HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) är en fundamental del av internets säkerhetsinfrastruktur.

Det är en säker version av HTTP, det protokoll som används för att skicka data mellan webbläsaren och servern.

Genom att kryptera denna kommunikation skyddar HTTPS användarnas information från att bli avlyssnad eller manipulerad, vilket är avgörande för integritet online.

I denna artikel kommer du att få en djupare förståelse av:

 • Grunderna i HTTP och HTTPS
 • Funktionen av TLS-certifikat
 • Hur HTTPS påverkar SEO
 • Steg för att implementera HTTPS
 • Kontroll av potentiella fel vid övergång till HTTPS

Vad Är HTTPS?

HTTPS är kort och gott en säkrare version av HTTP, det grundläggande protokollet för att skicka information över internet.

Skillnaden ligger i att HTTPS använder kryptering för att skydda datan som överförs.

Detta gör det svårt för obehöriga att avlyssna eller förändra informationen som skickas mellan användarens webbläsare och webbplatsens server.

Enkel Illustration Av HTTP Och HTTPS

För att förstå skillnaden mellan HTTP och HTTPS, kan vi tänka oss en situation där en angripare försöker få tillgång till data som skickas mellan en klient (webbläsaren) och en server.

Med HTTP är denna kommunikation okrypterad, vilket gör den sårbar för avlyssning och manipulation.

Angriparen kan enkelt fånga upp känslig information som inloggningsuppgifter och betalningsinformation eller till och med injicera skadlig kod.

Med HTTPS är all kommunikation istället krypterad.

Det innebär att även om en angripare lyckas avlyssna datan, är allt de ser obegripliga tecken istället för faktisk läsbar information.

Det är som att skicka värdesaker i en låst, oförstörbar låda där endast avsändaren och mottagaren har nyckeln.

HTTPS använder TLS (Transport Layer Security), en krypteringsteknik, för att säkra dataöverföringar. 

För att förstå hur HTTPS skyddar kommunikation på internet är det därför viktigt att känna till hur TLS-certifikat fungerar.

Vad Är Ett TLS-Certifikat?

TLS, eller Transport Layer Security, är en förbättring av SSL (Secure Sockets Layer)

Även om termen SSL fortfarande används i vardagligt tal, är det TLS som är den aktuella tekniken bakom.

Ett TLS-certifikat fungerar som ett digitalt pass som autentiserar identiteten på en webbplats och möjliggör en säker anslutning via HTTPS.

Certifikatutfärdare (CA)

Certifikatutfärdare, eller CA, är pålitliga tredje parter som utfärdar TLS-certifikat.

Deras roll är kritisk eftersom de verifierar och intygar identiteten på webbplatser.

Även om vem som helst tekniskt kan utfärda ett TLS-certifikat, stöds endast de utfärdade av offentligt betrodda CA:er av webbläsare.

Användare kan kontrollera ett webbplats certifikat och dess utfärdande CA genom att klicka på låsikonen i adressfältet på webbläsaren.

Typer Av TLS-Certifikat

 • Domänvalidering (DV): DV-certifikat validerar bara kontrollen över ett domännamn. De är grundläggande och ofta gratis, lämpliga för webbplatser som inte hanterar känslig information.
 • Organisationsvalidering (OV): OV-certifikat kräver mer grundlig verifikation av företaget bakom webbplatsen och är bättre för webbplatser som hanterar inloggningar eller betalningar.
 • Utökad Validering (EV): EV-certifikat är den mest rigorösa typen av validering och erbjuder högsta nivån av förtroende och säkerhet. De är idealiska för stora e-handelssidor och webbplatser som behöver högsta möjliga säkerhetsnivå.

Vad Är Wildcard- Och SAN TLS-Certifikat

Förutom de olika valideringsnivåerna finns det ytterligare kategorier av TLS-certifikat som hanterar behovet av att säkra flera domäner eller underdomäner under ett och samma certifikat.

Dessa är Wildcard- och SAN (Subject Alternative Name) certifikat.

Ett Wildcard-certifikat är utformat för att säkra en huvuddomän och ett obegränsat antal dess underdomäner.

Om du har en huvuddomän som example.com, kan då ett Wildcard-certifikat också säkra blog.example.comshop.example.com, och så vidare.

Det är en praktisk lösning om du har flera underdomäner och vill hantera deras säkerhet under ett enda certifikat.

SAN-Certifikat

SAN-certifikat erbjuder en ännu bredare flexibilitet.

De kan inte bara säkra flera underdomäner men även helt olika domännamn.

Till exempel kan ett SAN-certifikat säkra example.comblog.example.com, samt different.org.

Detta gör SAN-certifikat idealiska för organisationer som har flera varumärken eller tjänster spridda över olika domäner.

Kombination Med Valideringstyper

Det intressanta med Wildcard- och SAN-certifikat är att de kan kombineras med de tidigare nämnda valideringstyperna som DV, OV, och EV.

Det innebär att du kan välja en Wildcard eller SAN-certifikat med den säkerhetsnivå som bäst passar din webbplats behov.

Oavsett om det är en grundläggande DV-validering för en serie bloggar eller en mer omfattande EV-validering för flera e-handelsplatser.

Hur HTTPS Hjälper SEO

HTTPS, som är standarden för webbsäkerhet, spelar en viktig roll inom SEO (sökmotoroptimering)

Dess inflytande sträcker sig från att vara en rankningssignal till att förbättra användarupplevelsen.

Låt oss utforska detta närmare.

1. HTTPS Som Rankningssignal

Redan 2014 meddelade Google att HTTPS är en rankningssignal

Även om det är en lättviktig faktor, kan det fungera som en utslagsfaktor i konkurrensutsatta situationer.

I princip innebär detta att om två webbplatser är likvärdiga i kvalitet och innehåll, kan webbplatsen med HTTPS få en liten fördel i sökresultaten.

2. Bidrag Till En Säkrare Webb

Genom att använda HTTPS bidrar webbansvariga till en säkrare och mer pålitlig webb.

När användare besöker en webbplats som inte är säkrad med HTTPS visas ofta en varning i webbläsaren.

Detta kan skapa misstro och tveksamhet, vilket negativt påverkar användarupplevelsen och potentiellt ökar avvisningsfrekvensen

En säker webbplats med HTTPS kan däremot öka förtroendet och därmed uppehållstiden på webbplatsen.

3. Bevarar Hänvisningsdata

En annan viktig aspekt är att HTTPS bevarar hänvisningsdata.

När en användare klickar på en länk från en HTTPS-webbplats till en HTTP-webbplats, går hänvisningsinformationen förlorad. 

Detta innebär att trafiken felaktigt kan rapporteras som direkt trafik i analysverktyg som Google Analytics.

Genom att använda HTTPS, säkerställer du att hänvisningsdata bevaras, vilket ger en tydligare bild av var din trafik kommer ifrån.

3. Möjliggör Användning Av Moderna Protokoll

Trots att HTTPS lägger till ett extra säkerhetslager, vilket kan öka laddningstiden, är det nödvändigt för att kunna använda moderna och snabbare protokoll som TLS 1.3 och HTTP/2.

Dessa tekniker kan inte bara förbättra sidans laddningstid utan även den övergripande användarupplevelsen, vilket är en annan faktor som Google tar hänsyn till vid rankning.

Hur Man Ställer In HTTPS

Att byta till HTTPS är ett viktigt steg för att säkra din webbplats och stärka din SEO-position.

Processen varierar beroende på din nuvarande situation och tekniska kapacitet.

Låt oss gå igenom olika scenarier:

1. Lansering Av En Ny Webbplats

Om du är på väg att lansera en ny webbplats, är du i en idealisk position.

Börja med HTTPS direkt och undvik de komplikationer som kan uppstå vid en migrering från HTTP.

Se bara till att din webbhotellleverantör stöder de senaste HTTP- och TLS-protokollversionerna.

Efter att webbplatsen är live, implementera HTTP Strict Transport Security (HSTS) för att förstärka säkerheten.

2. Redan HTTPS-Aktiverad Webbplats

Om du redan har HTTPS men är osäker på om det är korrekt inställt, är det viktigt att genomgå din konfiguration.

I nästa avsnitt kommer vi att diskutera vanliga misstag och hur du kan åtgärda dem.

3. Webbplats På HTTP

För de som fortfarande kör sin webbplats på HTTP kan övergången vara mer komplex och tidskrävande.

Här är några faktorer att tänka på:

 • Storleken och komplexiteten på din webbplats: Större och mer komplexa webbplatser kräver mer noggrann planering och testning.
 • CMS (Content Management System): Kontrollera dokumentationen för ditt CMS för specifika instruktioner kring HTTPS.
 • Värd-/CDN-leverantörer: Din värd eller CDN-leverantör kan erbjuda verktyg eller support för att underlätta migreringen.
 • Tekniska kunskaper: Om du inte är tekniskt kunnig kan det vara värt att anlita en expert.

För mindre webbplatser som drivs på populära CMS-plattformar och med en pålitlig värd, kan du ofta genomföra migreringen själv.

Se till att följa en detaljerad checklista för att undvika vanliga misstag.

Om din webbplats är stor eller om du känner dig osäker på den tekniska aspekten, överväg att anlita en professionell.

Detta kan spara dig tid, minska stress och garantera en säker övergång.

Internetsäkerhet Framöver

Vi är på en spännande resa mot en snabbare och säkrare surfupplevelse på World Wide Web

Med en växande andel av webbplatser som övergår till HTTPS, tar vi viktiga steg mot detta mål.

Enligt data från w3techs.com använder nu 59,4 % av webbplatserna HTTPS som standard.

Detta kan jämföras med Googles rapporterade data, där mellan 88-99 % av surfningen i Chrome sker på HTTPS-webbplatser. 

Trots den ökande användningen av HTTPS finns det fortfarande utrymme för förbättring, särskilt när det gäller kvaliteten på TLS-stödet.

Att byta till HTTPS är bara början.

Det krävs kontinuerlig uppmärksamhet på webbprestanda och säkerhetstrender för att fullt ut dra nytta av de fördelar som HTTPS erbjuder.

Att hålla din webbplats uppdaterad med de senaste säkerhetsfunktionerna är inte bara bra för användarna, utan också för webbens övergripande hälsa och säkerhet.

SEO framgång

Ta er digitala framgång till nästa nivå.

Innehållsförteckning

Författare
Johannes Källman

Johannes har jobbat på med SEO och hemsidor i över 10 år och är grundaren till Omnily.