Contentplan: Hur Du Skapar En Innehållsplan Som Driver Resultat

I en värld dominerad av influencers och sociala medier är det lätt att tänka att framgång endast handlar om att bli populär på Instagram.

Men för småföretag är nyckeln till framgång en väl genomtänkt innehållsplan.

Detta är inte bara ett sätt att nå ut till kunderna, utan en strategi för att vinna deras hjärtan.

Vad Är En Contentplan?

En contentplan är din guide och kalender över all material och innehåll som du behöver producera i förhållande till din innehållsmarknadsföring.

Den beskriver inte bara vilket innehåll du bör skapa, utan också hur du ska göra det.

Den fungerar som en stöttepelare för din marknadsföringsstrategi, hjälper dig att nå kunder i alla steg av deras köpprocess, och minimerar de små hinder som kan uppstå under resans gång.

En effektiv contentplan säkerställer att ditt innehåll är målinriktat, konsekvent och värdefullt för din målgrupp.

Den beaktar innehållets syfte, dess påverkan på din övergripande marknadsföringsstrategi, och vem som är ansvarig för skapandet av varje innehållsdel.

Innehållsplanering Kontra Innehållsstrategi: Spelar Det Någon Roll?

Många blandar ihop innehållsplanering och innehållsstrategi, men det är viktigt att förstå skillnaden.

Innehållsstrategin är din övergripande vision.

Den besvarar frågor som: “Varför skapar vi detta innehåll?” och “Hur hjälper detta innehåll oss att nå våra företagsmål?”.

Innehållsstrategin definierar målen och riktningen för ditt innehåll.

Innehållsplanen handlar om utförande.

Den innehåller detaljer om vad som ska skapas, när det ska publiceras, och vem som är ansvarig.

Innehållsplanen är en handlingsplan som bygger på innehållsstrategins riktlinjer.

Fördelar Med En Bra Innehållsplan

 1. Bättre Skrivande: Med en plan vet du exakt vad som ska skrivas. Det ger dig tid att utföra grundlig forskning och förbereda innehåll av hög kvalitet.
 2. Enklare Lagkoordination: Innehållsplanen fungerar som en gemensam referenspunkt. Alla vet sina uppgifter och deadlines, vilket underlättar samordningen.
 3. Mer Konsekvent Publicering: En fast publiceringsplan ingår i varje effektiv innehållsplan. Detta hjälper till att upprätthålla en konsekvent närvaro och bygga trovärdighet.
 4. Bättre Strategiutförande: Innehållsplanen ger dig utrymme att finjustera innehållsstruktur, distribution och optimering. Det leder till en mer genomtänkt och effektiv användning av innehåll.

Hur Du Sätter Upp En Effektiv Contentplan

Det finns många olika sätt du kan tackla din innehållsmarknadsföring på, men en gedigen contentplan kommer att hjälpa dig på vägen.

Här är de stegen du bör ta:

Steg 1: Sätt SMARTa Mål För Content Marketing

För att lyckas med din innehållsplan, börja med att sätta SMART mål.

SMART-mål står för Specifika, Mätbara, Uppnåbara, Relevanta och Tidsbundna.

Dessa hjälper till att skapa en tydlig och fokuserad riktning för dina ansträngningar.

Låt oss omvandla det vaga målet “öka trafik till vår webbplats” till ett SMART mål:

 • Specifikt: Fokusera på att öka trafiken till bloggsidorna på webbplatsen.
 • Mätbart: Sätt som mål att öka trafiken med 30 %.
 • Uppnåbart: Åstadkom detta genom att publicera tre nya blogginlägg varje vecka.
 • Relevant: Målet är att öka trafiken med 30 % för att säkra en högre budget för marknadsföring.
 • Tidsbundet: Uppnå 30 % ökning under AMJ-kvartalet.

Hur Du Väljer Rätt KPI

Efter att ha fastställt ditt SMART mål, bestäm vilka nyckelprestandaindikatorer (KPI:er) som bäst återspeglar framgången.

För ovanstående exempel, använd webbplatstrafikstatistik från verktyg som Google Analytics.

Detta blir ditt nordstjärnemått – det främsta målet du strävar efter att förbättra kontinuerligt. 

Att ha ett väldefinierat nordstjärnemål säkerställer att alla insatser och strategier är inriktade på att uppnå detta övergripande mål.

Utvärdera även andra relaterade mätvärden som sidvisningar och avvisningsfrekvens.

Steg 2: Undersök Och Förstå Din Målgrupp

För att skapa effektiv innehållsmarknadsföring måste du förstå din målgrupp.

Det handlar inte bara om att publicera innehåll; det är att säkerställa att du når din publik på rätt sätt och vid rätt tidpunkt.

Din forskning bör svara på några viktiga frågor om din målgrupp:

 1. Vilka är de? Identifiera din målgrupps demografi, hobbyer och intressen. Det är grunden för all publikundersökning.
 2. Vilka ämnen intresserar dem? Att förstå vad din målgrupp söker hjälper dig att skapa relevant och värdefullt innehåll.
 3. Vilka är deras smärtpunkter? Kännedom om dina kunders utmaningar är avgörande för att positionera din produkt som en lösning.
 4. Vilka kanaler använder de? Var närvarande där din målgrupp spenderar sin tid, vare sig det är på LinkedIn, TikTok eller andra plattformar.
 5. Vilken typ av innehåll föredrar de? Anpassa din innehållsproduktion efter om din publik föredrar videor, text, podcasts etc.
 6. Hur kan du överträffa dina konkurrenter? Genom konkurrensanalys, identifiera hur du kan skilja dig och förbättra det som konkurrenterna erbjuder.

Hur Du Samlar in Information Om Din Kundgrupp

Att samla in information om din kundgrupp kan vara både enkelt och svårt, beroende på vilka typer av resurser du har till hands.

 1. Kundundersökningar och Samtal: Använd enkäter och personliga samtal för att samla insikter direkt från dina köpare.
 2. Dataanalys: Verktyg som Google Analytics och sökordsforskning kan ge värdefull information om din publik och innehållsidéer.
 3. Internt Teamsamarbete: Samla insikter från dina försäljnings- och kundserviceteam om kundpreferenser och produktuppfattning.
 4. Extern Övervakning: Använd sociala medier och forum som Reddit för att få en djupare förståelse av vad din målgrupp diskuterar och värdesätter.

Om du redan har innehåll, genomför en innehållsrevision.

Kontrollera om befintligt innehåll stämmer överens med dina nya marknadsföringsmål och målgruppsinsikter.

Uppdatera och justera sedan innehåll som inte längre är relevant.

Steg 3: Skapa Din Mall För Innehållsplanen

För att effektivt hantera din innehållsproduktion är det viktigt att skapa en anpassad mall för din innehållsplan.

 Denna mall kan vara ett enkelt kalkylblad eller ett mer avancerat projektledningsverktyg.

Kom ihåg att det inte finns en universell lösning; din mall bör spegla ditt företags specifika behov och innehållstyper.

För varje innehållsbit, inkludera följande grundläggande information:

 • Titel: Vad ska innehållet kallas?
 • Format: Är det en video, bloggartikel, e-bok, etc.?
 • Ansvarig: Vem är ansvarig för skapandet?
 • Publiceringsdatum: När ska innehållet publiceras?
 • Status: Är innehållet under arbete, klart, eller publicerat?

Detta bör däremot anpassas utifrån innehållstyp och kanal.

Varje social medieplattform har till exempel sina unika krav, så anpassa din innehållsplan för att matcha varje plattforms specifika behov.

Steg 4: Utforska Innehållsmarknadsföringsidéer Med SEO-Verktyg

Efter att ha förstått din målgrupp är nästa steg att brainstorma innehållsidéer.

Det kan vara en utmaning att hitta nya och originella ämnen, särskilt om du behöver skapa innehåll regelbundet.

Här kan SEO-verktyg vara till stor hjälp:

 1. Sök Ämnesrelaterade Idéer:
  Ange ett ämne relaterat till ditt företag i verktyget. Verktyget genererar sedan en lista med relaterade ämnen och frågor som folk söker efter.
 2. Analysera Sökvolym:
  Utvärdera sökvolymen för varje ämne eller fråga. En hög sökvolym indikerar ett stort intresse för ämnet.
 3. Utforska Innehållsformat:
  Använd insikterna för att bestämma vilken typ av innehåll du ska producera (blogginlägg, videor, e-böcker, poddsändningar). Anpassa ditt innehåll efter din innehållsstrategi och din målgrupps preferenser.

Ett hett tips är att återanvända ditt innehåll i olika kanaler genom olika innehållstyper för att maximera din organiska räckvidd.

Skapa en bloggartikel, bryt ner den i flera sociala medieinlägg, en TikTok-video, etc.

Denna metod optimerar ditt innehåll över olika plattformar och format.

Steg 5: Tilldela Uppgifter Och Ange Deadlines

För att effektivisera din innehållsproduktion är det viktigt att organisera och tilldela uppgifter med tydliga deadlines.

Detta steg är avgörande för att hålla innehållsplaneringen på spåret.

För en kampanj där du vill skapa en Instagram-video, kan uppgifterna och deadlines fördelas enligt följande:

 1. Skriv Videomanus och Instagram Bildtext:
  • Ansvarig: Ansvarig för sociala medier
  • Deadline: 25 september
 2. Redigera Video:
  • Ansvarig: Videoredigerare
  • Deadline: 27 september
 3. Aktivera E-handelskupong:
  • Ansvarig: E-handelsansvarig
  • Deadline: 29 september
 4. Publicera Rulle:
  • Ansvarig: Ansvarig för sociala medier
  • Deadline: 29 september

Tips: Räkna in extra dagar för att kompensera för eventuella förseningar och för godkännandeprocesser.

Steg 6: Schemalägg Innehåll I Förväg

Att schemalägga innehåll hjälper till att upprätthålla en jämn och konsekvent publiceringsfrekvens.

Det är särskilt viktigt för tidskänsligt innehåll.

Det är också ett bra sätt att se till att ditt varumärke konsekvent publicerar eller distribuerar innehåll, utan att du personligen behöver göra det vid tidpunkten.

Det är också ett bra sätt att maximera din räckvidd genom att öka engagemanget då din målgrupp är som mest aktiv.

Steg 7: Mät Resultaten

Att utvärdera och mäta resultaten av din innehållsmarknadsföring är kritiskt för att förstå effektiviteten av din strategi och göra nödvändiga justeringar.

Se till att de mätvärden du övervakar är relevanta för de övergripande målen för din innehållsstrategi.

Använd sedan insamlade data för att göra nödvändiga justeringar i din innehållsstrategi. Var beredd att kontinuerligt anpassa och förbättra din strategi baserat på de resultat du ser.

Kontinuerlig övervakning och analys av varje innehållsbits prestation hjälper dig att identifiera framgångsrika strategier och områden som behöver förbättringar.

Mätvärden för Olika Typer av Innehåll

Sociala Medier:

 • Nå: Hur många personer har sett ditt innehåll?
 • Intryck: Totalt antal visningar av ditt innehåll.
 • Engagemang: Gillar, delningar, kommentarer.
 • Följaretillväxt: Ökning av antalet följare över tid.

Blogginlägg:

 • Sidvisningar: Antalet besök på dina bloggsidor.
 • Genomsnittlig tid på sidan: Hur länge besökare stannar på sidan.
 • Avvisningsfrekvens: Procentandel av besökare som lämnar efter att endast ha sett en sida.
 • Bakåtlänkar: Antal länkar från andra webbplatser till din blogg.

Podcasts:

 • Lyssnare: Antal individer som lyssnar på din podcast.
 • Nedladdningar: Hur många gånger din podcast har laddats ner.
 • Genomsnittlig lyssningstid: Hur länge personer lyssnar på varje avsnitt.
 • Recensioner: Feedback och betyg från lyssnare.

Att mäta resultaten är nyckeln till att förstå din innehållsstrategis effektivitet.

Genom att övervaka specifika mätvärden och anpassa din strategi baserat på dessa insikter, kan du säkerställa att ditt innehåll inte bara når utan också engagerar din målgrupp på det mest effektiva sättet.

SEO framgång

Ta er digitala framgång till nästa nivå.

Innehållsförteckning

Författare
Johannes Källman

Johannes har jobbat på med SEO och hemsidor i över 10 år och är grundaren till Omnily.