HTML-länkar, även kända som hyperlänkar, är grundstenar i webbnavigationen.

De möjliggör anslutningar mellan olika webbsidor eller olika delar av samma sida.

Genom att klicka på en HTML-länk transporteras användaren direkt till den angivna destinationen.

Dessa länkar är inte bara viktiga för användarupplevelsen utan spelar också en stor roll i sökmotoroptimering.

Vad Är En HTML-Länk?

En HTML-länk skapas med <a>-taggen i HTML-koden.

Denna tagg definierar hyperlänken och använder attributet href för att specificera länkens destination.

De gör det möjligt för användare och sökspindlar såsom Googles Crawlers att navigera och komma åt digitala resurser på internet.

Texten eller objektet inuti <a>-taggen blir det klickbara elementet.

HTML-länkar kan leda till andra webbsidor, dokument, bilder eller till och med en specifik plats på samma sida. 

Så här kan en HTML-länk se ut:

<a href=”https://www.hemsida.se”>Besök vår webbplats</a>

Välj Rätt Värde För Href-Attributet

Href-attributet i HTML-länkar är kritiskt för att definiera länkens destination, som kan variera från webbsidor till filer, e-postadresser eller telefonnummer.

Relativt Href-Attribut

En relativ URL används för att peka på resurser inom samma webbplats. 

Till exempel kan logotypen på Omnilys hemsida ha href-värdet “/artiklar/”, vilket dynamiskt kommer att skicka användaren till sidan med denna slug. 

Dessa är korta och praktiska att använda, särskilt vid webbplatsmigreringar.

Trots deras bekvämlighet rekommenderar vi fasta URL:er för bättre SEO-effektivitet.

Fasta Href-Attribut

Fasta URL:er innehåller den fullständiga webbadressen inklusive protokoll(HTTP eller HTTPS) och domännamn.

De är nödvändiga för externa länkar och är fördelaktiga även för interna länkar, eftersom de tydligt pekar på den kanoniska versionen av en sida.

Detta förhindrar eventuell förvirring för sökmotorer och kan förbättra din SEO.

HTML-Länkars Element

För att bättre förstå hur dessa HTML-länkar fungerar, och hur du kan utnyttja de på bästa sätt, är det först viktigt att förstå hur vi kan manipulera de för att nå målet med länken.

Ankarlänkar

Ankarlänkar är användbara för att länka till olika delar av samma sida.

Det är dessa länkar som gör det möjligt för användaren att navigera på en och samma sida på ett smidigt sätt, utan att behöva scrolla.

För att skapa en sådan länk, tilldela ett id-attribut till målelementet och använd sedan #id-namn som href-värde.

I praktiken innebär det att du ger ett visst HTML-element ett ID, vilket du sedan använder i din ankarlänk för att säga åt webbläsaren att hoppa till den delen av artikeln.

Du behöver då först lägga till ett ID i din HTML-kod likt följande:

<h2 id=”sektion1″>Sektion 1</h2>

När du sedan har ett HTML-element med e tt visst ID, kan du inkludera detta i din HTML-länk likt detta:

<a href=”#sektion1″>Gå till Sektion 1</a>

Mailto-Länkar

Mailto-länkar är speciella då de öppnar användarens e-postprogram för att skapa ett nytt meddelande.

Detta görs genom att sätta href-värdet till “mailto:” följt av e-postadressen.

Du kan även inkludera extra parametrar som ämnesrad och brödtext genom URL-kodning.

<a href=”mailto:johannes@hemsida.se”>Skicka e-post</a>

Tel-Länkar

Slutligen används tel-länkar för att underlätta telefonkontakt.

Genom att sätta href-värdet till “tel:” följt av ett telefonnummer, kan användare snabbt ringa genom att klicka på länken, vilket är speciellt användbart på mobila enheter.

<a href=”tel:+46123456789″>Ring oss</a>

Bildlänkar

För att skapa bildlänkar, infoga en bild inuti ankartaggen och inkludera en beskrivande ‘alt’-text.

Detta är viktigt för att både sökmotorer och användare som använder skärmläsare ska förstå vad bilden föreställer.

För att infoga en bildlänk i din HTML-kod kan det se ut så här: 

<a href=”<https://www.hemsida.se/produktkategori/produktnamn>”><img src=”product-image.png” alt=”Detta är en beskrivning av produktbilden”></a>.

Utöver text och bilder kan du också använda andra HTML-element som SVG-filer eller formaterad text för att skapa mer engagerande och informativa ankarinnehåll.

Denna mångsidighet ger möjlighet att skapa länkar som är både attraktiva och funktionella.

Optimera Ankarinnehållet

Ankarinnehållet, det vill säga innehållet i en länk, spelar en viktig roll både för användarupplevelsen och för sökmotoroptimering.

Sökmotorer använder detta innehåll för att förstå vad den länkade sidan handlar om. Därför är det avgörande att noggrant optimera det.

Den mest typiska formen av ankarinnehåll är ankartexten, vilket är den synliga delen av HTML-länken, och ser ut så här.

<a href=”<https://www.hemsida.se/>”>Ankartext här</a>.

Generisk ankartext som “Klicka här” bör undvikas, då den inte ger någon information om länkens destination.

Använd istället beskrivande text som tydligt förklarar vad användaren kan förvänta sig att hitta på den länkade sidan.

När du länkar till andra sidor inom din webbplats, är det effektivt att använda viktiga sökord i ankartexten, om det görs på ett naturligt sätt.

Detta hjälper till att bygga relevans kring dessa sökord, vilket kan förbättra din placering i sökresultaten på Google.

Typer Av HTML-Länkar

Generellt sett kan man kategorisera länkar i två kategorier, interna och utgående.

Interna Länkar

Effektiv användning av interna länkar uppmuntrar besökare att utforska din webbplats mer ingående.

Detta kan leda till ökad interaktion, såsom köp eller innehållsdelning.

Dessutom hjälper interna länkar Google att förstå hur sidorna på din webbplats hänger samman, vilket kan förbättra din ranking i sökresultaten.

Exempel på interna länkar:

  • Navigeringslänkar: Förenklar rörelsen mellan olika sidor på din webbplats.
  • Kontextuella länkar: Ökar värdet och förståelsen av innehållet genom att hänvisa till relevanta sidor.
  • Ankarlänkar: Underlättar navigation inom långa sidor genom att hoppa till specifika sektioner.
  • Länkar till filer: Tillhandahåller direkt åtkomst till filer som e-böcker eller dokument på din server.

Utgående Länkar

Trots att Googles John Mueller påstår att externa länkar inte direkt påverkar en webbplats rankning, anser många SEO-experter att de bidrar till en webbplats trovärdighet och värde.

Genom att noggrant välja externa länkar kan du förbättra användarupplevelsen och samtidigt stödja ditt innehålls kvalitet.

Exempel på externa länkar:

  • Länkar till Tillförlitliga Källor: Bygger förtroende genom att referera till auktoritativa och relevanta externa webbplatser.
  • Delning av Användbara Verktyg: Erbjuder ytterligare resurser som kompletterar ditt innehåll.

Skillnaden Mellan NoFollow Och DoFollow HTML-Länkar

I HTML-kodningen av webbsidor finns det två primära typer av länkar när det gäller hur sökmotorer behandlar dem: NoFollow och DoFollow.

Dessa attribut ger sökmotorer instruktioner om huruvida de ska överväga länken i deras rankingalgoritmer.

Dofollow-Länkar

DoFollow-länkar är standardlänkar som inte har något specifikt attribut som instruerar sökmotorerna annorlunda.

<a href=”<https://www.hemsida.se>”>Besök vår sida</a>

Dessa länkar bidrar till länkens målsidas sökmotorranking genom att överföra en del av sidans auktoritet, eller “link juice”, till den länkade sidan.

De är viktiga för SEO eftersom de signalerar ett förtroende eller en relation mellan två sidor.

Nofollow-Länkar

NoFollow-länkar, å andra sidan, innehåller ett rel="nofollow"-attribut som talar om för sökmotorer att inte följa länken eller överföra någon auktoritet till den länkade sidan.

<a href=”<https://www.example.com>” rel=”nofollow”>Besök vår sida</a>

Dessa används vanligtvis när en webbplats inte vill associera sig med eller stödja den länkade sidan, som i kommentarssektioner av bloggar eller på forum för att motverka spam.

Att Använda HTML-Länkar På Rätt Sätt

Att förstå och effektivt implementera olika typer av HTML-länkar är grundläggande för en framgångsrik närvaro online.

Genom att optimera ankarinnehållet och använda rätt länkattribut kan du förbättra både användarupplevelsen och din webbplats SEO-prestanda.

Kom ihåg att varje länk på din sida inte bara är en väg till en annan resurs, utan också en möjlighet att bygga ett starkare, mer sammankopplat och sökmotorvänligt nätverk.

SEO framgång

Ta er digitala framgång till nästa nivå.

Innehållsförteckning

Författare
Johannes Källman

Johannes har jobbat på med SEO och hemsidor i över 10 år och är grundaren till Omnily.