SEO KPIer: 10 Väsentliga Datapunkter Att Hålla Reda På

SEO KPIer (Key Performance Indicators) är mätvärden för att bedöma effektiviteten i dina SEO-insatser.

Dessa indikatorer inkluderar bland annat organisk synlighet, sökordsranking, klickfrekvens (CTR) och konverteringar.

Att följa dessa KPIer ger värdefull insikt om dina SEO-strategiers framgång.

Det handlar inte bara om att spåra framgång, utan även att identifiera och åtgärda misslyckanden.

Varför Är SEO KPIer Viktiga?

Att integrera SEO i din digitala marknadsföringsstrategi är avgörande. 

Det förbättrar din webbplats synlighet och exponerar ditt varumärke för en större publik. 

Att effektivt använda SEO KPIer leder därför till bättre förståelse och optimering av din digitala närvaro.

De Viktigaste KPI:erna Att Titta På I Relation Till SEO

Det finns otroligt många KPI:er att titta på, och vad som är mest relevant för dig och din verksamhet kommer med stor sannolikhet att skilja sig från vad andra bör titta efter.

Du bör alltid utgå från din organisations strategi och målsättningar när du tar fram viktiga KPI-värden.

Med det sagt finns det några huvudsakliga KPI:er som tenderar att vara populära att titta på i relation till din SEO-strategi.

1. Konverteringar (Försäljning Och Leads)

Konverteringar är den mest kritiska KPI:n i SEO.

De innefattar allt från försäljning och leads till prenumerationer och andra värdeskapande åtgärder för din verksamhet. 

Det är ett konkret sätt att koppla SEO-arbete till faktiska affärsresultat.

Hur Du Spårar Konverteringar Från SEO

För att mäta och spåra konverteringar är det viktigt att fastställa ett konverteringsmål som utgångspunkt. 

Det gör det lättare att jämföra förändringar före och efter SEO-kampanjer.

Fokusera inte enbart på antalet konverteringar, men också på konverteringsgraden, vilket är procentandelen av din organiska trafik som konverterar.

Detta ger en mer nyanserad bild av din SEO-effektivitet.

Google Analytics är ett kraftfullt verktyg för detta ändamål.

Gå till “Admin” > “Händelser” och markera relevanta händelser som konverteringar.

Detta möjliggör detaljerad rapportering och djupgående analys av dina SEO-insatser.

2. Kundens Livstidsvärde (CLV)

Customer Lifetime Value (CLV) mäter den totala vinsten en enskild kund genererar under hela sin relation med ditt företag.

Detta prediktiva mått är centralt för att förstå det långsiktiga värdet av varje kund du vinner genom SEO.

CLV är unikt som en KPI eftersom den används över olika team och avdelningar.

Det är inte bara en SEO-mått utan en övergripande affärsmått.

Genom att analysera CLV kan du segmentera din kundbas och göra mer informerade beslut om optimering och resursfördelning.

Detta kan i sin tur påverka din SEO-strategi, som att optimera för vissa produkter eller tjänster. 

3. SEO ROI (Return On Investment)

SEO ROI mäter det affärsvärde som genereras genom SEO-aktiviteter i förhållande till deras kostnad.

Formeln är enkel:

SEO ROI = (Värde av organiska konverteringar - Kostnad för SEO-investeringar) / Kostnad för SEO-investeringar * 100

Det är relevant att spåra SEO ROI om du behöver redovisa avkastningen till kunder, chefer eller andra intressenter.

Även om det är en värdefull KPI, kan den vara utmanande att mäta exakt. särskilt i förhållande till innehållsmarknadsföring.

SEO-resultat tar tid att materialiseras och det är svårt att koppla specifika aktiviteter till specifika resultat.

Problemet Med Att Räkna ROI Vid Sökmotoroptimering

Den största utmaningen är ofta skillnaden mellan perioderna för investering och avkastning.

SEO är en långsiktig process och det är sällan möjligt att med säkerhet säga att en specifik aktivitet ledde till ett visst resultat.

För att få en mer exakt mätning av SEO ROI, bryt ner analysen till mer detaljerade nivåer som kategori, sida eller sökord.

Detta kan ge en tydligare bild av avkastningen för specifika insatser.

Om du exempelvis spenderar 10 000 kronor på innehållsskapande och 10 000 kronor på länkbyggnad för att bygga upp en viktig innehållssida.

Den totala investeringen blir då 20 000 kronor, och denna landningssida lyckas i sin tur generera 40 000 kronor det första året, vilket innebär att den genererat en ROI på 200%.

Under andra året genererar däremot landingssidan 80 000 kronor, utan någon ytterligare investering från er del.

Problemet är hur avgör vi perioden vi räknar denna ROI på, då det kan resultera i en stor skillnad.

Det är viktigt att ha tålamod och en långsiktig strategi när man arbetar med SEO och mäter dess ROI. 

4. Kostnad Per Förvärv (CPA)

Kostnad per förvärv (CPA) är ett nyckelmått för att utvärdera kostnaden för att attrahera en konverterande användare.

Det inkluderar utgifter för team, byråer, SEO-verktyg, innehållsproduktion och länkbygge. 

Genom att jämföra CPA med CLV (Customer Lifetime Value) kan du upptäcka ineffektiviteter i din process för att konvertera nya kunder.

Ett högt CPA kan tyda på felinriktade insatser, som bland annat innehåll som inte matchar rätt sökord eller målgrupp.

Formeln för att beräkna CPA för SEO är:

Total kostnad för SEO / Antal konverteringar = CPA

Denna formel tar hänsyn till alla kostnader kopplade till SEO, från byråavgifter till kostnader för innehåll och verktyg.

Det viktigt att övervaka CPA över tid, snarare än att fokusera på enstaka mätvärden, då detta kan förändras drastiskt med tiden.

Liksom alla SEO KPI:er, ger en långsiktig analys av CPA en mer omfattande förståelse för hur väl dina insatser presterar. 

5. Organisk Synlighet

Organisk synlighet är ett mått på hur synligt ditt varumärke är i organiska sökresultat.

Det är en kritisk KPI för att förstå hur dina SEO-insatser bidrar till affärstillväxt och ökad räckvidd för ditt varumärke.

Med tiden har nämligen mätningen av organisk synlighet utvecklats. 

Det är inte längre bara de traditionella 10 blå länkarna på en sökmotorresultatsida (SERP) som räknas. 

Nu måste man också beakta andra SERP-funktioner som kunskapspanelen, lokala paket, utvalda snippets och mer.

Ju större din organiska synlighet är, desto större är chansen att nå potentiella kunder. 

Hur Du Spårar Organisk Synlighet För SEO

Använd verktyg som Google Search Console för att få en överblick av din organiska synlighet.

Detta verktyg visar det totala antalet visningar under en viss period, vilket är en indikation på synligheten.

En ökning i antalet visningar signalerar en ökad organisk synlighet.

Det är viktigt att komma ihåg att även om antalet visningar är ett bra mått, kan det ibland missa andra viktiga aspekter av SERP, som kunskapspanelen och lokala paket.

Det innebär att du bör använda en kombination av verktyg och metoder för att få en heltäckande bild av din organiska synlighet.

6. Organiska Sessioner

Organiska sessioner är besök på din webbplats som kommer från organiska sökresultat.

En ökning i organiska sessioner är ett tecken på att din SEO-strategi fungerar effektivt.

Det visar hur väl synlighet och intryck omvandlas till faktisk trafik och slutligen till konverteringar.

Hur Du Spårar Organiska Sessioner För SEO

För att spåra din organiska trafik kan du använda verktyg som Semrushs positionsspårningsverktyg.

Ange din domän eller URL, välj plats och lägg till relevanta nyckelord för ditt företag.

I översiktspanelen ser du en uppdelning av din organiska trafik.

Ett viktigt steg är att exkludera varumärkessökord från din rapportering.

Trafik från dessa sökord beror sannolikt inte på dina SEO-insatser.

Med verktyg som Google Search Console kan du filtrera bort varumärkessökningar för att se prestationen av organiska klick för icke-märkta termer.

När du analyserar organiska sessioner, var uppmärksam på säsongsvariationer.

Jämför helst år över år snarare än månad över månad för att få en rättvis bedömning av trafiktrenderna.

Detta hjälper dig att identifiera säsongsbetonade toppar eller svackor i efterfrågan.

7. Varumärkessök & Annan Trafik

Att mäta förändringen i procentuell fördelning mellan branded (varmärkesrelaterad) och icke branded (ej varumärkesrelaterad) trafik är en viktig indikator på framgång och förbättring.

Vad Är Branded Trafik?

Varumärkessök kommer ofta från de som redan känner till ditt företag eller har fått en rekommendation.

Även om detta tyder på att vissa marknadsföringsinsatser fungerar, är det inte alltid en reflektion av SEO:s effektivitet.

Därför anses vanligtvis inte branded-trafik som en primär SEO-KPI.

Vad Är Icke Branded Trafik

Icke branded-trafik innebär vanligtvis besökare som hittat din webbplats genom sökningar på relevanta nyckelord, utan tidigare kännedom om ditt varumärke.

Denna trafiktyp är ofta mer relevant för att bedöma effekten av ditt SEO-arbete, eftersom den indikerar att nya kunder hittar dig genom organiska sökningar.

Fördelning Av Varumärkessök

Att förstå denna fördelning är centralt för att justera och förbättra din SEO-strategi.

Om du ser en ökning i icke branded-trafik, kan det tyda på att dina insatser för att förbättra synligheten för relevanta nyckelord och fraser är effektiva.

Om branded-trafiken dominerar, kan det vara dags att stärka din närvaro för icke branded-sökningar.

En balanserad strategi som inkluderar både branded och icke branded sökord kan leda till en mer omfattande och framgångsrik SEO-kampanj.

8. Rankning Av Sökord

Sökordsrankningar är avgörande för att förstå vilka sökord som driver trafik till din webbplats.

Dessa rankningar ger detaljerade insikter om effektiviteten i din SEO-strategi.

Generellt sett, ju högre en webbsida rankar för ett relevant sökord, desto mer trafik och potentiella affärer kan det generera.

Ett vanligt misstag bland många nybörjare till SEO är att enbart fokusera på rankning av ett specifikt sökord eller sökfras.

Men med utvecklingen av semantisk sökning, kan en enda sida nu ranka för hundratals eller till och med tusentals sökord.

Detta kräver en mer nyanserad förståelse och analys av sökordsrankningar.

Analysera Rankningar för Insikter

Det är viktigt att regelbundet utvärdera vilka sökord din webbplats rankar bra för, samt de sökord där prestationen kan förbättras. 

Dessa insikter är viktiga för att identifiera styrkor och svagheter i ditt innehåll och SEO-strategi.

Genom att förstå vilka sökord som driver trafik och varför, kan du anpassa ditt innehåll för att bättre möta dina målgruppers behov och sökintentioner.

Detta kan inkludera att optimera befintliga sidor för bättre prestation, eller skapa nytt innehåll för att täcka luckor där din webbplats för närvarande inte rankar väl.

9. Antal Indexerade Sidor

Antalet indexerade sidor visar hur många av dina webbsidor som en sökmotor har lagt till i sitt index.

Detta är viktigt eftersom endast sidor i sökmotorers index kan visas i sökresultaten.

Om antalet indexerade sidor ökar i takt med att du publicerar nytt innehåll, är det en indikation på att din webbplats inte har problem med indexering.

För de flesta webbplatser är dock inte indexering ett stort problem.

Att spåra detta bör därför övervägas främst för större och mer komplexa webbplatser där indexering kan vara en utmaning.

Hur Man Spårar Indexerade Sidor

För att följa antalet indexerade sidor kan du använda Google Search Console (GSC).

I rapporten “Sidor” välj filtret “Alla inlämnade sidor” för att visa sidor från din sitemap

Detta är viktigt eftersom din sitemap endast bör innehålla URL:er som du önskar ska indexeras.

Genom att fokusera på sidor i dina sitemaps kan du effektivt analysera och jämföra antalet sidor du vill ha indexerade med de som faktiskt är indexerade.

Detta gör det möjligt att identifiera och åtgärda eventuella problem med indexering på din webbplats.

Att övervaka antalet indexerade sidor kan vara en viktig del av en teknisk SEO-strategi, särskilt för stora webbplatser med många sidor. 

Det hjälper dig att säkerställa att ditt innehåll är synligt och tillgängligt för sökmotorer, vilket är en förutsättning för god SEO-prestanda.

10. Klick- Och Genomslagsfrekvens (CTR)

Click-through rate (CTR) mäter andelen av SERP-impressioner (visningar i sökresultat) som omvandlas till klick på din webbsida.

CTR är ett mått på hur effektivt dina listningar i sökresultaten lockar besökare till din webbplats.

Det är däremot en svår KPI att använda i relation till SEO-arbete.

Högre CTR betyder inte alltid bättre prestanda, särskilt om det drivs av missvisande eller clickbait-innehåll.

Dessutom kan många faktorer utanför din kontroll, som förändringar i SERP-layouten, påverka CTR.

En annan viktig sak att komma ihåg är att CTR kan vara vilseledande på en aggregerad nivå för hela din webbplats. 

Det är mer meningsfullt att analysera och optimera CTR på sidnivå, eftersom det är där du kan göra konkreta förändringar och förbättringar.

Hur Man Spårar CTR

För att spåra CTR effektivt, använd Google Search Console (GSC):

  1. Gå till din Performance-rapport.
  2. Växla till fliken “Sidor”.
  3. Granska CTR för varje specifik sida.

När du analyserar CTR, fokusera på att förstå hur din sidtitel och metabeskrivning påverkar användarnas vilja att klicka.

Se till att de är noggrant utformade för att locka rätt publik, utan att förlita sig på vilseledande taktiker.

Var också medveten om att optimala titlar och beskrivningar inte alltid talar sanningen. Yttre faktorer kan också påverka din CTR.

11. Nya Backlinks

Länkar från andra webbplatser till din (backlinks), är en grundläggande aspekt av SEO.

De indikerar till sökmotorer att din webbplats är relevant och trovärdig, vilket påverkar din ranking positivt.

Fokus bör ligga på att identifiera och spåra kvalitativa länkar som bidrar till din webbplats auktoritet och synlighet.

Hur Man Spårar Nya Backlinks

Verktyg som Ahrefs Site Explorer kan ge dig en översikt över nya bakåtlänkar som din webbplats har fått.

Genom att regelbundet kolla in Backlinks-rapporten i Ahrefs, kan du få en uppfattning om nya länkar som lagts till och deras kvalitet.

Det är viktigt att inte bara fokusera på antalet nya länkar, utan även på kvaliteten och relevansen av dessa länkar.

Högkvalitativa länkar från trovärdiga och relevanta källor är mer värdefulla än många lågkvalitativa länkar.

Var också medveten om att länkbyggande bör ske på ett etiskt och hållbart sätt för att undvika straff från sökmotorer.

Mätning Av Engagemang Som En KPI För SEO?

Engagemangsmått från verktyg som Google Analytics ger insikt i hur engagerade besökare är på din webbplats. 

De inkluderar mätvärden såsom avvisningsfrekvens, engagemangsfrekvens, tid på sidan och genomsnittlig sessionstid.

Men frågan är; bör engagemangsmått spåras som en SEO KPI? 

Svaret är inte helt svart på vitt, men vår generella rekommendation är att inte göra det.

Dessa KPI:er reflekterar inte nödvändigtvis SEO-tillväxt eller affärstillväxt och kan vara missvisande av flera skäl:

  1. Felaktig Spårning och Inställningsmisstag: Fel i spårningsinställningarna kan leda till förvrängda data.
  2. Brister i Beräkningsmetoder: Metoderna för att beräkna vissa av dessa mätvärden är inte alltid tillförlitliga eller relevanta för alla webbplatser.
  3. Relevans på Sidnivå: Dessa mätvärden blir mer användbara när de segmenteras på sidnivå och för en specifik trafikkälla.

Dessa mätvärden ger en övergripande uppfattning om användarbeteende, men de bör inte användas isolerat för att bedöma SEO-satsningar. 

De kan vara användbara för att förstå specifika aspekter av användarupplevelsen, som hur länge besökare stannar på en sida eller hur ofta de lämnar efter att ha sett en sida.

Börja Spåra Dina SEO KPI:er Nu

Det är avgörande att börja spåra dina SEO KPI:er så snart som möjligt.

Tidig och kontinuerlig datainsamling ger värdefull insikt i dina nuvarande prestationer och sätter tydliga riktmärken för framtiden.

Genom att fastställa och mäta specifika KPI:er kan du effektivt utvärdera dina SEO-kampanjer och göra välgrundade, datastyrda beslut.

Dessa KPI:er är inte bara viktiga för din egen förståelse, utan också för att demonstrera framsteg och framgångar för intressenter.

De bidrar till att skapa engagemang och samordning kring era gemensamma mål.

Så, vänta inte – börja spåra och analysera dina SEO KPI:er idag för en mer framgångsrik och målinriktad digital närvaro.

SEO framgång

Ta er digitala framgång till nästa nivå.

Innehållsförteckning

Författare
Johannes Källman

Johannes har jobbat på med SEO och hemsidor i över 10 år och är grundaren till Omnily.