301-Omdirigeringar Vad Är Det & Hur Fungerar Det?

Vad Är En 301-Omdirigering?

301-omdirigering är en viktig teknik inom webbutveckling och SEO. Det är processen att permanent leda en URL till en annan.

Tänk på det som en flyttanmälan för din webbinnehåll. 

Denna metod används för att säkerställa att din webbplats behåller sin sökmotorranking och ger användarna en sömlös upplevelse, även när URL:er ändras. 

Om du är intresserad av att förstå hur du effektivt kan hantera URL-ändringar utan att förlora trafik, är denna artikel för dig.

Skillnad På 301 & 302 Omdirigering

Skillnaden mellan 301- och 302-omdirigeringar är främst deras varaktighet och syfte.

301-omdirigering används för permanenta URL-ändringar.

Den leder inte bara besökare till den nya adressen, utan meddelar också sökmotorer att denna förändring är varaktig.

Det är därför 301 är standardvalet för permanenta domänflyttar, då det hjälper till att bevara webbplatsens SEO-värde över tid.

302-omdirigering: används istället för tillfälliga förändringar.

Även om den leder besökare till en ny URL, signalerar den till sökmotorer att omdirigeringen är temporär. 

Det är idealiskt för situationer där innehållet kommer att återgå till den ursprungliga URL:en efter en viss tid, som under en webbplatsunderhåll eller för A/B-testning.

När Ska Du Använda 301-Omdirigeringar

När det gäller att hantera din webbplats, är valet av rätt typ av omdirigering avgörande.

Utan 301-omdirigeringar, skulle användare som klickar på den gamla länken mötas av det frustrerande 404-felet (Sidan Hittades Inte). 

Detta kan skada både användarupplevelse och webbplatsens trovärdighet.

Här är några situationer då det kan vara en bra idé att implementera en 301-redirect på din sida.

1. Permanent Flytt Av En Sida Till En Ny URL

Föreställ dig scenariot:

Du har en webbsida, låt oss säga https://www.website.com/old-page-name/, och av någon anledning måste den flyttas till https://www.website.com/new-page-name/.

Kanske har ett produktnamn ändrats, eller du vill strukturera om dina sidor för bättre kategorisering.

Oavsett orsak, är en 301-omdirigering ditt bästa verktyg här.

Genom att använda en 301-omdirigering, säkerställer du att användare och sökmotorer smidigt leds till den nya adressen. 

2. När Du Tar Bort En Sida

En annan vanlig situation är när du behöver ta bort en sida från din webbplats.

Kanske är innehållet inte längre relevant, eller så tjänar sidan inte längre sitt syfte.

I stället för att helt enkelt ta bort sidan – vilket leder till den ökända 404-sidan – är det mer fördelaktigt att använda en 301-omdirigering.

Varför kanske du undrar?

Eftersom det skapar en mycket bättre användarupplevelse.

Genom att omdirigera den gamla sidan till en ny, relevant sida på din webbplats, ger du besökare ett värdefullt alternativ istället för en väg åt inget alls. 

Detta minskar risken för att besökare studsar tillbaka från din webbplats (och förbättrar din sidas Bounce rate), samtidigt som det behåller det värde som den ursprungliga sidan hade byggt upp.

3. När Du Behöver Migrera Din Webbplats Till En Ny Domän

Ibland kan det bli nödvändigt att flytta hela din webbplats till en helt ny domän.

Det kan vara en flytt från https://www.website.com till https://www.newwebsite.com, kanske på grund av ett varumärkesbyte eller en övergång från en .net till en .com domän.

I dessa situationer är 301-omdirigeringen din bästa vän.

Den säkerställer att trafik och SEO-värde smidigt förs över till din nya domän.

Dessutom är det viktigt att meddela Google om denna stora förändring via verktyget Adressändring i Google Search Console.

Detta hjälper sökmotorerna att snabbt uppdatera sina index och förstå att din webbplats nu finns på en ny adress.

4. När Du Ändrar Strukturen På Din Webbplats

En annan anledning till att använda 301-omdirigeringar är när du behöver ändra strukturen på din webbplats.

Det kan handla om att omorganisera ditt innehåll, till exempel att gå från https://www.website.com/old-category/post/ till https://www.website.com/new-category/post/.

Det är viktigt att förstå att denna typ av förändringar inte bara påverkar hur användare navigerar på din webbplats, utan också hur sökmotorer indexerar och förstår relationen mellan dina sidor.

Genom att implementera 301-omdirigeringar när du ändrar webbplatsstrukturen, säkerställer du att användarna och sökmotorerna alltid leds till rätt plats.

5. När Du FLyttar Från Icke-WWW Till WWW-Adresser (Eller Lösa Dupliceringsproblem)

En vanlig fråga för många webbplatsägare är om de ska använda WWW eller icke-WWW i sina webbadresser

Oavsett vilket val du gör, är det viktigt att vara konsekvent för att undvika problem med duplicerat innehåll.

Om du till exempel väljer att flytta från https://www.website.com till https://website.com, är det avgörande att du använder 301-omdirigeringar.

Detta säkerställer att både användare och sökmotorer är medvetna om vilken som är huvudversionen av din webbplats.

Det skapar inte bara en mer enhetlig användarupplevelse utan hjälper också till att förtydliga din webbplats struktur för sökmotorerna.

6. När Du Byter Från HTTP Till HTTPS

Säkerhet på webben har blivit en hög prioritet och växlingen från HTTP till HTTPS är en del av denna utveckling. 

När du övergår till den säkrare HTTPS-protokollen, är det viktigt att använda en 301-omdirigering.

Detta hjälper Google att förstå att din webbplats nu finns på en säkrare plats och att den ska indexera den nya HTTPS-versionen.

För användare innebär det att de automatiskt omdirigeras till den säkrare versionen av din webbplats, vilket stärker förtroendet för din online-närvaro.

7. När Du Slår Samman Två (Eller Fler) Domäner

Ett annat scenario där 301-omdirigeringar är kritiska är när två eller flera domäner ska slås samman, vilket ofta händer efter företagssammanslagningar eller förvärv.

Till exempel kan du behöva flytta innehåll från https://www.website.de till https://www.website.com/de/.

Detta kräver en noggrann planering, men grunden är att använda 301-omdirigeringar för att säkerställa att SEO-värdet från de gamla domänerna överförs till den nya sammanslagna domänen.

8. För Att Lösa Problem Med “Efterföljande Snedstreck”

Det kan verka trivialt, men hur URL-adresser hanterar efterföljande snedstreck (t.ex. https://www.website.com/page-name/ kontra https://www.website.com/page-name) kan ha en stor inverkan.

Dessa variationer betraktas som olika sidor av sökmotorer.

Att använda en 301-omdirigering för att standardisera dessa URL-adresser hjälper till att eliminera förvirring både för användare och sökmotorer, vilket säkerställer en konsekvent och effektiv sökmotoroptimering.

9. För Att Lösa Problem Med Stora Och Små Bokstäver

Liknande efterföljande snedstreck, kan URL-adresser med versaler och gemener (som https://www.website.com/Page-Name/ och https://www.website.com/page-name/) ses som olika sidor av sökmotorer.

Att använda 301-omdirigeringar för att standardisera dessa URL-adresser, oftast till enbart gemener, är en effektiv lösning på detta problem.

Det bidrar till att undvika duplicerat innehåll och förbättrar webbplatsens SEO-prestanda.

Hur Du Skapar En 301-Omdirigering

Det finns flera olika metoder för att skapa en 301-omdirigering, och vilken metod som är rätt för dig kommer till stor del att avgöras beroende på vilket typ av CMS-system du använder.

Här har du de bästa metoderna för några av de mest populära CMS-systemen.

Använd En Serverbaserad Omdirigering

Det mest effektiva sättet att hantera 301-omdirigeringar är direkt via din webbserver.

Detta tillvägagångssätt är föredraget ur både hastighet och teknisk synvinkel.

Men kom ihåg att detta kräver teknisk kunskap och försiktighet:

 1. Identifiera din servertyp:
  Beroende på om du använder Apache, Nginx, IIS eller annan serverprogramvara, kommer processen att skilja sig. Varje servertyp har sina egna specifika metoder för att konfigurera omdirigeringar.
 2. Förstå din hostingleverantör:
  Din hostingleverantör kan ha specifika verktyg eller metoder för att lägga till 301-omdirigeringar. Det är viktigt att känna till dessa innan du gör några ändringar.
 3. Teknisk expertis:
  Om du inte är säker på hur man hanterar serverinställningar, är det bäst att inte försöka detta själv. Felaktiga konfigurationer kan orsaka avbrott och andra problem på din webbplats.

Omdirigera En URL Med Ett Kostnadsfritt WordPress-Plugin: Redirection

Inom marknadsföring är det ibland nödvändigt att välja en praktisk lösning framför den optimala.

Om en serverbaserad omdirigering inte är möjlig, kan ett WordPress-plugin som Redirection vara en användbar lösning.

Även om det inte är optimalt – eftersom plugins kan vara långsammare och kräver förlitan på tredjepartskod – kan det vara ett effektivt alternativ.

Gör så här för att installera det och sätta upp en omdirigering.

 1. Installera och aktivera Redirection-pluginet.
  • Sök efter ‘Redirection’ i WordPress plugin-katalogen.
  • Installera och aktivera pluginet på din WordPress-webbplats.
 2. Navigera till Inställningar > Redirection.
  • Efter aktivering, gå till pluginets inställningsmeny.
  • Följ installationsinstruktionerna som visas för att konfigurera pluginet korrekt.
 3. Öppna Alternativ-menyn för Redirection-pluginet.
  • Efter installationen, navigera till Alternativ-menyn för att börja konfigurera dina omdirigeringar.
  • Välj ‘Redirects’ från toppmenyn för att komma till omdirigeringssidan.
 4. Lägg till en ny 301-omdirigering.
  • På sidan för Omdirigeringar, leta efter sektionen ‘Lägg till ny omdirigering’.
  • Ange käll-URL (den gamla URL:en) och mål-URL (den nya URL:en) för omdirigeringen.
 5. Spara den nya omdirigeringen.
  • Klicka på ‘Lägg till omdirigering’ för att spara din nya omdirigering.
  • Den nya omdirigeringen kommer nu att visas i din lista över aktiva omdirigeringar.

Det är viktigt att noggrant granska och testa dina omdirigeringar efter att de har skapats för att säkerställa att de fungerar korrekt.

Detta säkerställer en smidig övergång för användare som besöker de omdirigerade URL:erna och hjälper till att bevara SEO-värde. 

301-Omdirigeringar I .Htaccess

Att implementera 301-omdirigeringar genom en .htaccess-fil är ett effektivt sätt för dem som använder Apache-servrar.

Här är några vanliga exempel på hur du kan använda .htaccess för att skapa omdirigeringar:

1. Omdirigera en hel domän till en ny webbplats

Använd följande kod för att omdirigera hela din domän till en ny adress:

apacheCopy code
Redirect 301 / <http://www.example.com/>

Ersätt http://www.example.com/ med URL:en till din nya domän.

Detta kommer att omdirigera alla sidor på din gamla webbplats till motsvarande sidor på den nya domänen.

2. Omdirigera en enskild sida

För att omdirigera en enskild sida, använd följande kod:

apacheCopy code
Redirect 301 /oldpage/ <http://www.example.com/newpage/>

Ändra /oldpage/ till den gamla sidans sökväg och http://www.example.com/newpage/ till den nya sidans fullständiga URL.

Detta kan användas för att omdirigera sidor inom samma domän eller till en annan domän.

3. Använda Apache mod_rewrite

För mer avancerade och flexibla omdirigeringar kan du använda Apache mod_rewrite.

Här är ett exempel för att omdirigera från en icke-www till en www-underdomän:

apacheCopy code
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domain.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ <http://www.domain.com/$1> [R=301,NC]

Byt ut domain.com och www.domain.com med din faktiska domän.

Detta kommer att omdirigera alla förfrågningar från icke-www-versionen av din webbplats till www-versionen.

När du arbetar med .htaccess-filer, var försiktig. Felaktiga ändringar kan leda till att din webbplats blir otillgänglig.

Säkerhetskopiera alltid din .htaccess-fil innan du gör några ändringar och testa din konfiguration noggrant för att säkerställa att allt fungerar som det ska. 

301-Omdirigeringar I Shopify-Butiker

Att skapa 301-omdirigeringar på en Shopify-butik är en ganska enkel och användarvänlig process.

Här är stegen för att lägga till 301-omdirigeringar i din Shopify-butik:

 1. Gå till Försäljningskanaler: Logga in på din Shopify-administratör.
 2. Öppna Onlinebutik: I sidomenyn, klicka på ‘Försäljningskanaler’ och sedan på ‘Onlinebutik’.
 3. Välj Navigering: Inom ‘Onlinebutik’ ska du leta efter och klicka på ‘Navigering’.
 4. Hitta ‘Visa URL-omdirigeringar’ länken: När du är i Navigeringsavsnittet, leta efter en länk eller knapp som säger ‘Visa URL-omdirigeringar’. Detta alternativ brukar finnas i det övre högra hörnet av sidan.
 5. Klicka på länken: Genom att klicka på ‘Visa URL-omdirigeringar’ kommer du att tas till sidan där du kan hantera och skapa nya omdirigeringar.
 6. Klicka på ‘Skapa URL-omdirigering’: På sidan för URL-omdirigeringar, leta efter en knapp eller länk som säger ‘Skapa URL-omdirigering’ och klicka på den.
 7. Lägg till ‘från’ och ’till’ webbadresser:
  – I fältet ‘Från’ lägger du till den gamla URL:en som du vill omdirigera från.
  – I fältet ‘Till’ anger du den nya URL:en som du vill omdirigera trafiken till.
 8. Spara Omdirigeringen: När du har lagt till URL:erna, klicka på ‘Spara’ för att aktivera din 301-omdirigering.

Detta är särskilt användbart när du har uppdaterat produktlänkar eller när du vill omdirigera besökare från gamla sidor till nya.

Påverkar 301-Omdirigeringar SEO?

301-omdirigeringar spelar en avgörande roll i SEO, särskilt när det gäller PageRank, som är Googles metod för att bedöma en webbsidas värde baserat på länkarnas kvantitet och kvalitet.

Även om PageRank inte är den enda SEO-faktorn för rankning, är det allmänt erkänt att en högre PageRank ofta korrelerar med högre rankningar.

Före 2016 ansågs det att användningen av en 301-omdirigering skulle resultera i en förlust av PageRank.

Det fanns diskussioner om att denna förlust kunde vara runt 15%, vilket relaterar till “dämpningsfaktorn” i det ursprungliga PageRank-patentet.

Detta innebar att varje gång en sida omdirigerades, skulle en del av dess PageRank gå förlorad.

2016 ändrade Google däremot sin officiella ståndpunkt gällande 301-omdirigeringar.

Nu anses det att om en sida omdirigeras, bör den omdirigerade sidan behålla samma “kraft” som den ursprungliga sidan.

Detta är en signifikant förändring, eftersom det innebär att en väl genomförd 301-omdirigering inte längre medför någon PageRank-förlust.

Genom att omdirigera från en gammal sida till en ny, kan du i princip överföra all befintlig “kraft” och SEO-värde till den nya sidan, vilket hjälper till att behålla eller till och med förbättra dess ranking i sökresultaten.

Andra SEO-Relaterade Utmaningar Med 301-Omdirigeringar

Trots att 301-omdirigeringar nu är mer SEO-vänliga, finns det andra relaterade utmaningar som bör beaktas:

 • Rätt Implementering: Felaktiga omdirigeringar kan skapa förvirring för sökmotorer och användare, vilket kan påverka både användarupplevelse och SEO.
 • Hantering av Omdirigeringskedjor: Långa kedjor av omdirigeringar kan vara problematiska, även om de inte längre påverkar PageRank. De kan fördröja laddningstiden och skapa en sämre användarupplevelse.
 • Uppdatering av Länkar: Det är viktigt att också uppdatera interna och inkommande länkar till den nya URL:en för att undvika onödiga omdirigeringar.

Att förstå och noggrant genomföra 301-omdirigeringar är avgörande för att optimera din webbplats SEO-strategi.

Korrekt användning kan starkt bidra till att förbättra din webbplats ranking och synlighet i sökresultaten.

Misstag Att Undvika Vid 301-Omdirigering

Att förstå och korrekt implementera 301-omdirigeringar är avgörande för din webbplats SEO-hälsa.

Här är några vanliga misstag du bör undvika för att säkerställa att din webbplats fortsätter att prestera väl i sökmotorresultaten.

1. En 302-Omdirigering Mellan Versioner Av Dina Domäner

Det är lätt att förväxla 301 och 302-omdirigeringar. Men kom ihåg att 301 är permanent medan 302 är tillfällig.

När du omdirigerar olika versioner av din domän (som http://blog.hubspot.com och blog.hubspot.com), bör du alltid använda 301 för att signalera till sökmotorerna att flytten är permanent.

Detta hjälper till att överföra länkarnas kraft och behåller din webbplats ranking.

2. Skapa En 301-Omdirigering Efter Att Ha Skapat En Ny Sida

Ett klassiskt exempel på detta misstag är Toys ‘R Us och deras köp av toys.com.

Genom att inte först ställa in en 301-omdirigering innan de genomförde en webplattsmigrering, tappade de otroligt mycket värdefull trafik och SEO-ranking. 

Det är kritiskt att du konfigurerar 301-omdirigeringar innan du migrerar webbplatsinnehållet för att undvika en liknande nedgång i prestanda.

3. Användning Av 302-Omdirigering Under Innehållsmigrering

Om du permanent flyttar innehåll på din webbplats, använd alltid en 301-omdirigering.

En 302-omdirigering bör endast användas för tillfälliga ändringar.

Att använda en 301 säkerställer att du behåller de inkommande länkarna och din ranking under hela migreringsprocessen.

4. Har Omdirigeringar Som Länkar Till Föråldrat Innehåll

Att inte uppdatera interna länkar på din webbplats kan leda till en dålig användarupplevelse.

Gamla interna länkar som inte är korrekt omdirigerade till relevant och uppdaterat innehåll kan orsaka förvirring och irritation hos besökare.

Se till att alla interna länkar pekar direkt på det aktuella innehållet för att undvika onödiga omdirigeringar.

5. Omdirigera En Sida Med En Annan Avsikt Än Destinationssidan

Det är viktigt att den sida du omdirigerar till matchar användarens ursprungliga avsikt.

Omdirigering av en användare som söker efter din hemsida till din bloggsida kan skapa förvirring och minska användarupplevelsen.

Korrekt överensstämmelse mellan käll- och målsidor är nyckeln till en effektiv omdirigering.

SEO framgång

Ta er digitala framgång till nästa nivå.

Innehållsförteckning

Författare
Johannes Källman

Johannes har jobbat på med SEO och hemsidor i över 10 år och är grundaren till Omnily.