Vad Är Indexering?

Indexering är en kritisk del av hur sökmotorer fungerar.

När sökmotorer som Google och Bing besöker din webbplats (en process som kallas “crawling”), samlar de in data om dina sidor.

Indexering är steget som följer.

Här lagrar och organiserar sökmotorerna informationen de har samlat. 

Detta innebär att de skapar en stor databas, eller index, av alla sidor de har besökt.

Förenklat kan man säga att indexering är hur sökmotorer förstår och kategoriserar innehållet på din webbsida. 

Varför Indexering Är Avgörande För Sökmotorer

För att förstå varför sökmotorer behöver indexera sidor, kan vi jämföra det med att använda en ordbok. 

Precis som en ordbok organiserar ord för att göra det lätt att hitta deras definitioner, indexerar sökmotorer webbsidor för att snabbt och effektivt kunna erbjuda relevanta sökresultat.

När en användare skriver in en sökfråga i en sökmotor som Google eller Bing, använder dessa sökmotorer sitt index för att snabbt hitta de mest relevanta och användbara webbsidorna.

Det omfattande indexet fungerar som en databas av alla sidor som sökmotorn har besökt och analyserat.

Googles Två Typer av Genomsökningar:

 • Upptäckt (Discovery): Detta är när Google upptäcker nya webbsidor att lägga till i sitt index.
 • Uppdatering (Refresh): Detta innebär att Google letar efter och indexerar ändringar på webbsidor som redan finns i indexet.

Vad Skulle Hänt Om Indexering Inte Pågick?

Föreställ dig om sökmotorer inte använde sig av indexering. Varje gång någon gjorde en sökfråga, skulle sökmotorn behöva genomsöka varje enskild webbsida på internet.

Med tanke på att det finns miljarder webbsidor, skulle detta vara en extremt tidskrävande och ineffektiv process.

Det skulle inte vara möjligt att erbjuda den snabba och precisa sökupplevelse som användare idag tar för givet.

De Tre Grundläggande Processerna I Sökmotorer

För att förstå hur sökmotorer som Google och Bing levererar relevanta sökresultat till sina användare, är det viktigt att känna till de tre grundläggande processer de använder: Crawling, Indexering och Ranking.

1. Crawling

Crawling är den process där sökmotorns robotar, även kända som “crawlers” eller “spiders”, aktivt letar efter nya eller uppdaterade webbsidor att lägga till i deras databas.

Dessa robotar följer länkar från kända sidor till nya sidor och upptäcker innehåll för vidare indexering.

2. Indexering

Detta är processen vi fokuserar på i den här artikeln. Efter att sidorna har blivit crawlade, analyserar sökmotorn sidornas innehåll och organiserar dem i sitt index.

Under indexeringen bedöms sidans innehåll, struktur, samt andra element för att förstå dess ämne och relevans.

3. Ranking

Ranking är processen där sökmotorer bestämmer i vilken ordning sidorna ska visas i sökresultaten.

Denna ordning baseras på en mängd faktorer som relevans, auktoritet, popularitet och många andra element inom sökmotorns rankningsalgoritm.

Dessa tre processer samverkar för att göra sökmotorer effektiva och användbara.

Crawling hittar innehållet, indexering organiserar och förstår det, och ranking bestämmer hur innehållet ska presenteras för användaren baserat på deras specifika sökfråga. 

Hur Man Får En Sida Indexerad

Ibland kan det vara viktigt att få en webbsida indexerad snabbt av sökmotorer som Google.

Detta kan vara fallet om du har uppdaterat innehållet på en kritisk sida, gjort ändringar för att förbättra klickfrekvensen, eller publicerat innehåll som är tidskänsligt.

För att spåra när dessa ändringar tas upp av sökmotorer och börjar påverka din prestanda i sökresultaten (SERP), kan du använda specifika metoder.

1. Indexering Via XML-Webbplatskartor

En XML-webbplatskarta är en lista över alla sidor på din webbplats.

Den ger sökmotorerna en strukturerad vy över din webbplats, vilket underlättar för dem att hitta och indexera dina sidor.

De är särskilt användbara för större webbplatser där det kan vara svårt för sökmotorer att automatiskt upptäcka alla nya eller uppdaterade sidor.

Du kan skicka in din XML-sitemap till sökmotorer som Google och Bing.

För Google använder du Google Search Console, och för Bing använder du 

De är särskilt användbara för större webbplatser där det kan vara svårt för sökmotorer att automatiskt upptäcka alla nya eller uppdaterade sidor.

2. Begär Indexering Med Google Search Console

Google Search Console är ett kraftfullt verktyg för att direkt påverka hur snabbt en sida indexeras av Google.

Genom att använda funktionen “Begär indexering” kan du påskynda processen för nya eller nyligen uppdaterade sidor.

Guide för att Begära Indexering Via Google Search Console

 1. Gå till Sökfältet:
  När du är inloggad i Google Search Console, börja med att använda sökfältet högst upp på sidan. Standardtexten i fältet är vanligtvis “Inspektera en URL”
 2. Ange URL:
  Skriv in den exakta URL:en för den sida du vill få indexerad och tryck på Enter.
 3. Analysera Sidinformation:
  Om sidan redan är känd av Google, kommer en mängd information att visas. Även om detta inte är vårt huvudfokus här, är det värt att utforska dessa datapunkter för att få en djupare förståelse av sidans nuvarande status i Google.
 4. Använd Knappen “Begär indexering”:
  Oavsett om sidan redan har indexerats eller inte, kommer du att se en knapp för att “Begär indexering.” Denna funktion är användbar både för helt nytt innehåll och för att informera Google om nyligen gjorda ändringar på en sida.
 5. Vänta på Indexering:
  Efter att du har begärt indexering, kan det ta allt från några sekunder till några minuter innan ändringarna eller det nya innehållet reflekteras i Google’s sökresultat.

3. Delta I Bings IndexNow

IndexNow är ett öppet indexeringsprotokoll från Bing som representerar en ny metod för att informera sökmotorer om nytt eller uppdaterat innehåll på din webbplats.

Det skiljer sig från traditionella metoder genom sin unika funktionalitet.

Push-metod vs. Pull-metod

 • Push-metod (IndexNow):
  Med IndexNow skickar du aktivt en signal till sökmotorer om att nytt eller uppdaterat innehåll finns tillgängligt. Detta uppmuntrar sökmotorer att snabbt komma och indexera det nya innehållet.
 • Pull-metod (Traditionella XML Sitemaps):
  I kontrast till detta, vid pull-metoden, såsom med XML-webbplatskartor, är det upp till sökmotorns sökspindlar att besluta när man ska besöka och indexera innehållet.

IndexNow är mer effektivt metod när det gäller att använda webbhotell- och datacenterresurser, vilket inte bara är mer miljövänligt utan också sparar bandbredd.

Den största fördelen med IndexNow är dock att det kan leda till betydligt snabbare indexering av innehåll.

IndexNow och WordPress

För de som använder WordPress kan processen att använda IndexNow förenklas genom att använda plugins som RankMath.

RankMath kan automatiskt hantera integrationen med IndexNow, vilket gör det lättare för WordPress-användare att dra nytta av denna teknologi.

Det innebär att du automatiskt skickar alla dina nya inlägg och sidor för indexering direkt vid publicering.

4. Bing Webmaster Tools

För att effektivt hantera indexering på Bing, är ett konto på Bing Webmaster Tools oumbärligt.

Detta verktyg erbjuder omfattande insikter och data som inte bara hjälper dig att förbättra din webbplats ranking på Bing, utan även på Google och andra sökmotorer.

Hur Du Indexerar Din Sida Via Bing Webmaster Tools

Inom Bing Webmaster Tools, kan du enkelt skicka in URL:er för indexering.

Detta görs genom att navigera till “Konfigurera min webbplats” och sedan “Skicka webbadresser”.

Här kan du ange de specifika URL:erna för de sidor du vill ska indexeras och sedan klicka på “Skicka”.

Förutom de manuella metoderna erbjuder Bing också en Indexing API.

Detta kan ytterligare påskynda processen för att ditt innehåll visas i Bings sökresultat, ofta inom några timmar.

För detaljerad information om hur du använder Bing Webmaster Tools Indexing API, och för att förstå hur det kan gynna din webbplats, kan du besöka deras hjälpsida.

Budget För Genomsökning Och Dess Påverkan På Indexering

Crawlbudget är en kritisk faktor i hur effektivt en webbplats indexeras av Google.

Denna term beskriver mängden resurser som Google tilldelar för att crawla en webbplats.

Detta påverkar direkt hur ofta och hur grundligt din webbplats genomsöks, vilket är extremt viktigt för de som försöker att ranka högt på Google och andra sökmotorer.

Att förstå och optimera din webbplats för crawlbudgeten är nyckeln till effektiv SEO. 

SEO framgång

Ta er digitala framgång till nästa nivå.

Innehållsförteckning

Författare
Johannes Källman

Johannes har jobbat på med SEO och hemsidor i över 10 år och är grundaren till Omnily.