Bounce Rate (Avvisningsfrekvens): Vad Är Det & Hur Minskar Vi Det?

Vad Är Avvisningsfrekvens (Bounce Rate)?

Avvisningsfrekvens (Bounce rate på engelska) är ett begrepp som ofta dyker upp i diskussioner om webbplatsanalys och digital marknadsföring.

Avvisningsfrekvensen är den procentuella andelen besökare som landar på din webbplats och sedan lämnar utan att interagera vidare, som att klicka på länkar eller besöka andra sidor.

En låg avvisningsfrekvens indikerar att besökare finner din webbplats relevant och engagerande, vilket kan leda till högre konverteringsgrad och kundlojalitet.

En hög avvisningsfrekvens kan signalera problem, som dåligt innehåll, förvirrande navigering eller långa laddningstider.

Vad Är Avslutsfrekvens (Exit Rate)?

Det är inte ovanligt att man lätt blandar ihop de två koncepten om avvisningsfrekven och avslutsfrekvens, men dessa två KPI:er skiljer sig årt i praktiken.

Avslutningsfrekvensen är procentandelen besökare som lämnar en webbplats från en specifik sida, efter att ha besökt andra sidor.

Avvisningsfrekvensen fokuserar på enstaka sidbesök, medan avslutsfrekvensen tar hänsyn till besökarens hela resa på webbplatsen.

Avvisningsfrekvensen kan indikera problem med sidans innehåll eller användarupplevelse, medan avslutsfrekvensen ofta är kopplad till naturliga avslutningar av besöksessioner.

På en tacksida kan en hög avslutsfrekvens exempelvis betyda att besökare har fullföljt en önskad åtgärd (som att ladda ner något) och sedan lämnat.

Vad Är En Bra Avvisningsfrekvens?

En bra avvisningsfrekvens kan vara svår att definiera eftersom den varierar beroende på flera faktorer, inklusive bransch och webbplatsens typ.

Enligt en rapport från GoRocketFuel.com, var den genomsnittliga avvisningsfrekvensen generellt mellan 41 och 51%.

Detta intervall ger dock endast en grov uppfattning och bör inte ses som en universell standard.

För en mer exakt bedömning behöver man ta hänsyn till specifika branschstandarder.

Till exempel, enligt Custom Media Labs, uppvisar e-handelswebbplatser vanligtvis en lägre avvisningsfrekvens, i intervallet 20-45%, jämfört med bloggar som kan ha frekvenser upp till 90%.

Denna variation understryker vikten av att jämföra din webbplats med andra inom samma kategori för att bättre förstå vad som utgör en ‘bra’ avvisningsfrekvens för just din nisch.

Glöm Inte Olika Trafikkällor

Trafikkällor spelar också en avgörande roll i att forma avvisningsfrekvensen.

En studie av ConversionXL visade att trafik från e-post och hänvisningar tenderar att ha lägre avvisningsfrekvenser.

Webbplatser som däremot främst attraherar trafik genom displayannonser eller sociala medier kan uppleva betydligt högre avvisningsfrekvenser.

En avvisningsfrekvens över 70% betraktas som högre än genomsnittet, men det blir särskilt oroande när den når över 90%.

I dessa fall kan faktorer som dålig design, spårningskodsfel, eller inkompatibilitet med vissa webbläsare vara orsaken.

Därför är det viktigt att noggrant analysera dessa aspekter för att förstå och förbättra din webbplats avvisningsfrekvens.

Hur Man Hittar Avvisningsfrekvenser För Din Webbplats

Avvisningsfrekvensen på en sida beräknas genom att dividera antalet besök som slutar med att besökaren lämnar sidan direkt, med det totala antalet besök på webbplatsen.

Formeln för att beräkna avvisningsfrekvensen är:

Sidans Avvisningsfrekvens = Besök på en sida / Totalt antal besök.

Ett enkelt exempel: Om din webbplats får 100 totala besök, och 10 av dessa besök resulterar i att användaren lämnar utan ytterligare interaktion, är avvisningsfrekvensen 10%.

Hur Du Ser Bounce Rate I Google Analytics 4 (G4A)

För att granska avvisningsfrekvensen mer detaljerat, är Google Analytics 4 (GA4) ett användbart verktyg.

Följ dessa steg för att hitta och anpassa avvisningsfrekvensen i GA4:

  1. Navigera till “Rapporter” fliken i GA4.
  2. Klicka på “Engagemang” och sedan “Sidor och skärmar” för att få en översikt av användarens engagemang på olika sidor.
  3. För att anpassa rapporten, använd pennikonen i det övre högra hörnet av skärmen.
  4. I sidofältet som dyker upp, välj “Mätvärden” för att se standardmåtten som ingår i rapporten.
  5. Klicka på “Lägg till mätvärde” längst ner i sidofältet och välj “Avvisningsfrekvens” från listan.
  6. Anpassa positionen av “Avvisningsfrekvens” i rapporten genom att klicka och dra den till en av de första kolumnerna.
  7. Klicka på “Tillämpa” för att inkludera avvisningsfrekvensen i din rapport.
  8. Spara ändringarna genom att klicka på “Spara” och sedan “Spara ändringar i aktuell rapport”.

Efter att ha genomfört dessa steg kommer avvisningsfrekvensen att vara en del av din standardrapport i GA4, vilket gör det enklare att regelbundet övervaka och analysera hur användare interagerar med din webbplats.

Anledningar Till Att Besökare Lämnar Din Webbplats

Innan vi går in på vad du kan göra för att minska din avvisningsfrekvens är det först viktigt att förstå varför användare lämnar din webbplats till att börja med.

Utan att identifiera det eventuella problemet innan du börjar implementera strategier för att förbättra det är lite som att skjuta i mörkret.

Här är några av de vanligaste anledningarna till varför användare lämnar din webbplats:

Sidan Uppfyller Inte Förväntningarna

Den vanligaste orsaken till att en person väljer att lämna en viss hemsida är att innehållet helt enkelt inte möttes deras förväntningar.

Låt oss säga att en besökare söker efter “köp soffa med gratis frakt” och klickar på en av dina annonser som lovar just detta. m

Användaren landar på webbplatsens startsida istället för en sida specifik för soffor, vilket gör hen frustrerad och hen lämnar då..

Detta beror på en bristande överensstämmelse mellan vad annonsen utlovar och vad webbplatsen faktiskt erbjuder.

Här handlar det om att matcha ditt innehåll med användarens intention (grunden i konceptet av Search Intent).

Ful Design

Designen på en webbplats spelar också en kritisk roll, och är ofta en anledning varför användare väljer att lämna.

Webbplatser med omodern eller komplex design kan resultera i hög avvisningsfrekvens eftersom besökare gör snabba bedömningar baserat på webbplatsens utseende.

Dålig Användarupplevelse (UX)

En webbplats bör inte bara se bra ut, utan också vara enkel att navigera och använda.

Komplex eller förvirrande navigering och layout kan leda till frustration och därmed högre avvisningsfrekvens.

Sidan Ger Användarna Vad De Letar Efter

Det är inte alltid då en hög avvisningsfrekvens indikerar att något är fel på sidan.

I vissa fall kan en hög avvisningsfrekvens betyda att besökaren snabbt hittade vad de letade efter och inte behövde ytterligare interaktion med webbplatsen.

Exempel: En användare som söker ett recept och hittar all nödvändig information på en sida kommer troligtvis att lämna sidan nöjd efter att ha fått den informationen.

Strategier För Att Minska Hög Avvisningsfrekvens

Innan du överväger stora förändringar som att radera sidor eller göra en omfattande omdesign av din sida, finns det flera praktiska steg du kan ta.

1. Mobilanpassning

I en värld där mobila användare utgör en stor del av webbtrafiken är det avgörande att din webbplats inte bara är responsiv, utan också erbjuder en engagerande och interaktiv upplevelse för mobila användare.

En vanlig irritationspunkt är när innehåll på mobilwebbplatser kräver zoomning för att läsas.

Det är viktigt att din mobilversion är lättanvänd och anpassad för en smidig användarupplevelse.

Se över allt från layout och navigering till laddningstider och innehållsformat för att skapa en så sömlös upplevelse som möjligt.

2. Analysera Avvisningsfrekvens Baserat På Trafikkällor

Olika källor kan påverka avvisningsfrekvensen på olika sätt, och det är viktigt att identifiera om specifika källor bidrar till en högre avvisningsfrekvens.

Analysera avvisningsfrekvensen för varje trafikkälla separat.

Verktyg som Google Analytics erbjuder insikter om hur avvisningsfrekvensen skiljer sig mellan olika källor som direkttrafik, sökmotorer, sociala medier, och andra.

Genom att bryta ner avvisningsfrekvensen efter källa får du en bättre förståelse för hur olika typer av besökare interagerar med din webbplats.

Optimering för Specifika Källor

Om avvisningsfrekvensen är särskilt hög för direkttrafik, bör du se över webbadressen.

Den bör vara lätt att komma ihåg och enkel att skriva in.

En komplicerad eller förvirrande URL-struktur kan vara en faktor som bidrar till hög avvisningsfrekvens.

Kontrollera även att besökarna inte möts av problem såsom 404-fel eller en startsida som inte är inbjudande.

Säkerställ att startsidans innehåll och design omedelbart signalerar att besökaren är på rätt plats.

3. Förbättra Användarupplevelsen För Minskad Bounce Rate

Ett centralt steg i att minska avvisningsfrekvensen är att undvika störningar som kan försämra användarupplevelsen, vilket är viktigt på alla plattformar, inte bara mobila enheter.

Störningar som popup-fönster i fullskärm kan vara särskilt problematiska.

Om dessa täcker hela skärmen kan vara mycket irriterande för användare och kan till och med leda till straff från sökmotorer som Google, särskilt om de hindrar innehållet från att visas omedelbart.

Medan vissa popup-fönster kan vara användbara, som de som erbjuder relevant information eller hjälp, bör de som avsevärt stör upplevelsen undvikas.

Dessa inkluderar popups som visar sig omedelbart vid ankomst eller de som hindrar användaren från att lätt komma åt innehållet på sidan.

Användarcentrerad Design

Det är viktigt att alltid ha användaren i åtanke.

Målet är att få besökare att dra sig till din sida och stanna tillräckligt länge för att genomföra en konvertering.

Ett bra sätt att avgöra om en popup (eller någon annan funktion på din sida) förbättrar eller försämrar användarupplevelsen är att övervaka hur det påverkar din avvisningsfrekvens.

Om införandet av en viss funktion korrelerar med en ökning av avvisningsfrekvensen, kan det vara ett tecken på att det stör användarna.

4. Nyckelordsoptimering För Minskad Avvisningsfrekvens

Att förstå och matcha de nyckelord din sida rankar för med det innehåll du erbjuder är en kritisk strategi för att minska avvisningsfrekvensen.

Det handlar om att säkerställa att organiska besökare finner det innehåll de förväntar sig baserat på deras sökningar.

En missmatch kan leda till en hög avvisningsfrekvens eftersom besökarna inte finner det de söker.

Till exempel, om någon söker efter “marketing automation systemapplikation, förväntar de sig att hitta innehåll som handlar om programvarulösningar för marknadsföringsautomation. 

Om innehållet på din sida istället handlar om grundläggande definitioner av marknadsföringsautomation, så är det inte relevant för sökningen och kan leda till högre avvisningsfrekvens.

Anpassa Innehållet till Sökintentionen

Det absolut viktigaste här är att förstå sökintentionen (Search Intent) bakom de sökord eller sökfraser du försöker att ranka för.

En sökning som “Vad är marketing automation?” indikerar att användaren letar efter informativt och utbildande innehåll snarare än produktinformation.

Det är viktigt att innehållet på din sida inte bara inkluderar rätt nyckelord och sökord, utan också täcker ämnet på ett sätt som motsvarar användarens förväntningar.

 5. Implementera Innehållsförteckning För Att Minska Avvisningsfrekvensen

En innehållsförteckning är ett effektivt verktyg för att hålla läsarna engagerade och minska avvisningsfrekvensen på din webbplats.

Det erbjuder en snabb översikt över innehållet och låter läsare direkt hoppa till de avsnitt som är mest relevanta för dem.

Detta är särskilt användbart för längre innehåll där vissa läsare kanske endast är intresserade av specifika avsnitt.

Liksom en filmtrailer lockar till att se en film, bör din innehållsförteckning fungera som en teaser för att uppmuntra läsare att utforska hela artikeln.

En väl utformad innehållsförteckning kan fungera som ett säljverktyg som lockar läsare att fortsätta utforska ditt innehåll.

Är Bounce Rate En Rankingfaktor?

Avvisningsfrekvensen har länge diskuterats inom SEO-branschen, speciellt gällande dess påverkan på din hemsidan ranking i SERPen

Trots att vissa studier har funnit en korrelation mellan avvisningsfrekvens och sökmotorrankning, har Google tydligt förklarat att avvisningsfrekvens inte är en direkt rankingfaktor.

Detta innebär att en hög eller låg avvisningsfrekvens i sig inte automatiskt påverkar en webbplats placering i sökresultaten.

Däremot kan en hög avvisningsfrekvens signalera andra underliggande problem som indirekt påverkar SEO.

Till exempel kan en långsam laddningshastighet, dålig webbplatsdesign, en missmatch mellan innehåll och sökord eller bristfällig mobiloptimering leda till hög avvisningsfrekvens.

Dessa faktorer är kända för att ha en direkt påverkan på Google-rankningar.

Satsa På En Helhetsstrategi För SEO

När man arbetar med att förbättra avvisningsfrekvensen, tenderar man ofta att åtgärda dessa närliggande SEO-faktorer. 

Därmed, även om avvisningsfrekvensen inte är en direkt rankingfaktor, är processen att förbättra den fortfarande viktig för en lyckad SEO-strategi.

Det är också värt att notera att en lägre avvisningsfrekvens vanligtvis tyder på att innehållet på webbplatsen är engagerande och användbart, vilket är något Google definitivt värderar högt.

En webbplats som lyckas hålla sina besökare engagerade och nöjda är mer benägen att få en högre ranking, eftersom Google strävar efter att leverera de mest relevanta och värdefulla resultaten till sina användare.

SEO framgång

Ta er digitala framgång till nästa nivå.

Innehållsförteckning

Författare
Johannes Källman

Johannes har jobbat på med SEO och hemsidor i över 10 år och är grundaren till Omnily.