Interna Länkar För SEO: Hur Du Stärker Ranking Genom Internlänkning

Interna länkar är kärnan i din webbstruktur och en avgörande faktor för SEO.

Dessa typer av länkar hjälper användare att navigera din hemsida, men agerar också som kraftiga rankingsingaler som för att förbättra webbplatsens sökmotorranking. 

I denna artikel utforskar vi varför interna länkar är så viktiga och hur de kan förstärka din webbplats ranking i sökmotorerna.

Vad Är Interna Länkar?

Interna länkar är hyperlänkar som förbinder sidor inom samma domän. 

Till skillnad från externa länkar, som leder till andra webbplatser, fungerar interna länkar som en guide för både användare och sökmotorer på din egen sida. 

HTML-koden för en internlänk kan se ut på följande sett (men skiljer sig inte från hur en extern länk kan se ut).

<a href=”https://www.hemsida.se”>åtgärda genomsökningsproblem</a>

Varför Är Interna Länkar Viktiga För SEO?

Interna länkar spelar en nyckelroll i SEO av flera anledningar:

 1. Förståelse av Webbplatsens Struktur: De hjälper sökmotorer att förstå hur din webbplats är strukturerad.
 2. Överföring av Auktoritet: De överför sidans auktoritet och styrka inom din egen webbplats.
 3. Förbättrad Användarnavigation: De erbjuder värdefulla vägar för användare att navigera och hitta relevant information på din webbplats.

Låt oss ta en närmare titt på varje fördel för sig.

1. Interna Länkar Hjälper Sökmotorer Förstå Webbplatsens Struktur

Strategisk användning av interna länkar signalerar relationer mellan sidor, vilket underlättar för sökmotorer som Google att förstå ditt innehålls sammanhang.

En välstrukturerad intern länkning underlättar för sökmotorer att hitta och indexera sidor på din webbplats.

Google själva påpekar vikten av detta, där de förklarar att nya sidor ofta upptäcks via länkar från redan kända sidor.

Detta är ett av grundstegen för att sökmotorer ska kunna identifiera och indexera allt innehåll på internet.

Interna länkar kan också belysa det kontextuella förhållandet mellan två sidor, ytterligare förstärkande deras relevans och sammanhang, samtidigt som det förbättrar hemsidans struktur.

2. Passerar Auktoritet

Intern länkning är också kritisk för att sprida auktoritet, eller PageRank, inom din webbplats. 

PageRank är en algoritm som Google använder för att bedöma en sidas betydelse.

Om en sida med hög auktoritet länkar till en annan sida inom samma webbplats, överförs en del av denna auktoritet.

Att identifiera och utnyttja dessa högauktoritativa sidor kan maximera fördelarna med inkommande auktoritet och förbättra dina sidors ranking.

3. Förbättrar Användarnavigation

En genomtänkt intern länkstrategi förbättrar användarupplevelsen genom att hjälpa besökare att hitta relaterat och relevant innehåll.

Tänk dig en användare som landar på en sida om “hur man bygger en PC”.

Genom interna länkar kan du leda dem till relaterade produktsidor eller ytterligare informativa artiklar, som “hur man fixar en PC-fläkt”.

Målet är att hålla användare engagerade på din webbplats, vilket leder till att de utför önskade åtgärder, som köp eller ifyllande av formulär.

Att presentera relevant och värdefullt innehåll på rätt ställen är nyckeln till att uppnå detta.

Förstå De Olika Typerna Av Interna Länkar

Att känna till de olika typerna av interna länkar är nyckeln till att bygga en effektiv intern länkstrategi

Här utforskar vi de huvudsakliga typerna: navigeringslänkarsidfotslänkarkontextuella länkar och sidofältslänkar, och hur de presenteras på din webbplats.

Navigeringslänkar

Navigeringslänkar är de mest framträdande interna länkarna och utgör din webbplats huvudsakliga navigeringsstruktur.

De är ofta placerade i toppmenyn eller sidofältet och täcker viktiga områden som produktkategorier, tjänster eller huvudteman.

Navigeringslänkar exempel

Dessa länkar är konsekvent närvarande över hela webbplatsen och har som huvudsyfte att underlätta användarens sökande efter specifikt innehåll.

Sidfotslänkar

Sidfotslänkar, en variant av navigeringslänkar, visas på varje sida men i sidfoten istället för i toppmenyn.

Dessa länkar är vanligen riktade till viktiga sidor som ‘Kontakta oss’, ‘Om oss’, FAQ och andra referenssidor, och bidrar till en djupare navigering på webbplatsen.

Sidofältslänkar

Sidofältslänkar är ytterligare en form av navigeringslänkar, ofta använda på nyhets- eller bloggwebbplatser för att leda användare till relaterat innehåll.

Dessa länkar är effektiva för att uppmuntra besökare att utforska mer innehåll på webbplatsen som är relaterat till deras nuvarande läsning.

Kontextuella Länkar

Kontextuella länkar, eller intextlänkar, är integrerade direkt i huvudinnehållet på en sida.

De är särskilt värdefulla för att leda användare till ytterligare relevant innehåll.

Till exempel kan en företags ‘Om oss’-sida innehålla kontextuella länkar som leder till andra relevanta sidor.

Dessa länkar är ofta inkorporerade i beskrivande ankartexter, som “Fossilfri media”, och bidrar till att öka förståelsen för innehållsrelationer på din webbplats.

Hur Intern Länkning Hjälper Till Att Bygga Ämneskluster Och Silos

Innehållssilos och ämneskluster är centrala koncept inom SEO och webbplatsstrukturering.

En innehållssilo är ett sätt att organisera och gruppera innehåll kring ett specifikt ämne, med interna länkar som skapar en isolerad grupp av relaterade sidor.

Denna metod anses vara fördelaktig för SEO då den skapar starka interna länkar mellan närliggande sidor, vilket hjälper till att bevara PageRank inom samma ämnesområde.

Problemet är att många tar denna tanke för långt, och menar att man inte får länka till något som är utanför det specifika innehållssilot.

Du begränsar då din möjlighet att skapa en mer naturlig intern länkprocess, samtidigt som du förhindrar denna länkjuice från att spridas över relevanta artiklar på din hemsida.

Tänk dig en trädgårdswebbplats uppdelad i silos som ‘växter’, ‘guider’ och ‘verktyg’.

I en strikt silostruktur skulle dessa kategorier inte länka till varandra, vilket rent praktiskt blir både konstigt och onaturligt.

Ett Bättre Sätt Att Strukturera Ditt Innehåll Genom Intern Länkning

Istället för att isolera innehåll i strikta silos, kan du skapa en struktur där olika innehållsdelar är länkade samman under ett gemensamt ämne.

Detta ger dig fördelarna av silos, som starkt fokus och organisation kring specifika ämnen, men utan att begränsa länkmöjligheter.

Resultatet blir en mer naturlig länkstruktur som också är mer relevant för läsaren, men väl strukturerade innehållshubbar som sammanför all denna information under samma tema.

Genom att använda ämneskluster kan du skapa rikligt med innehåll kring ett ämne som ‘växter’ och naturligt länka mellan olika underkategorier eller relaterade ämnen.

Detta stärker inte bara din webbplats struktur och innehållsrelevans, utan också den övergripande användarupplevelsen och SEO-effektiviteten.

Hur Du Optimerar Din Interna Länkstrategi

I följande sektion kommer vi att dela med oss av de bästa optimeringsmöjligheterna du har för att få ut så mycket som möjligt av din interna länkstrategi.

1. Välj Rätt Ankartext

Ankartexten, den text som visas som klickbar i en hyperlänk, är en vital del av din interna länkstrategi.

Genom att noggrant välja rätt ord och fraser i ankartexten kan du tydligt indikera målsidans ämnen, vilket underlättar för både användare och sökmotorer att förstå vad sidan handlar om innan de klickar.

På “ankartexten”-länken ovan framgår det tydligt att om du klickar på denne länk på kommer du med störst sannolikhet komma till en sida som har mer information om ankartexter.

Relevant och väloptimerad ankartext hjälper inte bara personer att förstå detta, utan också hjälper också Googles algoritm att förstå din webbplats struktur och hur olika sidor relaterar till varandra.

Hur Du Skriver En SEO-Vänlig Ankartext

När du utvecklar ditt innehåll, använd resultat från sökordsforskning för att tilldela passande ankartexter.

Detta gäller särskilt för pelare och klusterinnehåll, där rätt ankartext kan förstärka både ämnesrelevans och SEO-värde.

För att optimera din ankartext ytterligare, överväg följande punkter:

 • Kort och Koncis: Ankartexten bör vara kort och direkt. Sträva efter att hålla den under fem ord för att klart definiera sidans ämne.
 • Relevans är Nyckeln: Undvik vaga eller clickbait-liknande formuleringar som “klicka här”. Ankartexten bör tydligt reflektera innehållet på den länkade sidan.
 • Optimerad men Inte Överdriven: Använd relevant och exakt matchande ankartext för interna länkar, men undvik överdriven sökordsoptimering. Det är mindre risk för bestraffning med interna länkar jämfört med externa länkar.

Var försiktig med externa ankartexter.

Att manipulera dessa kan bryta mot Googles riktlinjer och leda till SEO-bestraffningar.

2. Länka Till Viktiga Sidor

Internt länkande är en kraftfull taktik för att distribuera länkauktoritet inom din webbplats.

Genom att länka till viktiga sidor kan du hjälpa dessa sidor att få bättre ranking i Google.

Även om interna länkar inte är lika inflytelserika som externa länkar från andra webbplatser, spelar de fortfarande en viktig roll.

Smarta SEO-strategier innefattar att strategiskt länka till viktiga sidor. 

I praktiken innebär detta att identifiera högt presterade sidor på din webbplats som redan har en stark autkoritet.

Det kan handla om sidor som redan får mycket trafik, eller som har många interna eller externa länkar pekade mot sig.

Du kan hitta dessa sidor med hjälp av ett SEO-verktyg som Semrush, varpå du kan exportera denna lista och bygga interna länkar från denna högauktoritativa sidor till de sidor du mest vill ranka.

Ett exempel på detta är att skapa interna länkar till en ny sida med hög prioritet, som en guide om Google RankBrain. En sådan sida kan initialt ha få bakåtlänkar och behöver stöd för att bygga upp sin auktoritet.

När det är möjligt, använd ankartexter rika på relevanta nyckelord för att ytterligare stärka länkens relevans och auktoritet.

3. Använd Inte Samma Ankartext För Två Olika Sidor

Att använda samma ankartext för länkar till olika sidor kan skapa förvirring för Google och andra sökmotorer.

Det ger intrycket att båda sidorna behandlar exakt samma ämne, vilket kan leda till problem med sidornas indexering och ranking.

Låt oss säga att du har två olika produktsidor:

 1. Sockerfria Chokladkakor
 2. Chokladkakor med Lågt Kolhydratinnehåll

Om du länkar till båda dessa sidor med samma ankartext, till exempel “Chokladkakor”, gör du det svårt för Googles sökspindlar att förstå vilken sida som är mest relevant för sökordet i fråga.

För att undvika denna förvirring kan du istället välja unika och beskrivande ankartexter för varje sida.

Detta hjälper sökmotorer att skilja sidorna åt och förstå deras specifika innehåll.

För ovanstående exempel kan två lämpliga ankartexter vara:

 • Sockerfria Chokladkakor: “Sockerfria Chokladkakor”
 • För Chokladkakor med Lågt Kolhydratinnehåll: “Chokladkakor Utan Massa Kolhydrater”

Detta stärker inte bara sidornas SEO, utan förbättrar också användarupplevelsen genom att göra det tydligare vad användaren kan förvänta sig att hitta på respektive sida.

4. Placera Länkar Högt Upp På Din Sida

Placeringen av interna länkar på en webbsida är något som sällan diskuteras, men som faktiskt kan göra en stor skillnad. 

Genom våra tester och erfarenheter har vi funnit att att placera interna länkar högt upp på sidan kan minska avvisningsfrekvensen och öka tiden användare tillbringar på sidan.

Upphållstiden, eller den tid en besökare spenderar på din webbplats, är en indirekt signal till sökmotorer som Google om sidans relevans och kvalitet.

En längre tid spenderat med innehållet kan tolkas som att användare finner innehållet värdefullt, vilket kan bidra till högre rankingar.

Även om det är viktigt att inkludera 1-2 interna länkar högst upp på sidan, bör du även sträva efter att integrera interna länkar jämnt över hela innehållet där det är relevant och meningsfullt.

Detta skapar en balanserad och användarvänlig upplevelse, samtidigt som det optimerar sidan för SEO.

5. Länka Strategiskt Från Din Startsida

För många webbplatser är startsidan den mest auktoritativa sidan.

Detta beror ofta på att den samlar flest inkommande externa länkar. 

Med denna höga auktoritet på startsidan är det viktigt att strategiskt länka till andra sidor som behöver “juice” eller auktoritet.

En effektiv metod är att länka från din startsida till viktiga sektioner eller kategorier på din webbplats.

Om du har en bloggsektion kan en intern länk från startsidan till bloggen överföra en del av startsidans auktoritet till bloggen.

 I sin tur, om din blogg innehåller länkar till varje blogginlägg, sprider det effektivt startsidans auktoritet till alla inlägg.

Balansera Auktoritetsöverföring Och Konverteringsfokus

Det är en avvägning mellan att direkt länka till viktiga inlägg från startsidan och att behålla sidan fokuserad på konverteringar.

Även om direkta länkar till viktiga inlägg kan vara effektivare, kan en mer indirekt strategi som att länka till en blogg som sedan länkar till inlägg, fungera nästan lika bra.

Detta håller även din startsida ren och fokuserad på användaromvandlingar.

6. Länka Till Relevant Innehåll

Att länka till innehåll som är relevant i sammanhanget på din webbplats är avgörande för att förbättra användarupplevelsen och stärka ditt innehålls SEO-värde.

Genom att tillhandahålla interna länkar till relaterat innehåll, kan du erbjuda läsarna ytterligare information och förtydliga komplexa eller tekniska ämnen.

Om du till exempel skriver om teknisk SEO och nämner teknisk jargong, kan en intern länk till en sida som förklarar dessa termer ge läsaren ytterligare sammanhang och förståelse.

TIPS: Användning av en “Vidare Läsning”-ruta på din blogg är ett sätt att strategiskt dirigera läsare till relaterat innehåll.

7. Undvik Automatisering Av Internlänkning

Automatiserade verktyg och plugins för internlänkning, som de som finns för WordPress, kan verka bekväma, men de har betydande nackdelar:

 1. Brist på Strategi: Automatiserade verktyg kan inte bedöma vilka sidor som mest behöver “juice” eller vilka sidor som är mest effektiva att länka från. De saknar den strategiska insikten som krävs för effektiv internlänkning.
 2. Risk för Ankartext-Spam: Ett verktyg kan skapa över 1 000 exakt matchande ankartexter över natten, vilket kan se ut som spam för sökmotorer och skada din SEO.
 3. Ignorerar Användarupplevelsen: Internlänkning handlar inte bara om SEO; det är också viktigt för användarnavigation. Automatiserade verktyg kan inte skapa meningsfulla länkar som faktiskt hjälper användare att hitta relaterat innehåll.

Internt länkande är värdefullt, men det finns en gräns för hur effektivt det är efter en viss punkt.

När en sida har omkring 100 länkar (både interna och externa), börjar varje ytterligare länk ge mindre och mindre värde.

Även om det är möjligt att ha fler än 100 länkar på en sida, och det kan vara lämpligt i vissa sammanhang (som en omfattande resurssida), är det viktigt att vara medveten om att länkarnas effektivitet minskar ju fler du lägger till.

Fokus bör alltid vara på att skapa en balanserad, användarvänlig och strategisk intern länkstruktur.

Hur Du Lägger Till En Intern Länk

I följande sektion kan du läsa hur du lägger till en intern HTML-länk, antingen direkt via HTML eller WordPress.

Lägga Till Intern Länk Genom HTML

Att lägga till en intern länk i HTML är en enkel process.

Här är de grundläggande stegen:

 1. Identifiera Målsidan: Bestäm URLen till sidan du vill länka till.
 2. Skapa Ankartext: Välj en lämplig ankartext som beskriver målsidans innehåll.
 3. Använd HTML-kod för Länkning: Använd följande HTML-struktur för att skapa länken:<a href="URL-till-målsidan">Ankartext</a>

Lägga Till Intern Länk I WordPress

Att lägga till interna länkar i WordPress är enklare och kräver inte kunskap i HTML:

 1. Öppna Inlägget eller Sidan: Gå till inlägget eller sidan där du vill lägga till länken.
 2. Markera Ankartext: Skriv eller markera texten som du vill använda som ankartext.
 3. Lägg till Länken: Klicka på ‘Länk’-ikonen (ser ofta ut som en kedja) i redigeringsverktyget.
 4. Ange URL: I det fält som dyker upp, klistra in URLen till målsidan eller sök efter sidan om den redan finns på din webbplats.
 5. Bekräfta Länken: Klicka på ‘Enter’ eller det specifika bekräftelsealternativet för att lägga till länken.

I WordPress kan du också inställa om länken ska öppnas i ett nytt fönster och redigera ankartexten direkt i redigeraren.

Hur Man Hittar Möjligheter Till Interna Länkar

Metod 1 – Använda Googles Sökoperatörer

Googles avancerade sökoperatörer är ett enkelt och effektivt sätt att hitta möjligheter för internlänkning på din webbplats.

 1. Formulera Sökfrasen: Använd följande format: site:[dinhemsida.se] "Dott sökord"
  Exempel: Om din webbplats är hemsida.se och du vill hitta sidor relaterade till ‘bilservice’, skriver du: site:hemsdia.se "bilservice".
  För att maximera dina resultat, använd olika variationer av dina nyckelord.
 2. Sök på Google: Sök efter detta uttryck på Google. Sökoperatören site: begränsar sökningen till bara din webbplats, och nyckelordet inom citattecken anger att du letar efter sidor som specifikt nämner detta nyckelord.
 3. Analysera Resultaten: Gå igenom sökresultaten för att identifiera sidor på din webbplats som redan nämner ditt målnyckelord.
 4. Lägg till Interna Länkar: Lägg till interna länkar från dessa sidor till sidan du vill förbättra rankingen för. Detta kan vara en befintlig sida som behöver en SEO-boost eller en helt ny sida du vill marknadsföra. Blanda ankartexterna som används för interna länkar för att undvika överoptimering och skapa en mer naturlig länkprofil.

Metod 2 – ScreamingFrog

ScreamingFrog är ett kraftfullt verktyg för SEO-audit och kan användas för att effektivt identifiera internlänkmöjligheter.

 1. Kör en Webbplatsrevision: Starta ScreamingFrog och ange URLen till din webbplats. Låt programmet krypa igenom hela din webbplats.
 2. Välj Fliken ‘Intern’: När krypningen är klar, navigera till fliken “Intern” för att se en lista över alla interna sidor på din webbplats.
 3. Exportera Rapporten: Klicka på “Exportera” för att spara informationen som en CSV-fil. Detta ger dig en detaljerad rapport över din webbplats interna sidor och länkar.

I den exporterade CSV-filen, fokusera på följande kolumner för att analysera dina interna länkmöjligheter:

 • Adress: URLen för varje intern sida.
 • Indexerbarhet: Anger om sidan är indexerbar eller ej.
 • Inlänkar: Antal interna länkar som pekar till en sida.
 • Unika Inlänkar: Antal unika interna länkar som pekar till en sida.
 • Utlänkar: Antal länkar som en sida skickar ut till andra sidor.

Denna information är avgörande för att identifiera sidor som kan ha nytta av fler interna länkar.

Sidor med få inlänkar kan vara bra kandidater för att få fler interna länkar från andra relevanta sidor på din webbplats.

Hur Du Granskar Din Webbplats Interna Länkar För Problem

För att effektivt hantera ditt SEO-arbete är det viktigt att regelbundet granska din webbplats interna länkar.

Att manuellt gå igenom varje intern länk kan vara en utmaning, särskilt för större webbplatser.

Därför är användningen av verktyg som Site Audit att rekommendera.

Dessa verktyg kan schemalägga regelbundna genomsökningar av din webbplats – dagligen, veckovis eller månadsvis för att hjälpa dig med en rad vanliga problem:

 • Åtgärda trasiga interna länkar: Identifiera och korrigera länkar som leder till 4XX-felsidor.
 • Upptäcka nya länkmöjligheter: Hitta potentiella ställen för nya interna länkar.
 • Fixa föräldralösa sidor: Lokalisera sidor som saknar interna länkar.

Låt oss utforska hur du kan åtgärda dessa problem.

1. Åtgärda Trasiga Interna Länkar För Att Återkräva Auktoritet

När du har genomfört en webbplatsgenomsökning, gå till rapporten för Interna sidor och klicka på “Problem”.

Här kan du se eventuella 4XX-problem.

Om du till exempel stöter på 404-sidor, som i exemplet nedan, indikerar det att det finns interna länkar som pekar på en borttagen sida.

I detta fall, om sidan har tagits bort permanent, bör du ta bort eller uppdatera de interna länkarna som leder till denna 404-sida.

KOM IHÅG: Om en 404-sida hade viktiga externa länkar som pekade på den, kan det vara lämpligt att använda en 301-omdirigering

2. Fixa Föräldralösa Sidor

Föräldralösa sidor är sidor utan interna länkar som pekar till dem.

De är svåra för både användare och sökmotorer att hitta.

Om din webbplatsgranskningsrapport visar att du har föräldralösa sidor, bör du åtgärda detta snarast.

Steg för att Lokalisera Föräldralösa Sidor:

 • Gå till rapporten ‘Länkar’ i din Site Audit.
 • Välj fliken “Problem”.
 • Sök efter ‘Orphan Pages’ som indikerar sidor utan inkommande interna länkar.

Gå igenom listan och se till att viktiga sidor inte är föräldralösa.

Om din webbplats är stor, kan du sortera sidor efter organisk trafik för att prioritera de mest värdefulla sidorna. 

3. Identifiera Möjligheter För Nya Interna Länkar

Att manuellt hitta nya interna länkmöjligheter kan vara en utmaning, men verktyg som Site Audit gör det möjligt att identifiera dem i bulk.

Så Identifierar du Nya Länkmöjligheter:

 • Öppna rapporten för Interna länkmöjligheter i Site Audit.
 • Granska förslagen på hur du kan förbättra din interna länkning med nya länkar.

Det som är särskilt användbart med denna rapport är att den inte bara föreslår nya länkmöjligheter, utan också var dessa länkar bör placeras.

Detta hjälper dig att skapa en mer sammanhängande och effektiv intern länkstruktur, vilket kan förbättra både användarupplevelsen och din SEO-prestanda.

SEO framgång

Ta er digitala framgång till nästa nivå.

Innehållsförteckning

Författare
Johannes Källman

Johannes har jobbat på med SEO och hemsidor i över 10 år och är grundaren till Omnily.