Sökordskannibalisering Inom SEO: Vad Är Det & Hur Fixar Du Det?

Sökordskannibalisering är ett fenomen som kan påverka din webbplats negativt, men det är inte alltid en signal att något är fel. 

Ibland kan det snarare visa på en möjlighet att förbättra din webbplats.

I denna guide kommer vi att dyka djupare in i hur du kan identifiera och åtgärda problem med sökordskannibalisering.

Vad Är Sökordskannibalisering?

Sökordskannibalisering uppstår när du har flera sidor på din webbplats som tävlar om samma eller liknande sökord

Det här kan leda till problem med din SEO-strategi eftersom Google och andra sökmotorer kan ha svårt att avgöra vilken sida som är mest relevant för ett visst sökord.

Resultatet blir att dina sidor konkurrerar med varandra istället för med andra webbplatser, vilket kan försvaga din övergripande SEO-resultat.

Tänk dig att du har två sidor om teknisk SEO på din webbplats.

Om dessa sidor innehåller liknande innehåll och riktar sig mot samma sökord, kan de faktiskt äta upp varandras organiska trafik

Att förstå och hantera sökordskannibalisering är viktigt för att säkerställa att din webbplats fungerar optimalt i sökmotorernas ögon. 

Åtgärda Problem Med Sökordskannibalisering

Om du stöter på problem med sökordskannibalisering på din webbplats, finns det effektiva åtgärder du kan vidta för att förbättra situationen.

Här är en grundläggande process för att åtgärda sökordskannibalisering:

 1. Konsolidera Sidorna:
  Om du har flera sidor som tävlar om samma sökord, överväg att kombinera dessa sidor till en enda, mer omfattande och relevant sida. Detta kan involvera att skriva om och uppdatera innehållet för att skapa en mer heltäckande guide.
 2. Använd Omdirigeringar:
  När du har skapat din nya, kombinerade sida, omdirigera den gamla sidan till den nya. Detta hjälper till att överföra eventuell existerande auktoritet, såsom bakåtlänkar och interna länkar, till den nya sidan.
 3. Optimera den Nya Sidan:
  Efter konsolideringen, se till att den nya sidan är väl optimerad för sökmotorer. Detta inkluderar att använda relevanta sökord, skapa engagerande meta-titlar och beskrivningar, och se till att sidan har en bra användarupplevelse.

Även om denna metod är simpel och rak på sak, är det inte alltid den bästa vägen framåt.

Varje webbplats och sida är unik, och det finns alltid situationer då ett annat tillvägagångssätt kan vara optimalt.

Mindre Rekommenderade Lösningar På Sökordskannibalisering

När det kommer till att hantera sökordskannibalisering, finns det vissa metoder som ofta framstår som logiska men i praktiken visar sig vara bristfälliga.

Här är några tillvägagångssätt du bör vara försiktig med:

 1. Att Ta Bort Sidan:
  Det kan verka som en enkel lösning att helt enkelt ta bort en sida som orsakar kannibalisering. Men detta är sällan en bra idé, såvida inte sidan inte längre har något värde för ditt företag eller enbart rankar för kannibaliserande sökord. I de flesta fall finns det bättre sätt att hantera situationen.
 2. Att Noindexera Sidan:
  Noindexering innebär att du ber sökmotorerna att inte indexera sidan, vilket resulterar i att den inte visas i sökresultaten. Detta är en dålig strategi för att hantera kannibalisering eftersom det tar bort sidans möjlighet att ranka för några sökord alls.
 3. Att Kanonisera Sidan:
  Kanonisering är användbart när du hanterar duplicerat innehåll, men det är inte en lösning på sökordskannibalisering. Kanonisering bör användas när flera sidor är nästan eller exakta kopior av varandra.
 4. Att Optimera Sidan:
  Det kan tyckas vettigt att optimera en sida för att undvika kannibalisering, men detta är inte praktiskt genomförbart. Du kan inte avoptimera en sida för endast ett specifikt nyckelord, och försök att göra det kan negativt påverka sidans rankning för andra relevanta sökord.

Hur Problematiskt Är Sökordskannibalisering?

Sökordskannibalisering är ett komplext och i vår mening ofta missförstått koncept inom SEO. 

Det är viktigt att förstå att Google inte blir “förvirrad” av flera sidor som behandlar liknande ämnen eller riktar sig mot samma sökord.

Sökmotorer är idag sofistikerade nog att förstå innehållet på dina sidor och ranka dem därefter.

Det betyder dock inte att Google alltid kommer att ranka den sida du föredrar för ett visst sökord.

Ibland kan det verka som att Google “rankar fel sida”, men detta är inte nödvändigtvis ett tecken på ett problem som kräver drastiska åtgärder.

I själva verket kan många av de så kallade “lösningarna” på sökordskannibalisering leda till mer skada än nytta.

Vikten Av En Balanserad SEO-Strategi

Det är viktigt att närma sig frågan om sökordskannibalisering med en balanserad och välgrundad SEO-strategi.

Att förstå hur Google ser och värderar ditt innehåll är nyckeln till att framgångsrikt hantera och optimerar din webbplats för sökmotorer.

Istället för att snabbt gripa till drastiska åtgärder, överväg noggrant dina alternativ och fokusera på att skapa högkvalitativt, relevant innehåll som ger värde för dina användare.

Kom ihåg att SEO är en ständigt föränderlig och utvecklande disciplin.

En djupare förståelse av sökordskannibalisering och en flexibel, uppdaterad strategi kan hjälpa din webbplats att blomstra i sökmotorernas ögon.

SEO framgång

Ta er digitala framgång till nästa nivå.

Innehållsförteckning

Författare
Johannes Källman

Johannes har jobbat på med SEO och hemsidor i över 10 år och är grundaren till Omnily.