Vad Betyder WWW & Bör Man Ha Med Det i Sin URL?

“WWW” står för World Wide Web.

Det används ofta som prefix för webbplatsadresser, och kommer framför domännamnet (och i vissa fall subdomänen).

Termen myntades av den brittiske forskaren Tim Berners-Lee 1989, som en del av ett system för att dela dokument över ett datornätverk.

Detta system, kallat World Wide Web eller “webben”, revolutionerade hur information delades och tillgängliggjordes globalt.

Medan “www” en gång var nödvändigt för att nå webbplatser, är det idag ofta valfritt.

Vad Är WWW i Relation till Domäner?

“www” är ett prefix som ofta används i webbadresser, vilket indikerar att domännamnet är värd för en webbplats.

Ett domännamn, som omnily.se, kan nämligen användas för en rad olika onlinefunktioner som e-post och filhosting, utöver att visa en hemsida.

När “www” läggs till, omnily.se, specificeras det att URL:en är för en webbplats, och inte för andra funktioner såsom e-post.

Denna konvention hjälper till att skilja webbplatsens användning från andra tjänster som ett domännamn kan erbjuda.

“www” fungerar som en subdomän, liknande mail.google.com för Google eller web.facebook.com för Facebook.

Webbplatser kan ha varierande “www”-alias, som www8.hp.com för HP, vilket visar olika subdomäner inom samma huvuddomän.

Ska Man Använda www Eller Inte?

Att använda “www” i en webbadress är en fråga om personlig eller företagsmässig preferens.

Tekniskt sett är “www” en subdomän och kan utelämnas utan att påverka åtkomsten till en webbplats.

Många webbplatser är konfigurerade för att stödja både adresser med och utan “www”. Exempelvis dirigerar Twitter både www.twitter.com och twitter.com till samma sida.

Facebook lägger automatiskt till “www” även om det inte inkluderas i den ursprungliga adressen.

En välkonfigurerad webbplats bör vara tillgänglig oavsett om “www” används eller inte.

Har WWW Någon Påverkan På SEO?

För sökmotoroptimering (SEO) är det viktigt att välja och konsekvent använda antingen en WWW- eller icke-WWW-domän.

Detta val i sig påverkar inte direkt din SEO, men konsekvensen i användningen gör det.

Använder du olika versioner (WWW och icke-WWW) kan det splittra din webbplats ranking på sökmotorernas resultatsidor.

Detta sker eftersom sökmotorer kan tolka dem som separata domäner.

Genom att konsekvent använda en version säkerställer du att all trafik och ranking fokuseras på din kanoniska domän. Detta bidrar till en starkare och mer enhetlig närvaro på sökmotorerna.

I SEO-sammanhang är det viktigt att förstå och hantera dessa tekniska aspekter.

Att välja rätt hostingleverantör, som kan ge den nödvändiga supporten och expertisen, är avgörande för att effektivt hantera din webbplats SEO.

SEO framgång

Ta er digitala framgång till nästa nivå.

Innehållsförteckning

Författare
Johannes Källman

Johannes har jobbat på med SEO och hemsidor i över 10 år och är grundaren till Omnily.