkesmedvetenhet och engagera sig direkt med kunderna.

Att diversifiera dina trafikkällor innebär att du kan dra nytta av olika kanalers styrkor och minska riskerna som är förknippade med att vara beroende av endast en typ av trafik.

En balanserad strategi, som kombinerar organisk trafik med betalda och sociala medier, kan ge en mer robust och motståndskraftig närvaro online.

På så sätt säkerställer du att din digitala marknadsföring är anpassningsbar och redo att möta framtida utmaningar och förändringar inom digital marknadsföring.

SEO framgång

Ta er digitala framgång till nästa nivå.

Innehållsförteckning

Författare
Johannes Källman

Johannes har jobbat på med SEO och hemsidor i över 10 år och är grundaren till Omnily.