Google Search Console: Hur Du Använder Det För Att Öka Organisk Trafik

Google Search Console (GSC) är ett oumbärligt verktyg för alla som arbetar med webbplatser, oavsett om du är nybörjare eller en erfaren SEO-expert.

I denna guide kommer vi att utforska hur GSC kan revolutionera ditt sätt att arbeta med SEO och webbanalys.

Vi kommer att gå igenom grunderna för nybörjare, samt dyka in i avancerade tekniker för de mer erfarna användarna.

 Låt oss ta en närmare titt på vad Google Search Console är och hur det kan gynna din webbnärvaro.

Vad Är Google Search Console?

Google Search Console är ett kraftfullt verktyg från Google som hjälper webbplatsägare att förstå och förbättra hur Google ser och interagerar med deras webbplatser.

Det ger värdefull insikt om din webbplats prestanda, organiska söktrafik, tekniska problem och mycket mer. 

Med GSC kan du övervaka din webbplats hälsa, spåra dina rankingpositioner och optimera din synlighet i sökresultaten.

Användningsområden För Google Search Console

GSC erbjuder en mängd funktioner som är avgörande för framgångsrik webbplatsförvaltning och SEO-strategi.

Några av dess kärnfunktioner inkluderar: –

 1. Övervakning av webbplatsens prestanda: Få insikter om hur din webbplats presterar i Google-sökresultaten. –
 2. Identifiering av tekniska problem: Upptäck och åtgärda tekniska problem som kan påverka din webbplats synlighet. –
 3. Förståelse för söktrafik: Analysera vilka söktermer som driver trafik till din webbplats. –
 4. Optimering för bättre ranking: Använd GSC-data för att optimera din webbplats och förbättra dess ranking i sökresultaten.

Så Sätter Du Upp Och Installerar Google Search Console

Att sätta upp Google Search Console är en viktig del i att optimera din webbplats för bättre sökresultat.

Här följer en steg-för-steg guide för att lägga till din webbplats i Google Search Console och ställa in ditt mål-land.

Steg 1: Lägg Till Din Webbplats I Google Search Console

För att komma igång med Google Search Console, följ dessa enkla steg:

 1. Logga in på Google Search Console: Besök Google Search Console och logga in med ditt Google-konto.
 2. Klicka på “Lägg till fastighet”: På startsidan, klicka på knappen för att lägga till en ny fastighet.
 3. Ange din webbplats: Kopiera och klistra in din hemsidas URL i fältet “Domän”.
 4. Verifiera din webbplats: Det är viktigt att bekräfta att du äger webbplatsen. Det finns flera sätt att göra detta: – 
  HTML-fil: Ladda upp en unik HTML-fil till din webbplats. –
  CNAME- eller TXT-post: Lägg till en specifik CNAME- eller TXT-post i dina domäninställningar. –
  HTML-kodavsnitt: Detta är ett enkelt och effektivt sätt. Ladda upp en liten kodsnutt (en HTML-tagg) i din webbsidas kod.

När du har verifierat din webbplats, är det dags att gå vidare till nästa steg.

Steg 2: Ställ In Ditt Målland

Att ange ditt målland hjälper Google att förstå vilken publik din webbplats är inriktad mot. Följ dessa steg för att ställa in ditt målland:

 1. Öppna “Internationell inriktning” i GSC: I Google Search Console, klicka på länken “Internationell inriktning” som finns under sektionen “Söktrafik”.
 2. Gå till fliken “Land”: Här kan du ställa in ditt målland.
 3. Markera rutan “Användare i”: Detta gör att du kan specificera vilket land din webbplats främst är riktad mot.
 4. Välj ditt målland: Använd rullgardinsmenyn för att välja det land som din webbplats främst riktar sig till. 

Steg 3: Kontrollera Säkerhetsproblem

Nästa steg är att säkerställa att din webbplats inte har några säkerhetsproblem som kan påverka dess SEO-prestanda.

Börja med att gå till avsnittet “Säkerhetsproblem” i Google Search Console

Här kan du se om Google har identifierat några potentiella säkerhetsrisker på din webbplats.

Det är viktigt att regelbundet granska detta avsnitt för att säkerställa att din webbplats är säker och fri från problem som kan skada din SEO.

 I de flesta fall kommer inga problem att upptäckas, men det är alltid bättre att vara förebyggande.

Genom att följa dessa steg och regelbundet använda Google Search Console, kan du effektivt förbättra din webbplats SEO-prestanda och hålla den säker från potentiella hot.

Steg 4: Lägga Till En Webbplatskarta I Google Search Console

Webbplatskartor är en viktig del i att hjälpa Google att förstå och indexera innehållet på din webbplats, särskilt för större webbplatser med omfattande innehåll, såsom e-handelssajter. 

Även om det kanske inte är lika kritiskt för mindre webbplatser, är det fortfarande en bra idé att skicka in en webbplatskarta till Google för att snabba på indexeringsfrekvensen av ditt innehåll.

För att lägga till en webbplatskarta i Google Search Console, följ dessa enkla steg:

Skapa en Webbplatskarta: –

Om du använder WordPress med med ett SEO-vertyg såsom Yoast eller Rankmath bör du redan ha en webbplatskarta.

Annars kommer du att behöva skapa en webbplatskarta manuellt, men denna process kan vara både tidskrävande och svår. 

Du kan kontrollera din webbplatskarta genom att besöka dinsida.se/sitemap.xml.

Om det inte finns någon webbplatskarta där, behöver du skapa en. 

Lägg Till Webbplatskartan i Google Search Console:

 1. Logga in på Google Search Console och navigera till avsnittet “Webbplatskartor”. 
 2. Kopiera din webbplatskartans URL.
 3. Klicka på “Lägg till/testa sitemap”, klistra in din webbplatskartas URL och klicka på “Skicka”.

Varför är en Webbplatskarta Viktig?

En webbplatskarta hjälper Google att snabbt och effektivt indexera ditt webbplatsinnehåll. Det är särskilt användbart för:  

 • Större Webbplatser: Med tusentals sidor kan det vara utmanande för sökmotorer att hitta och indexera allt innehåll.
 • Nya Webbplatser: Hjälper Google att upptäcka och indexera ditt innehåll snabbare.
 • Webbplatser med Djupa eller Komplexa Strukturer: Underlättar för sökmotorer att förstå webbplatsens struktur och innehåll.

Optimera Teknisk SEO Med Google Search Console

Att optimera teknisk SEO är en kritisk del av att förbättra din webbplats ranking och trafik.

Google Search Console erbjuder många funktioner för att hjälpa dig upptäcka och åtgärda tekniska SEO-problem.

Ett av de mest kraftfulla verktygen i detta avseende är Indexrapporten.

Vad Är Indexrapporten?

Indextäckningsrapporten ger dig insikt i vilka sidor på din webbplats som finns i Googles index och vilka tekniska problem som kan hindra sidor från att bli indexerade.

Denna rapport är en del av den nya versionen av Google Search Console och har ersatt den äldre “Indexstatus”-rapporten.

Dess komplexitet kan verka överväldigande, men dess värde i att identifiera och lösa indexproblem är ovärderligt.

Användningen av indextäckningsrapporten kan delas in i två huvuddelar: identifiering och åtgärdande.

 1. Identifiera Indexeringsproblem:
  När du öppnar indextäckningsrapporten, får du en överblick över sidor som har indexerats korrekt, samt de som har stött på problem. Rapporten visar olika typer av fel som kan påverka din webbplats, till exempel 404-fel eller problem med serverns respons. 
 2. Åtgärda Identifierade Problem:
  När du har identifierat problemen, kan du börja arbeta med att lösa dem. Till exempel, om en sida inte kan indexeras på grund av en 404-felkod, kan du antingen åtgärda länken eller omdirigera sidan till en relevant destination. 

Identifiera Tekniska Problem Med Google Search Console

Indexrapporten i Google Search Console är ett kraftfullt verktyg för att identifiera och förstå olika tekniska problem som påverkar din webbplats. 

Rapporten är indelad i fyra huvudkategorier: Fel, Gäller med varningar, Giltig och Utesluten.

För att effektivt identifiera och hantera tekniska problem, bör du fokusera på “Fel”-fliken.

Denna del inkluderar ett diagram som visar hur antalet fel har förändrats över tid och detaljerad information om varje enskilt fel.

Vanliga Feltyper Och Hur Man Åtgärdar Dem

 • “Skickad URL verkar vara en Soft 404”: Detta fel indikerar att sidan inte hittades, men ändå levererade en felaktig statuskod. Denna typ av fel kan ibland vara buggig i sin detektion.
 • “Omdirigeringsfel”: Detta fel inträffar när en omdirigering (301/302) inte fungerar som den ska.
 • “Inskickad webbadress hittades inte (404)”: Här har servern returnerat rätt HTTP-statuskod (404), vilket betyder att sidan inte finns.
 • “Inskickad webbadress har genomsökningsproblem”: Detta kan bero på en mängd olika orsaker. För att diagnostisera problemet måste du besöka sidan direkt.
 • “Serverfel (5xx)”: Dessa fel uppstår när Googlebot inte kan nå din server, eventuellt på grund av krascher, timeout eller underhåll.

För att åtgärda dessa fel, börja med att klicka på en URL i listan.

Detta öppnar en sidopanel med information om det specifika felet.

Det är viktigt att först verifiera felet genom att besöka URL:en med en webbläsare. 

Åtgärda “Soft 404”-Fel Med Google Search Console

“Soft 404”-fel kan vara irriterande och förvirrande eftersom de indikerar att en sida som verkar fungera korrekt inte indexeras av Google.

Här är stegen för att diagnostisera och åtgärda dessa fel:

1. Kontrollera Sidan

Börja med att besöka varje webbadress som har markerats med ett “Soft 404”-fel i din webbläsare. Kontrollera om sidan laddas korrekt.

Gå sedan till till URL-inspektionsverktyget  och ange URL:en för den berörda sidan och använd funktionen “Testa Live URL”.

Detta kommer att skicka Googlebot till sidan och rendera sidan så att du kan se hur Googlebot ser den.

2. Analysera Sidorapporten

Klicka på “Visa testad sida” för att se en skärmdump av hur sidan ser ut från Googlebots perspektiv

Detta hjälper dig att avgöra om Google ser sidan som du avser den att ses.

Klicka sedan på fliken “Mer information” för att identifiera eventuella sidresurser som Google inte kunde läsa in korrekt.

I vissa fall kan blockerade resurser leda till “Soft 404”-fel.

3. Begär Indexering

Om du är säker på att sidan fungerar korrekt och alla relevanta sidresurser är tillgängliga för Google, använd knappen “Begär indexering” i URL-inspektionsverktyget.

Detta berättar för Google att sidan bör indexeras.

När Googlebot besöker sidan nästa gång, bör den kunna indexeras korrekt om problemen har åtgärdats.

Kontrollera Indexerade Sidor För Eventuella Problem I Google Search Console

För att säkerställa att din webbplats fungerar optimalt i sökmotorer, är det viktigt att regelbundet kontrollera statusen för dina indexerade sidor i Google Search Console.

Genom att fokusera på fliken “Giltig” i indextäckningsrapporten kan du få en tydlig bild av hur många sidor från din webbplats som för närvarande är indexerade av Google.

När du granskar dina indexerade sidor, finns det två huvudsakliga faktorer att vara uppmärksam på:

1. Oväntad Minskning eller Ökning av Indexerade Sidor

En plötslig minskning i antalet indexerade sidor kan signalera problem. 

Detta kan bero på att sidor blockerar Googlebot eller att noindex-taggar lagts till av misstag. –

En oväntad ökning av indexerade sidor kan också vara ett tecken på problem.

Detta kan hända om sidor som borde vara blockerade av misstag har blivit tillgängliga för indexering. 

2. Oväntat Högt Antal Indexerade Sidor

Det är viktigt att ha en uppfattning om hur många sidor på din webbplats som realistiskt sett borde vara indexerade. 

Om din webbplats har ett visst antal blogginlägg eller produktsidor, bör antalet indexerade sidor också återspegla detta i rapporten. 

En signifikant högre siffra kan indikera att onödiga eller duplicerade sidor har indexerats, vilket kan kräva åtgärder för att rensa upp och optimera din webbplats indexering.

Kontrollera Och Hantera Uteslutna Sidor I Google Search Console

I Google Search Console är det lika viktigt att granska de sidor som har uteslutits från indexering som de sidor som har indexerats.

Det finns många legitima skäl att utesluta sidor från indexering, men det är viktigt att säkerställa att de sidor som utesluts är de som du faktiskt inte vill ha indexerade.

När du granskar de uteslutna sidorna i Google Search Console, kommer du att stöta på olika anledningar till varför sidor har uteslutits.

Här är några vanliga scenarier och hur du hanterar dem:

 • Sida med Omdirigering: Om sidan omdirigerar till en annan URL och inte längre är relevant, är det normalt att den utesluts.
 • Alternativ Sida med Rätt Kanonisk Tagg: Detta indikerar att Google har identifierat en kanonisk version av sidan och uteslutit dubbletter.
 • Crawlproblem: Detta kan bero på flera orsaker, till exempel en 404-status. Det är viktigt att undersöka dessa sidor för att identifiera och lösa underliggande problem.
 • Genomsökt – För Närvarande Inte Indexerad: Dessa sidor har granskats av Google, men de har inte inkluderats i indexet. För att åtgärda detta, fokusera på att förbättra sidans kvalitet och unikhet.
 • Skickad URL Inte Vald som Kanonisk: Detta innebär att Google har identifierat en annan URL som den föredragna källan för innehållet. Se till att du hanterar duplicerat innehåll effektivt.
 • Blockerad av Robots.txt: Kontrollera dessa sidor för att säkerställa att du avsiktligt blockerar dem från indexering.
 • Duplicera Sida Utan Kanonisk Tagg: Om sidan är en del av en uppsättning dubbletter utan en kanonisk URL, överväg att definiera en sådan eller använda noindex-metarobottaggen på de duplicerade sidorna. 
 • Utesluten av ‘Noindex’-Taggen: Detta är normalt och indikerar att noindex-taggen fungerar som avsett.

När du granskar dina uteslutna sidor, fokusera på att förstå varför varje sida har uteslutits och överväg om det är lämpligt.

Om en sida utesluts felaktigt, vidta åtgärder för att få den indexerad igen, till exempel genom att ta bort noindex-taggen eller lösa crawlproblem.

För sidor som rätteligen är uteslutna, se till att de fortsätter att vara det för att bibehålla en ren och fokuserad webbplatsstruktur för sökmotorerna. 

Använda Prestandarapporten I Google Search Console För Att Öka Organisk Trafik

Google Search Console’s “Prestanda”-rapport är ett kraftfullt verktyg för att analysera och förbättra din webbplats organiska trafik

Denna rapport ger dig en detaljerad överblick över hur din webbplats presterar i Google-sökresultaten, vilket är avgörande för att identifiera möjligheter till förbättringar.

Vad Är Prestandarapporten?

Prestandarapporten visar detaljerad information om din webbplats prestanda i sökresultaten, inklusive antalet klick, din klickfrekvens (CTR) och din genomsnittliga rankingposition.

Det är dessa insikter som gör rapporten till ett så värdefullt verktyg för att förstå och förbättra din SEO-strategi.

Till skillnad från den äldre “Sökanalys”-rapporten, erbjuder den nya Prestandarapporten upp till 16 månaders data.

Detta är en betydande förbättring som ger en bredare översikt över trender och mönster över tid.

Rapporten erbjuder också avancerade filterfunktioner, till exempel möjligheten att visa specifika typer av resultat, som AMP-sidor.

Detta gör det möjligt för användare att utföra mer detaljerade analyser och identifiera specifika områden för förbättring.

Optimera För Ökad Organisk Trafik

För att effektivt använda Prestandarapporten för att öka din organiska trafik, bör du fokusera på följande aspekter:

 1. Analysera Söktermer: Identifiera vilka söktermer som driver mest trafik till din webbplats. Genom att förstå vilka nyckelord som är mest effektiva kan du optimera ditt innehåll för att ranka högre för dessa termer.
 2. Förbättra Sidor med Låg CTR: Identifiera sidor med höga visningar men låg CTR. Genom att förbättra dessa sidors titlar och metabeskrivningar kan du göra dem mer lockande för sökare och öka klickfrekvensen.
 3. Identifiera och Åtgärda Rankingmöjligheter: Hitta sidor som rankar på andra eller tredje sidan i sökresultaten och optimera dem för att förbättra deras position. Detta kan innebära att förbättra innehållet, öka sidhastigheten eller förbättra interna och externa länkar.

Hitta “Möjlighetssökord” Med Prestandarapporten I Google Search Console

Att identifiera “möjlighetssökord” genom Prestandarapporten i Google Search Console är en effektiv strategi för att förbättra din SEO och öka organisk trafik.

Dessa sökord är dolda pärlor som redan genererar trafik och har potential att ge ännu bättre resultat.

Vad Är Möjlighetssökord?

Möjlighetssökord är fraser där din webbplats redan rankar inom positionerna 8-20 i sökresultaten och där dessa fraser får ett betydande antal visningar.

Det som gör dessa sökord till en sådan möjlighet är att:

 • Google Redan Favoriserar Din Sida: Om din sida redan rankar relativt högt (även om den är på andra sidan av sökresultaten), indikerar det att Google anser att din sida är relevant för sökordet. Med lite extra arbete kan du kanske flytta upp din sida till första sidan.
 • Exakta Data istället för Gissningar: Till skillnad från att förlita sig på uppskattad sökordsvolym från tredjeparts SEO-verktyg, ger Prestandarapporten i GSC dig exakta data om visningar. Detta ger en mycket mer precis bild av hur mycket trafik du faktiskt kan förvänta dig för dessa sökord.

För att hitta och utnyttja dessa möjlighetssökord, bör du:

 1. Granska Prestandarapporten: Analysera vilka sökord som för närvarande genererar trafik till din webbplats men har rum för förbättring i ranking. Fokusera på de sökord som ligger i positionerna 8-20.
 2. Analysera Impressioner och CTR: För dessa möjlighetssökord, undersök antalet visningar (impressioner) och klickfrekvensen (CTR). Sökord med höga visningar men låg CTR är perfekta kandidater för optimering.
 3. Optimera Sidorna: Förbättra dessa sidor genom att förbättra innehållet, optimera titlar och metabeskrivningar, och säkerställa att sidan fullt ut adresserar sökordet och dess sökavsikt. Detta kan inkludera att lägga till mer detaljerat innehåll, använda sökordet på strategiska ställen, och förbättra den övergripande användarupplevelsen. 

Genom att strategiskt identifiera och optimera för möjlighetssökord, kan du utnyttja det arbete som redan har lagts ner och få betydande förbättringar i din webbplats synlighet och trafik. .

Vikten Av Att Använda Google Search Console Effektivt

Att använda Google Search Console (GSC) på rätt sätt är avgörande för varje webbplatsägare eller SEO-expert som strävar efter framgång i den digitala världen.

Som vi har sett genom denna guide, erbjuder GSC en mängd insikter och verktyg som kan revolutionera hur du närmar dig SEO och din webbplats övergripande prestanda.

Genom att regelbundet dyka in i rapporter som Prestandarapporten, Indextäckningsrapporten, och andra funktioner i GSC, kan du upptäcka dolda möjligheter, identifiera och åtgärda tekniska problem, och förstå hur din webbplats uppfattas och rankas av Google.

Dessa insikter är ovärderliga för att optimera din webbplats, förbättra dess synlighet i sökresultaten, och i slutändan driva mer organisk trafik.

Kom ihåg, att lyckas med SEO handlar inte bara om att använda rätt verktyg, utan också om att förstå och agera på den data du samlar in.

Google Search Console är inte bara ett verktyg för att spåra prestanda, det är en vägledare för kontinuerlig förbättring och framgång i den digitala världen.

SEO framgång

Ta er digitala framgång till nästa nivå.

Innehållsförteckning

Författare
Johannes Källman

Johannes har jobbat på med SEO och hemsidor i över 10 år och är grundaren till Omnily.